Fyrplats/fyrskepp

Gälleudde

Position N 58 29, O 12 28

Tidigaste fyr 1864 Nuvarande fyr 1905 Automatiserad 1951 Avbemannad 2003

Foto

Gälleudde ligger 7 M NO om Vänersborg, i Vänersborgsvikens norra del. 1864 anlades fyrplatsen. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä med torn på ena gaveln. Huset är målat rött med tak klätt med skifferplattor. 1905 byggdes nuvarande fyr, ett 15,5 m högt torn, järnställning med fyrkur i järn innehållande en omgående parabolisk spegel, 500 mm Ø, fotogenlampa med veke. Gälleudde var den sista fyrplatsen i Vänern att avbemannas.

Tjänstgöring (9)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1938-00-00 - 1949-00-00 Gustafsson, Anders Oskar 1884 1952
Fyrvaktare 1864-00-00 - 1873-10-20 Jansson, Anders 1798 1873
Fyrvaktare 1873-10-21 - 1915-00-00 Jansson, Gustaf 1853 1917
Fyrvaktare 1915-00-00 - 1938-00-00 Gustafsson, Anders Oskar 1884 1952
Fyrvaktare 1939-09-05 - 1968-10-18 Andersson, NILS Johan 1903 1968
Fyrvaktare 1969-00-00 - 1983-00-00 Torvaldsson, SVEN Torvald 1919 1994
Fyrbiträde 1931-11-26 - 1939-07-07 Jägeräng, Karl Einar Johansson 1913 1986
Fyrbiträde 1940-00-00 - 1940-00-00 Gustafsson, ALFRIDA Karolina Färdig 1891 1983
Fyrbiträde 1946-00-00 - Torvaldsson, SVEN Torvald 1919 1994