Sideralsken

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

sideralsken, fyrljus alstrat med hjälp av en sideralspegel. Av lat. sidus, gen. sideris, stjärna. Ger en ljusskiva lika stark hela horisonten runt (jämför trumlins). Uppfunnen av fransmannen Bordier-Marcet år 1809.

Konstruktionen för en sideralspegel är enkel. Det är en reflekterande anordning bestående av två stillastående och lika delar: en övre och en undre krökt spegelyta. Gapet mellan dem har en form erhållen av en horisontellt roterad parabol. I centrum av gapet mellan speglarna placeras ljuskällan, vanligen i form av en oljelampa eller fotogenlampa.

Ger fyrkaraktären fast sken


F W.jpg

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

Spegel för sideralsken. Den inre delen av den högra tänkta parabeln är utritad för att visa principen, liksom strålgången. Figur Leif Elsby
Bordier-Marcet's anordning för sideralsken modell 1811. Arkiv US Lighthouse Society
Bordier-Marcet's anordning för sideralsken modell 1811. Arkiv US Lighthouse Society

Populär

Sideralspegeln blev populär främst i Norden och Frankrike.

Den första svenska monterades in i fyren Eggegrund.

Sideralspegelapparaten tillverkades bland andra av firma C V Lyth.

Till Malören levererade mässingsslagare C E L Wiséen sideralspegeln inklusive oljelampa.

Spegel kontra lins

Sideralspegeln ger en ljusskiva liknande den som erhålls av en trumlins.

Trumlinsen uppfanns dock c:a 20 år senare och var väsentligen dyrare i tillverkning men gav ett starkare sken.

Reflektansen hos en speglande yta var vid denna tid mindre än 50%.

Glaslinsens transmission var mycket högre.

Tabell

Följande svenska fyrar/fyrskepp har under angiven period givit sideralsken

Period ______ Fyrplats _____________________ Ersatt av

1839-1884 ___ Eggegrund ____________________ lins av 4:e ordningen

1840-1891 ___ Bönan ________________________ ny fyr på närbelägna Limön, lins av 6:e ordningen

1840-1878 ___ Malmö ledfyr _________________ nytt torn med lins

1841-1932 ___ Buskär _______________________ ny fyr med AGA-ljus

1841-1876 ___ Böttö ________________________ lins av 5:e ordningen

1844-1864 ___ Fyrskepp Nr 0 Cyklop _________ sålt

1847-1866 ___ Ystad övre ___________________ lins av 4:e ordningen

1847-1879 ___ Ystad nedre __________________ lins av 5:e ordningen

1850-1889 ___ Näskubben ____________________ lins av 6:e ordningen

1852-1889 ___ Fjuk _________________________ på husets tak ny lanternin och lins av 5:e ordningen

1851-1865 ___ Grimskär _____________________ dioptrisk trumlins av 4:e ordningen

1851-1895 ___ Hjortens udde ________________ omgående parabolisk spegel

1851-1892 ___ Malören ______________________ lins av 4:e ordningen

1859-1889 ___ Björn ________________________ båda fyrarna 4:e ordningens planlins i nytt torn

1859-1880 ___ Älvsborg _____________________ nya ledfyrar på Knippelholmen och Carnegieska Bruket

1859-1886 ___ Västergarns by _______________ släckt 1886

1859-1889 ___ Västergarns utholme __________ fyrkur med lins av 6:e ordningen

1862-1870 ___ Sandhamn yttre (på stolpe) ___ släckt år 1870 och flyttad till Sandhamn inre

1865-1890 ___ Harnäsudde fyrbostad _________ Harnäsudde övre (i Vänern)

1866-1915 ___ Gäveskär _____________________ lins av 6:e ordningen

1867-1889 ___ Bokö _________________________ lins av 6:e ordningen med fotogenlampa

1867-1885 ___ Femörehuvud __________________ ny fyr med AGA-ljus och lins av 6:e ordningen

1867-1903 ___ Ledskär ______________________ fyrplatsen avbemannades, se avbemanning

1869-1887 ___ Simpnäsklubb _________________ lins av 4:e ordningen

1870-1884 ___ Sandhamn inre ________________ tvåskenad spegel

1873-1882 ___ Djursten _____________________ lins av 3:e ordningen

1873-1887 ___ Fyrskepp Nr 12 Grepen ________ lins av 6:e ordningen

1874-1889 ___ Ratan Södra __________________ lins av 6:e ordningen

1877-1895 ___ Bredskärssund ________________ två nya ensfyrar på andra sidan sundet, parabolisk spegel

1879-1886 ___ Hävringe övre ________________ lins av 6:e ordningen

1879-1918 ___ Godnatt bifyr ________________ lins av 6:e ordningen

1880-1900 ___ Fyrskepp Nr 9 Diana __________ sålt

1880-1892 ___ Pite-Rönnskär ________________ lins av 6:e ordningen

1880-1908 ___ Knippelholmen ________________ lins

1880-1882 ___ Fyrskepp Nr 7 Vulkan _________ lins av 4:e ordningen

1882-1884 ___ Utlängan _____________________ lins av 4:e ordningen

1888-1900 ___ Fyrskepp Nr 1 Finngrunden ____ sålt


Jfr fyrljusreflektor, treskenad spegel, tvåskenad spegel, trumlins, Lyth, ovanstående namn på fyrplats.