Fyrplats/fyrskepp

Utlängan

Position N 56 01, O 15 47

Tidigaste fyr 1882 Nuvarande fyr Automatiserad Avbemannad 1911

Foto

Fyrplats i havsbandet SSO om Karlskrona, NO om Utklippan, södra Östersjön. Det 8 m höga tornet med lanternin var åttasidigt, byggt i trä och klätt med järnplåt. Det innehöll ursprungligen en siderallampa. Bostadsbebyggelsen uppfördes av ägaren till marken för fyrplatsen. Denne blev också fyrplatsens förste och ende fyrmästare. 1911 automatiserades fyren med AGA-ljus. Fyrfamiljen bodde kvar eftersom fyrmästaren ägde marken och boningshuset. 1931 uppfördes ett nytt fyrtorn innehållande dalén-ljus. Den gamla fyren släcktes och monterades ner.

Tjänstgöring (7)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1891-02-17 - 1921-05-30 Cederström, PETER Erik Salomonsson 1859 1921
Fyrvaktare 1882-08-26 - 1891-02-16 Cederström, PETER Erik Salomonsson 1859 1921
Tillsyningsman 1921-05-31 - 1944-09-30 Olsson, ANTON Edvard 1880 1964
Tillsyningsman 1944-10-01 - 1948-03-31 Håkansson, Bertil Daniel 1918 1983
Tillsyningsman 1948-04-01 - 1950-12-31 Karlsson, Axel Bernhard 1916 1957
Tillsyningsman 1951-01-01 - Sjöström, Peter Rudolf 1899 1988
Lotsbarnskolelärare 1902-05-16 - 1905-11-29 Andersson, MARIA Vilhelmina 1858 1933