Sjöfartsverket

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Sjöfartsverket, nutida arvtagare till Lotsverket med flera myndigheter

LFl(2) 12s.jpg

SweFlag.jpg Symbol Person.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol lysboj.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg


LoggaSjofartsverket.jpg

Tiden före

Fram till 1872 lydde fyrväsendet under Förvaltningen för sjöärendena, som organisatoriskt sorterade under Amiralitetet, dvs under Kungl. Flottan.

1872 bildades Kungl. Lotsstyrelsen, ett civilt verk, som bl a övertog ansvaret för fyrväsendet.

Fram till 1950-talet var de statliga uppgifterna inom sjöfartens område splittrade på flera olika myndigheter under olika departement.

  • Kungliga Sjökarteverket lydde under Försvarsdepartementet och ansvarade för sjömätning, sjökort, kontroll av lanternor och kompasser och utgav "Svensk Lots" och "Underrättelser för sjöfarande". 80 personer plus militär personal under sommarmånaderna.
  • Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsverket lydde under Kommunikationsdepartementet och ansvarade för hamn- och farledsbyggandet och vissa kanaler.
  • Utrikesdepartementet handhade vissa sjöfartssociala ärenden.
  • Kommerskollegium samt sjöfartsbyrån inom Handelsdepartementet, ombesörjde fartygsinspektioner, skeppsmätningar, statens isbrytarverksamhet, sjöåklagare, mm.

Enat grepp

1956 fördes alla dess uppgifter över till den nybildade Kungliga Sjöfartsstyrelsen.

Chef för fyrbyggnadskontoret blev Robert Gellerstad.

1965 kom Kungliga Sjöfartsstyrelsen i Stockholm under ett tak under adress Sehlstedtsgatan på Gärdet.

1969 ombildades Sjöfartsstyrelsen till Sjöfartsverket.

1975 flyttade huvudkontoret för Sjöfartsverket från Stockholm till Norrköping.

1987 bildades 13 sjötrafikområden vilkas trafikinformationscentarler övertog tillsynen för flera större fyrar.

Fram till denna tid var landet uppdelat i sex lotsdistrikt:

  • övre norra,
  • nedre norra,
  • mellersta,
  • östra,
  • södra och
  • västra.
Varje distrikt hade en lotsdirektör som chef.

1987 blev också Sjöfartsverket ett affärsverk.

1995 upphörde de sista sjömansförmedlingarna. Verksamheten togs helt över av AMS och Sjöfartsverket

Rosenvik i Stockholm

Rosenvik har varit och är Lotsverkets / Sjöfartsverkets huvudförråd och "fyrverkstad" på Djurgården i Stockholm.

Trollhätte kanal

1993, den 1 januari, blev Sjöfartsverkets generaldirektör styrelseordförande i affärsverket Trollhätte kanalverk.

1994, den 1 januari, införlivades Trollhätte Kanalverk i Sjöfartsverket. Se Trollhätte kanal.

Vänern

2003 tog Sjöfartsverket över ansvaret för lotsverksamhetenVänern efter en utredning av politikern Jörgen Andersson.

2004 den 1 juli tog Sjöfartsverket över ansvaret även för utprickningen och fyrarna. Venerns Seglationsstyrelse upphörde därmed. Vänern blev därigenom ett sjötrafikområde inom Sjöfartsverket.

Länk

Länk till Sjöfartverket, klicka här: www.sjofartsverket.se


Jfr Lotsverket, Venerns Seglationsstyrelse, Rosenvik, Trollhätte kanal, Södertälje kanal, personal, sjömanshus, sjöman