Skrivareklippan

Från fyrwiki
Version från den 5 februari 2023 kl. 15.02 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skrivareklippan, svensk f.d. bemannad fyrplats vid Varberg i Halland, Kattegatt. Bemannad 1871-1934.

På NV sidan av hamninloppet. Ersatt 1934 av den obemannade fyren Subbeberget. 

Warberg1872Strip.jpg

Förtoning över Varberg och Skrivareklippan enligt Beskrifning 1872, sedd från sjösidan.


SkrivareklippanStripHillberg.jpg

Den forna fyrplatsen Skrivareklippan sedd från landsidan. Foto Esbjörn Hillberg


Varberg karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Varberg Skrivareklippan vykort
Varberg Skrivareklippan vykort
Varberg Skrivareklippan. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Varberg Skrivareklippan 1890. Foto Lotsverket.
Denna planlins för fyrkaraktären växelsken har suttit i den gamla fyren för Väderöbod. Varannat fack var med rött glas, varannat ofärgat. Fjällbacka Hembygdsmuseum
Varberg Skrivareklippan 1891. Foto Lotsverket.
Varberg Skrivareklippan fr NO 1932. Foto Lotsverket.
Varberg Skrivareklippan fr sjön tidigt 1900-tal. Vykort.
Varberg Skrivareklippan fr sjön 1930. Foto Lotsverket.
Varberg Skrivareklippan juli 1922 med Charles, Henry Nyström, Olof Sjögren, Harriet Nyström, Cornelius Nyström, Ester Nyström, Bertil Sjögren, Peter Sjögren, Annie, Helena. Arkiv Cornelius Nyström.
Varberg Skrivareklippan sommaren 1920 med Henry, Harriet och Ester Nyström. Arkiv Cornelius Nyström.
Skrivareklippan 1920. Arkiv Cornelius Nyström.
Skrivareklippan. Till vänster fyrplatsen. Till höger mareografen. Foto Leif Elsby 2015
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Varbergs fyr. Belägen på Skrivareklippan på hamnens norvästra sida. Postadress och telegramadress: Varberg.

Fyren byggdes 1871, fyrskenet moderniserades år 1909."

Fyren tändes

WGS-84 Lat 57° 6,34. Long O 12° 13,24. Gamla koordinater: Lat. N. 57° 6’,4. Long. O. 12° 13’,5.

1871 anlades fyrplatsen på Skrivareklippan. Ett i järn 16,8 m högt tiokantigt fyrtorn försett med lanternin och fyrapparat med lins. Fyren målades i ett rutmönster med röda och vita fält. Fyren ritad av Emil Karlsson. Boningshuset ritat av L Fr Lindberg.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående linsfyr med vit- röda blänkar. Se växelsken.

 • Fyrapparaten: 3:dje ordningens lins-.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 72 fot (21,6 m).
 • Fyrtornet: av järnplåt, röd- och vitrutigt
 • Lysvidd: 12 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 26 fot (7,8 m).
 • Lysfält: runtom horisonten, delvis skymd norr om NV.
 • Tornets höjd från grund: 56 fot (16,8 m).

Fyrinrättningen är uppförd på södra delen av den NV om farleden till Varbergs redd liggande holmen Skrivareklippan. Den i tornet anbringade lysningsapparaten utgörs av en omgående linsapparat av 3:dje ordningen, som under varje helt omlopp, som fullbordas på 5 minuter, visar 12 blänkar, vardera av 5 till 7 sekunders varaktighet. Varje blänk börjar med 2 till 3 sekunders vitt sken, som omedelbart följes av ett rött. Genom större mängd av rött ljus, än vitt, äger den röda blänken ungefär lika ljusvidd, som den vita. Längden av de mörka tiderna mellan blänkarna är 20 till 18 sekunder. Norr om NV skymmes fyrljuset i några riktningar av på Getterön befintliga bergshöjder. De mot sjön vända sidorna av det 10 kantiga tornet är målade i rutform, röda och vita, för att tornet lättare skall kunna skiljas från Tylöns fyrtorn utanför Halmstad, vilket har nära lika form, men är målat enfärgat rödbrunt. Fyrbetjäningens rödmålade hus ligger öster om fyrtornet i en dalgång och är föga synliga från sjön. Till lättnad för insegling till Varbergs redd söderifrån finns på den ostvart i farleden liggande låga Skälklippan ett stångmärke med ett svart och vitt större topptecken. Utanför det yttersta av de sydvart från udden, varpå fyren står, utgående grund står en prick med rött topptecken.”

Fotogen

188? utbyttes lampan för rovolja mot lampa med veke för fotogen.

1886 uppfördes en mareograf, dvs vattenståndsmätare.

1892 byggdes ett fotogenförråd.

Lux-ljus

1909 utbyttes lampa med veke mot Lux-ljus.

AGA-ljus

1913 utbyttes linsapparaten mot en med AGA-ljus och 6:e ordningens lins.

 • Linsen av 3:e ordningen uppmonterades på Landsort 1938, dock bara 5 av de 12 linsfacken (vad hände med de resterande 7 ?).

Lotsbarnskola

1910 hade Skrivareklippan lotsbarnskola. Lärare: Blenda Johansson

 • 1910 Blenda Johansson, 109 dagar, 4 elever varav 4 var lotsbarn

Efter detta årtal särredovisar dokumenten inte lots- / fyrplats utan anger bara lärarna som "klump" för följande årtal för Västra Lotsdistriktet:

 • 1912: Signe S Boman, Mariana Wounsch, Blenda K Johansson, Ruth F Scherman, Agda I A Nilsson
 • 1915: Ruth F Scherman, Gerda S Svensson, Rut S Bejer, Märtha C Jakobsson
 • 1918: Märtha C Jakobsson
 • 1921: Gertrud A Olsson, Edla M Strömmer
 • 1925: -

Avbemanning och personal

1934 uppfördes en betongfyrSubbeberget med järnlanternin och 3:e ordningens lins.

 • Fyren på Skrivareklippan släcktes och demonterades.
 • Fyrplatsen på Skrivareklippan avbemannades, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Varberg Skrivareklippan

Och sedan

Vattenståndsmätningarna pågick 1886-1982.

1958 installerades på Skrivareklippan en fyrlykta på huset för pegeln.

1969 (?) släcktes fyrlyktan.


Nuvarande optik Skrivareklippan, gamla fyren: (nedmonterad)

Nuvarande karaktär Skrivareklippan, gamla och nya fyren: (släckt)


Kanotklubben i Varberg har sedan många år använt de f.d. fyrbostäderna som klubbstuga.

Länkar

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944.

Kattegatt

Klicka här för att se fyrarna i Kattegatt.


Jfr Kattegatt, svenskt fyrväsende, linsfyr, växelsken, förstärkt, Landsort, pegel, järnfyr, vattenstånd, livet