Märket

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Märket, finsk f.d. bemannad fyrplats i Ålands hav. Bemannad 1885-1976.

Ålands hav. På klippan Märket. Tvåvånings stenhus med torn. Huset målat i vita och röda horisontella fält
Grundkallen karta ritad.jpg
Fl 5s.jpg

FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Märket. Foto Esbjörn Hillberg
Linsen i Märket 2015. Foto Hildburg Berglund
Märket 2015. Foto Hildburg Berglund
Märket. Detalj av plansch Finlands Sjöfartsverk
Märket. Arkiv Torbjörn Dalnäs
Märket. Arkiv Torbjörn Dalnäs
Märket strömförsörjs med solpaneler och vindgeneratorer. Här ses även antenner för landkommunikation. Detalj av foto Torbjörn Dalnäs
Laddar karta ...


Laddar karta ...


WGS-84 Lat 60° 18,06’. Long O 19° 07,89’. Sv. Nr. 220800. Int. Nr. C4472

Området

Märket är en liten kobbe mitt i Ålands hav, mitt på gränsen mellan Finland och Sverige. Vid freden 1809 drogs gränsen vid Märket. Eftersom kobben är flack, och således inte helt lätt att få syn på, och farleden går alldeles nära var passagen riskfylld.

1836 utreddes om det gick att bygga fyr på kobben men svaret blev då: nej. En järnmast uppfördes 1862 men strandningarna fortsatte. Många fartyg råkade illa ut på grund av att de av rädsla höll för stort avstånd till Märket.

Fyren

1885 uppfördes fyrplatsen.

Den nedersta våningen av det kombinerade fyr- och boningshuset murades i granit medan de två övre murades i tegel. I källaren ordnades lager för bränsle och proviant.

Det 15 m höga tornet uppfördes vid den södra gaveln. Linsapparaten levererades från Frankrike. Som lysolja användes fotogen. Karaktär en vit blänk var 6:e sekund. Fyren tändes första gången den 10 november 1885.

Bemanningen utgjordes av en fyrmästare och två fyrvaktare. Fyrvaktarna bodde på mellanvåningen. I övervåningen bodde fyrmästaren. Senare fördubblades antalet fyrvaktare så att de tjänstgjorde en vecka följt av en ledig vecka i land.

Krigen

Under första världskriget var fyrplatsen obemannad.

Under andra världskriget var fyren bemannad. Fronten till sjöss gick alldeles nära fyren. U-båtar opererade i området.

Modifieringar

I början av 1950-talet uppfördes maskinbyggnader alldeles intill fyren. De utrustades för generatorer och service.

1955 elektrifierades fyren genom användning av egna dieselgeneratorer.

1976 ersattes det elektriska ljuset med dalén-ljus.

Lagret för acetylengas bestod av 57 gasflaskor.

Fyren blev därigenom automatiserad och fyrplatsen avbemannades.

Gränsen

1982 märktes gränsen mellan Finland och Sverige ut med bästa teknik. Gränslinjen markerades med bultar i berget. Vid fyren bildar de ett Z.

Hela fyren med byggnader ligger nu på den finska sidan.

Idag drivs fyren med elkraft från solpaneler och vindgeneratorer.

Länk

Varför inte njuta av en video från SVT om fyrplatsen Märket? Klicka här


Jfr Ålands hav, finskt fyrväsende, dalén-ljus