Pest

Från fyrwiki
Version från den 27 april 2024 kl. 09.41 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

pest, epidemiskt smittsam sjukdom med hög dödlighet. Orsakad av en bakterie: Pasteurella Pestis.

Förr beteckningen för varje farsot med hög dödlighet.

Bondesamhälle.jpg

Kompassros ritad.jpg Symbol Person.jpg Livet.jpg


Bakterien Pasteurella Pestis som orsakar pest. Bild www.lookfordiagnosis.com

Epidemisk sjuka

Redan vid tiden före Kristus förekom pest i Egypten och Syrien.

 • Den sprids via loppor på vilda gnagare (möss, råttor, ekorrar, kaniner) men även andra djur som fladdermöss, katter, hundar och apor samt människa.
 • Skeppsråttor har spelat en viktig roll för spridningen av pest från ett land till ett annat.

Pest var förr beteckningen för varje farsot med hög dödlighet.

Orsakas av

Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis (Pasteurella pestis).

De vanligaste formerna är böldpest samt lungpest.

 • Bakterien förekommer vid böldpest i lymfkörtlarna, vid lungpest i upphostningar.
 • Böldpest har inkubationstid 2-5, högst 10 dygn.

Närmar sig

Europa drabbades under äldre tider av många pestepidemier.

 • Dödlighet var ofta 60-95%.
 • 1348 drabbades staden London av "svarta döden". Minst en tredjedel av de drygt 30 000 invånarna miste livet.
 • Värst rasade pesten i mitten av 1300-talet, då kallad digerdöden.
 • Efter detta utbrott var sjukdomen så rotad i Europa att den nästan varje år uppträdde än här, än där, i våldsamma epidemier.

Sverige

1710 var det senaste tillfälle då pesten drabbade Sverige mera allmänt.

 • Sjukdomen spreds över hela landet
 • med undantag av Bohuslän, Dalsland och Värmland.

Som försök att skydda sig med smitta från fartyg anlades i början av 1800-talet karantänsanstalter; i Sverige på Känsö och Fejan.

1831 var man oroad för att den epidemi av kolera, som härjade på kontinenten, skulle sprida sig och komma till Sverige.

Och sedan

Pest förekommer fortfarande i vår tid: i Central- och Sydostasien, Centralafrika, Sydamerika och västra Nordamerika.

 • Vaccin finns men utesluter inte att man kan bli smittad.
 • Snabbt insatt behandling med antibiotika sänker idag dödligheten till 5%.


Jfr kolera, karantän, Fejan, Känsö, Karlskrona, Panama-kanalen.