Fyrplats/fyrskepp

Ledskär

Position N 58 42, O 17 13

Tidigaste fyr 1867 Nuvarande fyr Automatiserad 1903 Avbemannad 1903

Foto

Fyrplats vid den östra grenen av farleden Sävsundet - Oxelösund, Östersjön. Den tjänade till ledning för fartyg, som kom från Oxelösund och skulle passera Nyköpingsviken eller den s.k. Örsbaken. Fyrplatsen uppfördes 1867 samtidigt med dem på Bokö och Femörehuvud. Fyrlyktan utgjordes av en sideralspegel med oljelampa. Lyktan var anbringad på södra sidan av det röda fyrvaktarhuset. Det var ritat av A.T. Gellerstedt och byggt i trä på snickerifabriken Bark & Warburg i Göteborg. 1886 uppfördes en fristående mindre fyrkur av trä med lins av 6:e ordningen. Fyren i bostadshuset släcktes. 1892 ersattes fyrkuren i trä av en rund järnkur flyttad till den södra änden av Ledskär. 1903 avbemannades fyrplatsen och byggnaderna togs bort.

Tjänstgöring (4)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1867-09-04 - 1875-07-01 Andersson, Anders Petter 1824 1900
Fyrvaktare 1875-06-01 - 1879-02-16 Hägg, Johan 1848 1879
Fyrvaktare 1879-03-13 - 1915-07-31 Sjögren, Gustaf Alfred 1843 1921
Tillsyningsman 1915-08-01 - 1945-09-30 Sjögren, Gustaf MAURITZ 1877 1961