Väderöbod

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök
Väderöbod karta ritad.jpg
Svenska Högarna, tvillingfyr till Väderöbod. Foto Ulf Schloss

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Livet.jpg

Fyrbostäderna nu iordninggjorda. Arkiv Föreningen Väderöbod
Denna planlins för karaktären växelsken har suttit i den gamla fyren för Väderöbod. Varannat fack var med rött glas, varannat ofärgat. Fjällbacka Hembygdsmuseum
Hult, Waldner,Hållberg och Hellström
Väderöbod från sjön. Foto Lotsverket
Väderöbod fyrplats cirka 1900. Foto Lotsverket
Väderöbod fyrplats cirka 1910. Foto Lotsverket
Väderöbod fyren 1911. Foto Lotsverket
Väderöbod fyrplats från V 1929. Foto Lotsverket

Väderöbod, fyrplats i södra delen av ögruppen Väderöarna utanför Fjällbacka i Bohuslän, Skagerack, Västerhavet.

På den i ögruppen liggande Storön (Väderö Storö) fanns en lotsstation med utkik.

Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
846600 C 0335 N 58 33, O 11 02 LFl WRG 8 s 16 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1867 1964 1965 1965 19 32


Torn Nr 1

1866-1867 anlades fyrplatsen. Fyrtornet av järn var cirka 19 m högt och utgjordes av ett "öppet pelartorn i järn", dvs en "Heidenstammare", försedd med lanternin och 2:a ordningens lins. Tornet tillverkades på Jaques Larssons faktori i Stockholm. Monteringsarbetet på fyrplatsen tog fyra veckor. Fyrapparaten var tillverkad i Paris.

 • Fyren bemannades av en fyrmästare, en fyrvaktare och två fyrbiträden.
 • Bebyggelsen på fyrplatsen bestod av ett boningshus för fyrvaktaren, ett för fyrvaktare och biträde, uthus, förrådsbodar, dass (för två man).
 • Hamnförhållandena var svåra. "Hamnen" försågs med båtkran att hissa upp båten i.

Original optik:

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående linsfyr med växlande vita och röda blänkar. Lat. N. 58° 32’,7. Long. O. 11° 2’,3.

 • Fyrapparaten: 2:dra ordningens lins-.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 108 fot (32,4 m).
 • Fyrtornet: öppet pelartorn av järn, rött
 • Lysvidd: 14 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 57 fot (17,1 m).
 • Lysfält: runtom horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 64 fot (19,2 m).

Fyrtornet är uppfört på en hög, särdeles otillgänglig klippa, benämnd Boden, ett av de sydvästligaste skären, som tillhör Väderöarna utanför Fjällbacka. Fyrbetjäningens bostadshus ligger i en dalgång nedanför tornet; de är rödmålade, men föga synliga från sjön. Linsapparaten av 2:dra ordningen visar under loppet av varje minut en vit och en röd blänk, vardera av omkring 9 sekunders varaktighet och åtskilda av omkring 21 sekunders förmörkelser. Genom särskild anordning uti apparaten är den röda blänkens styrka ungefärligen lika med den vitas, så att båda bör synas lika långt. Fyren lyser runtom horisonten, men skyms i NO av Väderö- Storö. Fyrtornet är rödmålat och, med avseende på den höga runda formen av skäret, varpå det står, ett gott dagmärke. Gonggong finns för signalering under tjocka. Fyrinrättningen uppfördes 1867, och fyren tändes första gången samma år.”

1885 inrättades på fyrplatsen en skola för barnen på ön.

Fotogen

1887 utbyttes oljelampa för rovolja mot en fotogenlampa med veke.

Lux-ljus

1907 installerades Lux-ljus och en ny omgående lins av 3:e ordningen (1000 mm Ø).

1928 uppsattes signalställning för "vissa fall av nödlägen".

1929 uppsattes en ny båtkran. Hamnen på öns östra sida försågs med två mindre vågbrytare i betong.

1932 installerades telefonförbindelse med fastlandet.

1945 byggdes på östra sidan av hamnen ny brygga i betong samt anordning för att förvara båten upphissad.

1950 byggdes ny vågbrytare.

1961 var fyrkaraktären B Vx VR 60 s 16 M (vit 8 + 22 + röd 8 + 22). Ljusstyrka: 18 000 HK (vit) resp 13 000 HK (röd). Omgående lins med Lux-ljus.


Torn Nr 2

1964 elektrifierades fyrplatsen.

Avbemanning och personal

1965 avbemannades fyrplatsen. Se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Väderöbod

Och sedan

1968 var (det nya) tornet 19 m högt, orange med svart bälte. Lins av 4:e ordningen. Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv. Fyren fasadbelyst.

 • Optisk karaktär: B WRG 8 s 16 M. lyshöjd: 32 m. Ljusstyrka: W 26 000 cd, R 7 000 cd, G 3 600 cd. Fyrskenet är skymt av Storö i cirka 209°.
 • Akustisk karaktär: Nautofon 2 ljud var 30 s. (2 + 3 + 2 + 23).

1969 revs den gamla "Heidenstammaren". Fyrapparat och lins av 3:e ordningen (1000 mm Ø) finns bevarade hos hembygdsföreningen i Fjällbacka.

 • Efter avbemanningen kom fyrplatsen att utsättas för vandalisering.
 • På 1970-talet bildades på initiativ av enskilda personer en förening för bevarande och upprustning av fyrplatsen.

2000 var tornet 19 m högt och målat rött.

Nuvarande optik (nya fyren): 4:e ordn. (500 mm) dioptriskt trumlins 330° + öppen 30°. 2x20W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Solpanel, batterier, racon

Nuvarande karaktär (nya fyren): LFl WRG 8 s 10 M. Lyshöjd: 32 m. Racon: ( _._. ) 30 s 18 M.

Länkar

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Fyrmästarhus (3 r.o.k.), fyrvaktarhus (tre lägenheter: 2 r.o.k., 2 r.o.k. och 1 r.o.k.), förråd och uthus.
Ägare Föreningen Väderöbod äger fyren. Ön och fastigheter ägs av Statens Fastighetsverk. Husen disponeras av Föreningen Väderöbod
Kontaktperson Magnus Blomstrand 0732-305229, Kjell Andersson 0303-80621, Reidar Gullman 031-3220862 och http://vaderobod.netg.se
Vägbeskrivning Närmaste större ort är Fjällbacka/Hamburgsund. Från Göteborg kör väg E6 norrut till Dingle (c:a 91 km) och därefter väg 163 till Fjällbacka (c:a 23 km). Ön ligger 10 nm SV Fjällbacka, är mycket väderutsatt och endast undantagsvis kan den lilla hamnen användas. Inga reguljära båtförbindelser.
Övrigt Den gamla 19 m höga Heidenstamfyren använde i början rovolja i moderatörlampan men år 1887 byttes den trevekiga lampnäbben ut mot en fyrvekig lampnäbb för fotogen varvid ljusstyrkan ökade från 12.000 till 16.000 hefnerljus. År 1907 installerades trelågigt luxljus varvid ljusstyrkan ökade till 48.000 hefnerljus.

Heidenstamfyren revs 1969 men linsen samt fyrapparaten med linspelare, urverk, lod, fyrvekig moderatörlampa, oljekannor, verktyg, reservdelar, etc finns fortfarande bevarade och kan beses hos hembygdsföreningen på Nestorgården i Fjällbacka (i närheten av vårdcentralen på vägen till Sälvik, kontakta Hans Alsén tel 0525-32640, 0737-185536 eller Tanum turist 0525-20400).

På Väderöbod finns numera endast delar av det gamla granitfundamentet kvar på den plats där Heidenstammaren en gång stod (ca 150 m ost om den nya fyren). Föreningen Väderöbod lägger ner ett stort arbete på att återställa husen, hamnen och fyrplatsen i ursprungligt skick.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.


Jfr Skagerack, Västerhavet, svenskt fyrväsende, fyroptik, växelsken, Heidenstam, mistsignal, racon, optiska signalanordningar, järnfyr, lotsbarnskola