Program våren 2020

Här presenterar vi utflykter och aktiviteter för våren 2020. Ansvariga för aktiviteterna är respektive programkommitté.

Vilken programkommitté som ansvarar för respektive aktivitet framgår av aktivitetens titel. Kontakta gärna programkommittéerna via mail eller telefon för frågor och anmälan.

 

Svenska Fyrsällskapet och Coronaviruset (COVID-19)

Mot bakgrund av utvecklingen för hur det nya Coronaviruset (COVID-19) sprider sig i samhället och de riktlinjer som gått ut för att minska smittspridningen har styrelsen för Svenska Fyrsällskapet beslutat att flytta fram årsmötet 2020. Vi återkommer med nytt datum.

Är du intresserad av någon av övriga aktiviteter enligt nedan, hör alltid av dig till ansvarig person, då vi kan komma att ställa in aktiviteter med kort varsel beroende av nya beslut och riktlinjer från myndigheter.
 
Vi ber om förståelse för dessa åtgärder.
 
Styrelsen Svenska Fyrsällskapet

 


 

Allt för sjön

6-15 mars - Stockholm

Älvsjömässan, Stockholm

Allt för Sjön 2020 har stängt p.g.a Coronaviruset (COVID-19).

 


 

Årsmöte

21 mars - Göteborg

Årsmötet är uppskjutet tills vidare p.g.a Coronaviruset (COVID-19). Vi återkommer med nytt datum.

 


 

Fyrplats i Göteborg 1923 (Favorit i repris!)

22 mars - Göteborg

Samling Götaplatsen söndag 22 mars kl. 11.00

Vi har en extra guidning upp på fyrberget med anledning av att vi har lagt två Göteborgsförslag om att göra en stig/utsiktsplats och fyrutställning, 2021, på detta berg. Alla kan rösta på dessa förslag fram t.o.m. den 11 februari, mer info här.

Visste du att det har funnits en fyrplats i Johanneberg? Det var under jubileumsutställningen 1923 som man lät uppföra 3 fyrar på berget ovanför Näckrosdammen. Upp till fyrarna gick det en bergbana från Näckrosdammen

Vi pratar lite om Jubileumsutställningen då vi går från Götaplatsen till Näckrosdammen. Vi följer sedan bergbanans väg upp till Fyrplatsen. Fundamenten finns fortfarande kvar. Där uppe funderar vi på hur det såg ut 1923, hur det ser ut idag och vad man kan göra av platsen i framtiden. Svenska Fyrsällskapet har lagt in ett förslag till Göteborgs stad om att till stadens 400 årsfirande åter ställa en fyr på fyrplatsen och berätta om fyrarnas utveckling de senaste 100 åren. Ulf Smedbo, kunnig i tåg och järnvägsräls, berättar om bergbanan och Marie Tilosius berättar om fyrplatsen. Du som kan något om Jubileumsutställningen kom med och berätta

Ta grova skor det kan vara blött. Lite terrängpromenad på dålig stig, dock inte ”obanad” terräng, upp till fyrplatsen. Du kan ta asfaltväg tillbaka. Tid en och en halv timma. Vi avslutar vid fyrplatsen.

Ingen avgift, ingen Anmälan

Vid ev. frågor ring Marie Tilosius, tel. 031 - 52 61 65

 


 

Häradskärs Fyr och Lotsplats

Aktiviteten Häradskärs Fyr och Lotsplats 23 mars är tyvärr inställd p.g.a Coronaviruset (COVID-19).

 


 

Utflykt södra Gotland

18 april - Gotland

Samling Gammelgarns kyrka lördag den 18 april kl. 09.30

Visning av Kastalen, varefter färden går söderut till Tomtbod och Hus fiskeläge norr om Ronehamn. Sakkunnig guidning av Allan Pettersson. Fikapaus i den förväntade vårsolen, därefter sydvästlig kurs mot Kättelvik på Hoburgen med visning av livräddningsbåten ”Elisabeth Vachtmeister” som kommit tillbaka från fastlandet.

Medtag fikakorg

Kostnad: Ingen avgift

Anmälan: Anmälan före 17 april till Jan Ströberg eller 0708-949694

 


 

Fyrar i Stockholms skärgård

Aktiviteten Fyrar i Stockholms skärgård 23 april är tyvärr inställd p.g.a Coronaviruset (COVID-19).

 


 

Fyrar runt Östersjön

Aktiviteten Fyrar runt Östersjön 27 april är tyvärr inställd p.g.a Coronaviruset (COVID-19).

 


 

Fyrarna på Björkö

Aktiviteten Fyrar på Björkö 9 maj är tyvärr inställd pga Coronaviruset (COVID 19).

 


 

Utflykt norra Gotland

9 maj - Gotland

Samling Slite lördag 9 maj kl. 09.30, minnesplatsen för Baltflyktingarna intill Sjöfartsmuséet

Det är Fredsdagen efter andra världskriget. Därefter guidad visning av Slite Cement, exklusivt för Fyrsällskapets medlemmar, av Göran Lindahl. Cementindustrin är ett tydligt landmärke som med sin 103 meter höga byggnad syns österut till sjöss 17 sjömil vid siktigt väder. Färden går sedan vidare till Furillen och fyren som återskapats till ursprungligt skick.

Fikarast i naturen. Medtag fikakorg. I mån av tid, besök i Fårösund

Kostnad: Ingen avgift

Anmälan: Anmäla helst före 8 maj till Jan Ströberg eller 0708-949694

 


 

Fyrar i Skagen och fågelflyttcenter

Aktiviteten Fyrar i Skagen och flyttfågelcenter 15 maj är tyvärr inställd pga Coronaviruset (COVID 19).

 


 

2 st endagsutflykter med Briggen Tre Kronor

30 och 31 maj - Stockholm

Seglingen startar kl 10.00 och är åter tillbaka i Stafsnäs c:a kl 18.00

Briggen ordnar för fyrsällskapets medlemmar två seglingar med Janne Olsénsom guide. Färden går denna gång österut från Stafsnäs och om vädret tillåter rundas Almagrundets fyr i havet utanför Sandhamn. Janne berättar under resan om fyrar, gamla hamnar och ensmärken som skapades för bl.a. positioneringen av Fyrskeppen

Kostnad: 1400 kr per person för segling, guidning, fika och lunch ombord.

Anmälan: senast 1 maj, till Briggens hemsida: https://www.briggentrekronor.se/

Deltagarna måste vara på plats i tid före avgång. Resa till Stafsnäs sker enklast med SL buss 433 eller 434 från Slussen.

 


 

Utfärd till Grönskär och Svenska Högarna

6 juni - Uppland

Aktiviteten Utfärd till Grönskär och Svenska Högarna är tyvärr inställd pga Coronaviruset (COVID 19).

 


 

Fyrresa till Gotland

12-16 juni

Aktiviteten Fyrresa till Gotland är tyvärr inställd pga Coronaviruset (COVID 19).

 


 

Internationella fyrdagen/fyrhelgen

15-16 augusti

Svenska fyrsällskapet återgår till att fira Internationella Fyrdagen på den tredje helgen i augusti. Lokala avvikelser kan förekomma

För besked se: https://fyr.org/aktiviteter/internationella-fyrdagen.html

Den Internationella Fyrdagen firades första gången 2002 och firas sedan dess varje år den söndag (även lördag) som infaller under tredje helgen i augusti