Skillnad mellan versioner av "Sjöfartsverket"

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök
m
Rad 27: Rad 27:
  
 
== Enat grepp ==
 
== Enat grepp ==
'''1956''' fördes alla dess uppgifter över till den nybildade Kungliga [[Sjöfartsstyrelsen]].  
+
'''1956''' fördes alla dess uppgifter över till den nybildade Kungliga Sjöfartsstyrelsen.  
  
 
Chef för fyrbyggnadskontoret blev Robert [[Gellerstad]].  
 
Chef för fyrbyggnadskontoret blev Robert [[Gellerstad]].  
Rad 47: Rad 47:
 
'''1993''', den 1 januari, blev Sjöfartsverkets generaldirektör styrelseordförande i affärsverket Trollhätte Kanalverk.  
 
'''1993''', den 1 januari, blev Sjöfartsverkets generaldirektör styrelseordförande i affärsverket Trollhätte Kanalverk.  
  
'''1994''', den 1 januari, införlivades Trollhätte Kanalverk i Sjöfartsverket.  
+
'''1994''', den 1 januari, införlivades Trollhätte Kanalverk i Sjöfartsverket. Se [[Trollhätte kanal]].
  
  
 
Jfr [[Lotsverket]], [[Venerns Seglationsstyrelse]], [[Trollhätte kanal]], [[personal]].
 
Jfr [[Lotsverket]], [[Venerns Seglationsstyrelse]], [[Trollhätte kanal]], [[personal]].

Versionen från 28 september 2014 kl. 09.46

Symbol Person.jpg
Symbol fyr.jpg

Sjöfartsverket.

Tiden före

Fram till 1872 lydde fyrväsendet under Förvaltningen för sjöärendena, som organisatoriskt sorterade under Amiralitetet, dvs under Kungl. Flottan.

1872 bildades Kungl. Lotsstyrelsen, ett civilt verk, som bl a övertog ansvaret för fyrväsendet.Fram till 1950-talet var de statliga uppgifterna inom sjöfartens område splittrade på flera olika myndigheter under olika departement.

Kungliga Lotsverket lydde under Handelsdepartementet och ansvarade för lots- och fyrväsen, utprickning och sjöräddning. 1500 personer varav 45 personer i ledningen placerad i Stockholm.

Kungliga Sjökarteverket lydde under Försvarsdepartementet och ansvarade för sjömätning, sjökort, kontroll av lanternor och kompasser och utgav "Svensk Lots" och "Underrättelser för sjöfarande". 80 personer plus militär personal under sommarmånaderna.

Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsverket lydde under Kommunikationsdepartementet och ansvarade för hamn- och farledsbyggandet och vissa kanaler.

Utrikesdepartementet handhade vissa sjöfartssociala ärenden.

Kommerskollegium samt sjöfartsbyrån inom Handelsdepartementet, ombesörjde fartygsinspektioner, skeppsmätningar, statens isbrytarverksamhet, sjöåklagare, mm.


Enat grepp

1956 fördes alla dess uppgifter över till den nybildade Kungliga Sjöfartsstyrelsen.

Chef för fyrbyggnadskontoret blev Robert Gellerstad.

1965 kom Kungliga Sjöfartsstyrelsen i Stockholm under ett tak under adress Sehlstedtsgatan på Gärdet.

1969 ombildades Sjöfartsstyrelsen till Sjöfartsverket.

1975 flyttade huvudkontoret för Sjöfartsverket från Stockholm till Norrköping.

1987 bildades 13 sjötrafikområden vilkas trafikinformationscentarler övertog tillsynen för flera större fyrar.

Fram till denna tid var landet uppdelat i sex lotsdistrikt: övre norra, nedre norra, mellersta, östra, södra och västra.

Varje distrikt hade en lotsdirektör som chef.

1987 blev också Sjöfartsverket ett affärsverk.

1993, den 1 januari, blev Sjöfartsverkets generaldirektör styrelseordförande i affärsverket Trollhätte Kanalverk.

1994, den 1 januari, införlivades Trollhätte Kanalverk i Sjöfartsverket. Se Trollhätte kanal.


Jfr Lotsverket, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, personal.