Valö

Från fyrwiki
Version från den 18 november 2022 kl. 12.41 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Valö (Varö), svensk ö med ledfyr, f.d. stångmärke och f.d. bemannad fyrplats i Göteborgs södra skärgård, Kattegatt. Bemannad 1885-1935.

Fyren står innanför Tistlarna i södra inloppet till Göteborg och V om leden. Evert Taubes pappa har varit fyrmästare här. 
Göteborg karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Valö nya fyren. Foto Esbjörn Hillberg
Valö nya och gamla fyren. Foto Esbjörn Hillberg
Valö. Foto TK
Valö fyrplats 1896. Foto Lotsverket
Valö. Foto Lotsverket
Valö fyrplats 1926. Foto Lotsverket
Valö nya o gamla 1936. Foto Lotsverket
Valö nya o gamla 1939
Trumlins. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
749000 C 0628 N 57 33, O 11 48 Iso WRG 4 s 16,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1885 1935 1935 1935 10,4 14,8


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Varö fyr. Belägen i södra inomskärsleden till Göteborg, söder om Vrångö, i Styrsö socken av Göteborgs och Bohus län. Postadress och telegramadress: Donsö.

Fyren byggdes år 1885."

Före

1827 uppfördes ett stångmärke på ön.

Ur Underrättelser 1852: HVALÖ eller WARÖ. Hörer under Wrångö lotsplats. Stångmärke med arm eller visare, rödfärgadt, samt med hvitmålad, fyrkantig ram på toppen, är 36 fot högt och står på 51 fots hög grund. Tjenar till rättelse för inseglingen till Waröknapp och Wrångö. Lat. N. 57°32'. Long. 11°48' ost om Gr. Pl. XV.

1863 utbyttes stångmärket mot ett 15 m högt nytt stångmärke.

Fyren tändes

1885 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr och boningshus på hög stensockel inrymmande källare. I ett mindre tornparti inrymdes fyrapparat med fotogenlampa med veke och 4:e ordningens lins.

  • Byggnaden innehöll källare, våningsplan med kök, kammare och sovrum samt ett vindsplan med fyrapparaten.
  • Gaveln mot syd målad vit, i övrigt röd. Byggnaden tillverkad av snickerifabrik Bark & Warburg. Ritad av Emil Karlsson.
  • Fyren visade fast vitt sken söderut i leden mellan Vassberget och Kaggebådan.
  • Fyren tändes första gången 21 oktober.

Original optik:

1886 inrättades på gaveln i övervåningen en bifyr med fotogenlampa och parabolisk spegel för leden inåt skärgården nordvart förbi Rättaren. Huset tillbyggdes med ett trapphus. Ritat av L Fr Lindberg.

Lux-ljus

1909 utbyttes i 4:e ordningens lins fotogenlampan med veke mot ett Lux-ljus. Installerades för denna von Otters klippapparat med urverk och lod.

  • Fyren visade fast vitt sken åt söder samt enklipp över grundet Kaggebådan. Enklippet på Valö motsvarade karaktären Iso 2 s.

1926 byggdes ny brygga.

1927 tillbyggdes bryggan i västra hamnen.

1928 uppsattes signalställning för "vissa fall av nödlägen".

1929 byggdes i östra hamnen brygga i betong.

Avbemanning och personal

1935 byggdes ett i betong nytt fyrtorn med åttakantig fyrkur innehållande lins, Dalén-ljus och solventil.

Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

  • Fyren hade då brunnit i 215 000 timmar och förbrukat 120 000 liter fotogen.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Valö

Och sedan

1936 såldes fyrplatsen till Göteborgs kanotförening.

1939 revs tornpartiet på det kombinerade fyr- och boningshuset.

1951 moderniserades den nya fyren, dalén-ljus.

1968 var det nya tornet 10,4 m högt, målat vitt. Lins av 4:e ordningen, dalén-ljus.

  • Optisk karaktär: K WRG 4 s 12 M. Lyshöjd: 14,8 m. Ljusstyrka: W 3 600 cd, R 900 cd, G 440 cd.
  • Sektor 344-W-345° leder fritt endast från fyren till sektor 174-W179° från Hallands Svartskär i farvattnen NO om fyren Kungen.
  • Gränsen R-033°-G leder fritt i inloppet till Tistlarna.

1974 elektrifierades den nya fyren och försågs med elklipp. Sektorering oförändrad.

2000 installerades solpaneldrift i den nya fyren.

Nuvarande optik: 4:e ordningens (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 230° + öppen 130° (LLGA-500). 2x20W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Solpanel, batterier

Nuvarande karaktär: Iso WRG 4s 16,5M. Lyshöjd: 14,8 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Sålda. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV (0771-630000) äger den nya fyren. Göteborgs Kanotförening, Box 4040, 426 04 Västra Frölunda äger sedan 1936 den gamla fyrbyggnaden och alla andra byggnader.
Kontaktperson Jarl Norberg 0708-446459, 031-446459, Kjell Berggren 0703-420212, Göteborgs Kanotföreningen, www.gkf.info
Vägbeskrivning Närmaste samhälle är ön Vrångö på ca 1 nm avstånd. Vrångö har båtförbindelser året om från Saltholmen utanför Göteborg. Det finns ingen reguljär båtförbindelse till Valö men båttaxi kan beställas 031-971705.
Övrigt Redan mellan 1827-1863 fanns ett större sjömärke på ön Valö som från början benämndes Varö. Det första sjömärket kasserades år 1863 varvid ett nytt c:a 15 m högt sjömärke uppfördes samma år. Den första fyren tändes 1885 och bestod av ett kombinerat fyr- och bostadshus som ritades av fyringenjören Emil Karlsson. Byggnaden var rödmålad och hade en vitmålad gavel åt söder. Fyrapparaten var placerad i ett torn på husets södra takgavel med ljuset 14,2 m ö.h. Dessutom installerades år 1886 en enkel fyrlampa i norra gavelrummet vilken lyste nordvart. Fotogenlampan i södra fyren ersattes år 1909 av luxljus varvid ljusstyrkan ökade från 850 till 4.080 Heffnerljus. Fyrarna var i drift fram till 25 oktober 1935 då de ersattes av nuvarande betongfyr med åttakantig fyrkur, lins och Dalénljus samt en solventil som flyttades till Valö från Falsterbo. Torndelen på det gamla huset togs bort 1939. Fyren moderniserades 1951, elektrifierades 1974 och fick solpaneldrift år 2000.
Skydd enligt lag ej


Jfr Kattegatt, Västerhavet, svenskt fyrväsende, fyroptik, fyrljusreflektor, Lux-ljus, von Otter, AGA-ljus, dalén-ljus, solpaneldrift, bifyr, optiska signalanordningar, Göteborg