Säffle kanal

Från fyrwiki
Version från den 27 januari 2014 kl. 12.08 av Leif.elsby (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Säffle kanal''', farled som förbinder Vänern, i närheten av Säffle, med Arvika. == Data == Längd 91 km, varav 13 km bearbetade delar. * Farleden består av älvstr...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Säffle kanal, farled som förbinder Vänern, i närheten av Säffle, med Arvika.

Data

Längd 91 km, varav 13 km bearbetade delar.

 • Farleden består av älvsträckorna Byälven, Nysätersälven och Högsätersälven, vilka förbinder de långa smala insjöarna Harefjorden, Gillbergasjön, Björnöfjorden, Glafsfjorden, Älgåfjorden och Kyrkviken, där Arvika ligger.
 • 1 sluss, vid Säffle.
 • Från Arvika är nivåskillnaden cirka 1 m till Vänern.
 • En järnvägsbro och fem vägbroar korsar farleden.
 • Angöringsfyr från Vänern är Duseudde som byggdes 1867.

Projektering och bygge

1811 fick von Platen av Kungl. Maj:t uppdraget att undersöka Byälven och vattnen in mot Norge.

 • Beslutet om att anlägga Säffle kanal kom dock att dröja.
 • Efter von Platens förslag gick flera turer om alternativ förläggning av sluss och kanal vid Säffle strömmar av bland andra Samuel Owen och Nils Ericson.

1835 startade byggnadsarbetena.

 • Storamiralsämbetet hade då utsett Nils Ericson att övervaka arbetena och löjtnant David Wilhelm Lilliehöök att vara arbetschef på platsen.
 • Till största delen utfördes arbetet av soldater. Arbetsstyrkan var som mest 300-400 man.
 • Slussens dimensioner skulle bli samma som i dåvarande Trollhätte kanal, dvs 120 x 22 x 6,5 fot men byggdes bara 110 fot lång, 10 fot (3 m) kortare än beslutat.
 • Muddringen utfördes av en inhyrd maskin.

1837 den 6 maj slussades det första fartyget, segelfartyget Amiralen med last av 133 tunnor råg och 229 tunnor havre.

Invigning

1837 den 11 oktober invigdes kanalen i närvaro av kung Carl XIV Johan.

Och sedan

I slutet av 1840-talet fortgick arbetena med muddringen och 1851 var de klara upp till Arvika med djupet 6,5 fot.

1866-1873 byggdes kanalen om. Slussen byggdes om till 122,5 x 26 x 10 fot. Muddringen fortsatte till ett djup av 10 fot upp till slussen i Säffle och 8 fot djup norr därom samt besiktigades 1873.

1909 kom en vattendom för reglering av dämning och vattennivå vid Säffle.

1910 byggdes en damm vid Säffle för vattenregleringen.

1948-1952 byggdes kanalen åter om.

1949 förstatligades aktiebolaget Säffle kanal och övertogs av Trollhätte kanalverk.

1967 var ombyggnad klar av slussen, som nu förlängts och breddats till 46 x 8,2 x 3,0 m.

1969 var arbetena klara med rensning för ökat djup och bredd i farleden.


Jfr kanal, sluss, Vänern, Trollhätte kanal, von Platen, Nils Ericson, Samuel Owen, längdmått.