Qvarken

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Qvarken (Snipan), finskt grundområde i Östra Kvarken, på östra sidan av Norra Kvarken. Har gett namn åt ett fyrskeppsstation, samt två fyrskepp (fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan) samt fyrskepp Nr 9F Snipan). Ersatt av utsjöfyren Utgrynnan. Qvarken (Snipan) fyrskeppsstation var verksam 1868-1960

Grundområdet Snipagrunden ligger syd Holmögadd i Östra Kvarken  
Holmögadd karta ritad.jpg

FiFlag.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg

Fyrskepp Nr 9F Snipan. Arkiv Finlands Sjöfartsverk
Fyrskepp Nr 10F Helsingkallan. Arkiv Finlands Sjöfartsverk
Utgrynnan. Foto Robert Back
Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Qvarken (Snipan), vid Snipagrunden i Östra Kvarken.

1868-1960 var Qvarken (Snipan) fyrskeppsstation.

Tre fartyg har tjänstgjort på stationen

1868-1884 det finska fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan), vilket byggdes för placering på denna station.

1885-1944 det finska fyrskepp Nr 9F Snipan, vilket byggdes för placering på denna station.

1945-1960 det finska fyrskepp Nr 10F Helsingkallan.

1960 ersattes fyrskeppsstationen av utsjöfyren Utgrynnan.

Fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan)

Fyrskepp Nr 9F Snipan

Utsjöfyren Utgrynnan

Ersatte fyrskeppsstationen Qvarken (Snipan).

Finska fyrskeppsstationer från norr till söder

Kemi _________________ Marjaniemi _______ Nahkiainen _______ Helsingkallan

Qvarken (Snipan) _____ Storkallegrund ___ Relandersgrund ___ Storbrotten

Äransgrund/Helsinki __ Kalbådagrund _____ Werkkomatala _____ Taipaleenluoto

Tabell finska fyrskepp

Fyrskepp Nr 1F Marjaniemi ________ Fyrskepp Nr 2F Marjaniemi ______ Fyrskepp Nr 3F Marjaniemi

Fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan) __ Fyrskepp Nr 5F Taipaleenluoto __ Fyrskepp Nr 6F Storkallegrund

Fyrskepp Nr 7F Werkkomatala ______ Fyrskepp Nr 8F Nahkiainen ______ Fyrskepp Nr 9F Snipan

Fyrskepp Nr 10F Helsingkallan ____ Fyrskepp Nr 11F Relandersgrund _ Fyrskepp Nr 12F Kalbådagrund

Fyrskepp Nr 13F Plevna ___________ Fyrskepp Nr 14F Kemi ___________ Fyrskepp Nr 15F Storbrotten

Fyrskepp Nr 16F Kalbådagrund _____ Fyrskepp Nr 17F Helsinki _______ Fyrskepp Nr 18F Storbrotten


Jfr Norra Kvarken, fyrskepp, Helsingkallan, Finngrunden, Sydostbrotten, lysboj, finskt fyrväsende.