Norrköping: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
'''Norrköping''', svensk stad med [[lotsplats]] och obemannade [[hamnfyr]]ar, [[ensfyr]]ar och [[ledfyr]]ar. [[Norra Östersjön]]
'''Norrköping''', svensk stad med [[lotsplats]] och obemannade [[hamnfyr]]ar, [[ensfyr]]ar och [[ledfyr]]ar samt 2 optiska f.d. [[flygfyr]]ar. [[Norra Östersjön]].


  [[Norrköping]]. I Norrköping
  * '''Fyrplatsen''': I Norrköping.
* '''[[Kungsängen]]''' (flygplats): Optisk [[flygfyr]] 1,5M SO om staden [[Norrköping]]. Hålles tänd vid behov. Inom fyrens [[lysvidd]] ligger farvattnen [[Bråviken]] och Slätbaken.
* '''[[Bråvalla]]''' (flygplats): Optisk [[flygfyr]] 2M NV om staden [[Norrköping]]. Hålles tänd vid behov. Inom fyrens [[lysvidd]] ligger farvattnen i västra delen av [[Bråviken]].


[[Fil:Landsort karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Hävringeleden]]
[[Fil:Landsort karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Hävringeleden]]
Rad 10: Rad 12:
[[Fil:LotsSymbol2.jpg|47px|border|länk=Norrköpings lotsfördelning]]
[[Fil:LotsSymbol2.jpg|47px|border|länk=Norrköpings lotsfördelning]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]]
[[Fil:SymbolFlygfyr2.jpg|51 px|border|länk=flygfyr]]


{{#display_map: 58.621028, 16.246204 ~ ~ ~ ~ ~ Norrköping
{{#display_map: 58.621028, 16.246204 ~ ~ ~ ~ ~ Norrköping
Rad 26: Rad 29:
Norrköpings stads äldsta privilegier daterar sig från år 1384. Då var staden endast en kvarnby, belägen vid Knäppingsborg invid Motala ström. Senare under Gustaf II Adolfs tid, vilken konung på allt sätt sökte främja landets industri genom att inkalla utländskt kapital och yrkesfärdighet till manufakturverkens grundande och drift, blev Norrköping huvudort för den banbrytande verksamhet Louis de Geer öppnade. På grund av stadens belägenhet vid Motala ström förenades de tvenne stora fördelarna av tillgänglig vattenkraft med bekväma transportmöjligheter sjöledes.  
Norrköpings stads äldsta privilegier daterar sig från år 1384. Då var staden endast en kvarnby, belägen vid Knäppingsborg invid Motala ström. Senare under Gustaf II Adolfs tid, vilken konung på allt sätt sökte främja landets industri genom att inkalla utländskt kapital och yrkesfärdighet till manufakturverkens grundande och drift, blev Norrköping huvudort för den banbrytande verksamhet Louis de Geer öppnade. På grund av stadens belägenhet vid Motala ström förenades de tvenne stora fördelarna av tillgänglig vattenkraft med bekväma transportmöjligheter sjöledes.  


Hur länge Norrköping var lotsplats kan av här tillgängliga handlingar icke utrönas. År 1827 synes dock här ha funnits: 1 lotsålderman, 2 mästerlotsar, 1 sekundlots och 1 lotslärling. Genom utslag den 30 november 1827 har nämligen Landshövdingeämbetet ålagt borgerskapet i Norrköping att utom skyldighet att till lotsarn betala ut pengar för inkvartering samt rätt till fiske i stadens fiskevatten, till lotsarna utbetala 40 [[riksdaler]] banco för foder och bete åt en ko. Detta utslag ändrades den 26 februari 1839 därhän att i stället för inkvarteringspengar skulle beredas en byggnadsplats åt lotsarna, vilken också enligt stadsingenjör Bennets protokoll blivit utstakad iden s.k. Gästgivarehagen den 20 april 1841 till en vidd av 5000 kvadratalnar. Några byggnades blev aldrig uppförda, och år 1916, då platsen behövdes av staden för annat ändamål, överläts densamma mot att lotsarna erhöll en lämplig plats till materialgård på annat ställe inom hamnområdet, samt för all framtid en ersättning av 600 kronor årligen att oavkortat på platsens i tjänst varande lotsar. Den summan tillfaller emellertid Lotsverket. "
Hur länge Norrköping var lotsplats kan av här tillgängliga handlingar icke utrönas. År 1827 synes dock här ha funnits: 1 lotsålderman, 2 mästerlotsar, 1 sekundlots och 1 lotslärling. Genom utslag den 30 november 1827 har nämligen Landshövdingeämbetet ålagt borgerskapet i Norrköping att utom skyldighet att till lotsarna betala ut pengar för inkvartering samt rätt till fiske i stadens fiskevatten, till lotsarna utbetala 40 [[riksdaler]] banco för foder och bete åt en ko. Detta utslag ändrades den 26 februari 1839 därhän att i stället för inkvarteringspengar skulle beredas en byggnadsplats åt lotsarna, vilken också enligt stadsingenjör Bennets protokoll blivit utstakad i den s.k. Gästgivarehagen den 20 april 1841 till en vidd av 5000 kvadratalnar. Några byggnader blev aldrig uppförda, och år 1916, då platsen behövdes av staden för annat ändamål, överläts densamma mot att lotsarna erhöll en lämplig plats till materialgård på annat ställe inom hamnområdet, samt för all framtid en ersättning av 600 kronor årligen att oavkortat fördelas på platsens i tjänst varande lotsar. Den summan tillfaller emellertid Lotsverket.  


(Fortsättning följer, arbete pågår)  
Den första distriktschef som kan spåras är kapten Granberg, åren 1853 - 1869 var Anton Blom t.f., Werner åren 1871 - 1886, Joh. Råberg t.f. till år 1887, då lotskapten E. Smith tillträdde befattningen till åren 1894, C. F. Asker åren 1894 - 1898, E. Sparre åren 1898 - 1905.
 
Norrköpings distrikt sträckte sig från [[Sävösund]] i norr till [[Figeholm]] i söder till 1 augusti 1905, då genom sammanslagning av distrikten [[Kalmar]] blev säte för distriktschefen för nuvarande Östra distriktet, som sträcker sig från [[Oxelösund]] till [[Kristianopel]].
 
Lotsarna i Norrköping betjänar utgående trafiken från Norrköping jämte en del smärre platser i Bråviken. Från själva hamnen, som f.n. har ett kajområde av 4,160 meter längd leder segelrännan, som huvudsakligen följer Motala ströms slingrande väg emot Bråviken, en på grund av alla krökarna, med större fartyg svårtrafikabel led av 12,300 meter längd ut till Pampusfjärden.
 
I rännan pågår ständigt förbättringsarbeten. Redan år 1635 omtalas fördjupningsarbeten men ännu år 1730 var ledens djup ej mer än högst 11 fot (3,3 meter). Först åren 1852 - 1855 fick den ett djup av 16 fot (4,8 meter). Sedan år 1903 har leden ett djup av 5,8 meter vid medelvattenstånd och en bredd av 40 à 50 meter. För närvarande pågår arbeten med fördjupning till 6,5 meter.
 
Trafiken är stadd i ständig tillväxt på grund av att flera industrier har anlagts de senaste åren. Antalet lotsar, som ursprungligen var 4, ökades år 1900 till 5, men redan år 1903 måste antalet ökas till nuvarande 6. Lotsledernas längd från Norrköping till lotsombyte vid Oxelösund eller Arkö är 34 [[distansminut]]er.
 
Exporten består huvudsakligen av papper, trä, malm, skördemaskiner, bindgarn, styckegods m. m. Importen av stenkol, koks samt styckegods.
 
Linjer som trafikerar hamnen är Transatlantic, Ostasiatiska, Svenska America - Mexico, Svenska Lloyds, Norddeutcher Lloyds, Bremen - Australien, London - Hull, Bristol - Norrköping, Liverpool - Norrköping samt Sveabolagets linjer på Frankrike, Holland och Belgien, 3 olika Hamburglinjer m. fl. "


== Lotskaptensexpedition ==
== Lotskaptensexpedition ==
Rad 49: Rad 64:


Ingen undervisning i [[lotsbarnskola]] skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.
Ingen undervisning i [[lotsbarnskola]] skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.
== Den optiska f.d. flygfyren Norrköping [[Kungsängen]] ==
'''[[Kungsängen]]''' flygfyr: optisk, 1,5M SO om [[Norrköping]]. Hålles tänd vid behov. Inom fyrens [[lysvidd]] ligger farvattnen [[Bråviken]] och Slätbaken.
== Den optiska f.d. flygfyren Norrköping [[Bråvalla]] ==
'''[[Bråvalla]]''' flygfyr: optisk, 2M NV om staden [[Norrköping]]. Hålles tänd vid behov. Inom fyrens [[lysvidd]] ligger farvattnen i västra delen av [[Bråviken]].


== Inre delen av [[Norrköpingsleden]] ==
== Inre delen av [[Norrköpingsleden]] ==
Rad 55: Rad 78:


{{#display_point:  
{{#display_point:  
58.563, 16.862 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ramsholmen]];
58.6671, 16.4536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Krokek]] flygfyr;
58.552755, 16.854635 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bosö Sten]];
58.5838, 16.237 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kungsängen]] flygfyr;
58.550794, 16.841923 ~ ~ ~ ~ ~ [[Björnö]];
58.6171, 16.137 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bråvalla]] flygfyr;
 
58.627737, 16.70498 ~ ~ ~ ~ ~ [[Karlslund]];
58.627737, 16.70498 ~ ~ ~ ~ ~ [[Karlslund]];
58.621394, 16.62374 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bråvikens Färjestad]];
58.621394, 16.62374 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bråvikens Färjestad]];

Nuvarande version från 29 september 2020 kl. 16.47

Norrköping, svensk stad med lotsplats och obemannade hamnfyrar, ensfyrar och ledfyrar samt 2 optiska f.d. flygfyrar. Norra Östersjön.

* Fyrplatsen: I Norrköping. 
* Kungsängen (flygplats): Optisk flygfyr 1,5M SO om staden Norrköping. Hålles tänd vid behov. Inom fyrens lysvidd ligger farvattnen Bråviken och Slätbaken.
* Bråvalla (flygplats): Optisk flygfyr 2M NV om staden Norrköping. Hålles tänd vid behov. Inom fyrens lysvidd ligger farvattnen i västra delen av Bråviken.
Landsort karta ritad.jpg
Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg SymbolFlygfyr2.jpg

Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Norrköpings lotsplats. Belägen i Norrköpings stad. Postadress och telegramadress: Norrköping.

Norrköpings stads äldsta privilegier daterar sig från år 1384. Då var staden endast en kvarnby, belägen vid Knäppingsborg invid Motala ström. Senare under Gustaf II Adolfs tid, vilken konung på allt sätt sökte främja landets industri genom att inkalla utländskt kapital och yrkesfärdighet till manufakturverkens grundande och drift, blev Norrköping huvudort för den banbrytande verksamhet Louis de Geer öppnade. På grund av stadens belägenhet vid Motala ström förenades de tvenne stora fördelarna av tillgänglig vattenkraft med bekväma transportmöjligheter sjöledes.

Hur länge Norrköping var lotsplats kan av här tillgängliga handlingar icke utrönas. År 1827 synes dock här ha funnits: 1 lotsålderman, 2 mästerlotsar, 1 sekundlots och 1 lotslärling. Genom utslag den 30 november 1827 har nämligen Landshövdingeämbetet ålagt borgerskapet i Norrköping att utom skyldighet att till lotsarna betala ut pengar för inkvartering samt rätt till fiske i stadens fiskevatten, till lotsarna utbetala 40 riksdaler banco för foder och bete åt en ko. Detta utslag ändrades den 26 februari 1839 därhän att i stället för inkvarteringspengar skulle beredas en byggnadsplats åt lotsarna, vilken också enligt stadsingenjör Bennets protokoll blivit utstakad i den s.k. Gästgivarehagen den 20 april 1841 till en vidd av 5000 kvadratalnar. Några byggnader blev aldrig uppförda, och år 1916, då platsen behövdes av staden för annat ändamål, överläts densamma mot att lotsarna erhöll en lämplig plats till materialgård på annat ställe inom hamnområdet, samt för all framtid en ersättning av 600 kronor årligen att oavkortat fördelas på platsens i tjänst varande lotsar. Den summan tillfaller emellertid Lotsverket.

Den första distriktschef som kan spåras är kapten Granberg, åren 1853 - 1869 var Anton Blom t.f., Werner åren 1871 - 1886, Joh. Råberg t.f. till år 1887, då lotskapten E. Smith tillträdde befattningen till åren 1894, C. F. Asker åren 1894 - 1898, E. Sparre åren 1898 - 1905.

Norrköpings distrikt sträckte sig från Sävösund i norr till Figeholm i söder till 1 augusti 1905, då genom sammanslagning av distrikten Kalmar blev säte för distriktschefen för nuvarande Östra distriktet, som sträcker sig från Oxelösund till Kristianopel.

Lotsarna i Norrköping betjänar utgående trafiken från Norrköping jämte en del smärre platser i Bråviken. Från själva hamnen, som f.n. har ett kajområde av 4,160 meter längd leder segelrännan, som huvudsakligen följer Motala ströms slingrande väg emot Bråviken, en på grund av alla krökarna, med större fartyg svårtrafikabel led av 12,300 meter längd ut till Pampusfjärden.

I rännan pågår ständigt förbättringsarbeten. Redan år 1635 omtalas fördjupningsarbeten men ännu år 1730 var ledens djup ej mer än högst 11 fot (3,3 meter). Först åren 1852 - 1855 fick den ett djup av 16 fot (4,8 meter). Sedan år 1903 har leden ett djup av 5,8 meter vid medelvattenstånd och en bredd av 40 à 50 meter. För närvarande pågår arbeten med fördjupning till 6,5 meter.

Trafiken är stadd i ständig tillväxt på grund av att flera industrier har anlagts de senaste åren. Antalet lotsar, som ursprungligen var 4, ökades år 1900 till 5, men redan år 1903 måste antalet ökas till nuvarande 6. Lotsledernas längd från Norrköping till lotsombyte vid Oxelösund eller Arkö är 34 distansminuter.

Exporten består huvudsakligen av papper, trä, malm, skördemaskiner, bindgarn, styckegods m. m. Importen av stenkol, koks samt styckegods.

Linjer som trafikerar hamnen är Transatlantic, Ostasiatiska, Svenska America - Mexico, Svenska Lloyds, Norddeutcher Lloyds, Bremen - Australien, London - Hull, Bristol - Norrköping, Liverpool - Norrköping samt Sveabolagets linjer på Frankrike, Holland och Belgien, 3 olika Hamburglinjer m. fl. "

Lotskaptensexpedition

Se Norrköpings lotsfördelning

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Norrköpings lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Frans Wilhelm Pettersson, f. 1853
  • Mästerlots: Gert Karl Sundström, f. 1837
  • Mästerlots: Gustaf Ferdinand Stenbäck, f. 1850
  • Lots: Carl Gustaf (Karlsson) Dahl, f. 1848
  • Lots: Victor Arvid Bernhard Sundström, f. 1857

Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Den optiska f.d. flygfyren Norrköping Kungsängen

Kungsängen flygfyr: optisk, 1,5M SO om Norrköping. Hålles tänd vid behov. Inom fyrens lysvidd ligger farvattnen Bråviken och Slätbaken.

Den optiska f.d. flygfyren Norrköping Bråvalla

Bråvalla flygfyr: optisk, 2M NV om staden Norrköping. Hålles tänd vid behov. Inom fyrens lysvidd ligger farvattnen i västra delen av Bråviken.

Inre delen av Norrköpingsleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Norra Östersjön, Södertälje kanal, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, Landsort