Lux-ljus

Från fyrwiki
Version från den 19 december 2017 kl. 10.39 av Leif.elsby (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Lux-ljus, ett av det svenska företaget Lux 1901-1902 utvecklat fyrljus med en fotogengasbrännare försedd med ett eller flera glödnät.

Lux-ljus med brännare, bränsletank och trycktank. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg Vantskruv.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

Pater Noster lins och brännare för Lux-ljus. Två reserver syns till vänster. Arkiv Bertil Nilsson
Lux-ljusetHoburg förbereds för tändning. Arkiv filmarkivet.se
Lux-ljusetHoburg nu tänt och lyser. Arkiv filmarkivet.se

Populär "arbetshäst"

1902 installerades det första Lux-ljuset i Sverige. Detta skedde i Sandhammarens södra fyr.

 • Konstruktionen kom att bli populär. Lux-ljuset var 1912 monterat i ett 50-tal större fyrar.
 • Lux-lampan gav ett betydligt starkare och vitare ljus än fotogenlampa med veke.
 • Vid övergången från veklampor till Lux-ljus ökades ljusstyrkan 3 à 4 gånger.
 • Lux-ljuset hade en styrka motsvarande en elektrisk glödlampa med effekten 100-200 W.
 • Systemet kräver ständig tillsyn och kunde därför endast användas i ständigt bemannade fyrar.
 • Trots tillkomsten av Dalén-ljus och elektriskt ljus fanns i mitten av 1940-talet fortfarande 23 fyrar med Lux-ljus i drift hos Lotsverket.
 • Lux-ljuset användes fram till 1960-talet.

1905 cirka fick Firma Lux en större order för fyrljusen för Suez-kanalen som försågs med Lux-ljus.

Konstruktion

Systemet består av tre huvuddelar.

 • Tryckluftbehållare med luftpump
 • Trycksatt fotogentank
 • Själva brännaren.

Fotogengasen bildas i brännaren genom att fotogenvätska hettas upp till över kokpunkten. Gasen i sig brinner med svagt lysande låga (jämför primuskök), men då lågan värmer upp ett glödnät omvandlas värmen till ett intensivt vitt sken.

Över själva brännarmunstycket är en eller flera glödnät/glödstrumpor placerade.

 • Över dessa sitter en del av bränsleröret som av den uppstigande värmen hålls fortsatt het av avgaserna från förbränningen.

Tre storlekar

Lux-ljuset levererades i tre storlekar.

 • Den minsta hade en glödstrumpa med 33 mm Ø, mellanstorleken hade en glödstrumpa med 55 mm Ø.
 • Den största modellen hade en trippelbrännare med tre glödstrumpor i tät grupp, 45 mm Ø vardera, så att de tillsammans bildade en stor ljuskropp, vilket passade dåtidens fyrlinser.
 • Den mindre modellen förbrukade cirka 0,5 liter fotogen per timme, den större 1 liter.

Brännaren i Ursholmens fyr hade tre stycken glödstrumpor värmda av låga enligt figuren.

Tändning

Att tända ett Lux-ljus sker på liknande sätt som att tända ett primus-kök - men donen är större.

 • När man skall tända apparaten förvärmer man hela brännaren med hjälp av tändvätska, alkohol typ rödsprit, som hälls i tändskålen och tänds.
 • Metalldelarna skall bli ordentligt varma, dvs varmare än fotogenens kokpunkt, dvs minst 300 °C.
 • Trycket pumpas upp för hand och släpps på.
 • När fotogenvätskan når de varma delarna förångas den och fotogengasen sprutar ut genom brännarmunstycket.
 • Då tänder man gasen.
 • Lågan får brinna inuti glödnäten som av värmen sänder ut ett intensivt vitt ljus.

Fyrkaraktär

Eftersom Lux-lamporna brann med oföränderlig ljusstyrka fick de kombineras med någon utrustning för att ge fyrljuset en karaktär annan än fast sken.

Tabell

Följande svenska fyrar/fyrskepp har under följande tid varit utrustade med Lux-ljus

Period ________ Fyrplats ________________________ Anmärkning ___________________ Ersatt med

 • 1900-???? ___ Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna
 • 1902-1942 ___ Sandhammaren ____________________ första Lux-ljuset! ___________ Elektriskt ljus
 • 1902-1938 ___ Eggegrund _______________________ von Otters klippapparat ______ Elektriskt ljus
 • 1902-1961 ___ Grönskär ________________________ intermittens + klippapp ______ Släckt
 • 1903-1953 ___ Tjärven _________________________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus
 • 1904-1968 ___ Dämman __________________________ von Otters klippapparat ______ Släckt
 • 1904-1927 ___ Lungö ___________________________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus / Dalén-ljus
 • 1904-1950 ___ Måseskär ________________________ omgående lins ________________ Släckt
 • 1905-1946 ___ Nidingen ________________________ von Otters klippapparat ______ Elektriskt ljus i nya betongfyren
 • 1905-1944 ___ Pite-Rönnskär ___________________ omgående lins ________________ Dalén-ljus
 • 1906-1958 ___ Tistlarna _______________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1906-1943 ___ Draghällan _____________________________________________________ Dalén-ljus i nya betongfyren
 • 1906-1927 ___ Falsterbo _______________________ intermittenshylsa ____________ Dalén-ljus
 • 1906-1942 ___ Hanö ____________________________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus
 • 1906-1937 ___ Kullen __________________________ omgående lins 1:a ordningen __ Elektriskt ljus
 • 1906-1938 ___ Landsort ________________________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus
 • 1906-1946 ___ Ölands Norra Udde _______________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus
 • 1906-1948 ___ Ölands Södra Udde _______________ von Otters klippapparat ______ Elektriskt ljus
 • 1907-1946 ___ Faludden ________________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1907-1976 ___ Fårö ____________________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Elektriskt ljus. Sista (?) Lux-ljuset i drift
 • 1907-1948 ___ Hållö ___________________________ omgående lins 2:a ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1907-1922 ___ Helsingborg ____________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1907-1943 ___ Häradskär _______________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Dalén-ljus
 • 1907-1930 ___ Morups Tånge ____________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1907-1953 ___ Pater Noster ____________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1907-1965 ___ Svenska Högarna _________________ omgående lins 2:a ordn. ______ Elektriskt ljus från dieselkraft
 • 1907-1965 ___ Ursholmen _______________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus / Dalén-ljus reserv
 • 1907-1947 ___ Utklippan ______________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1907-1948 ___ Vinga ___________________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1907-1964 ___ Väderöbod _______________________ omgående lins 2:a ordn. ______ Elektriskt ljus i nya betongfyren
 • 1907-1965 ___ Östergarn _______________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1908-1932 ___ Fyrskepp Nr 11 Irene ___________________________________________ Bytte namn till Björn och blev pråm.
 • 1908-1946 ___ Högby __________________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1908-1927 ___ Segerstad ___________ __________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1908-1942 ___ Kapelludden (=Ölands Östra) ____________________________________ Elektriskt ljus
 • 1909-1950 ___ Bergudden _______________________ intermittens + klippapp ______ Elektriskt ljus
 • 1909-1956 ___ Björn ___________________________ omgående lins 4:e ordn. ______ Elektriskt ljus i nya betongfyren
 • 1909-1937 ___ Brämön __________________________ von Otters klippapparat _______ Elektriskt ljus
 • 1909-1959 ___ Hallands Väderö ________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1909-1943 ___ Högbonden _______________________ von Otters klippapparat _______ Dalén-ljus
 • 1909-1934 ___ Stora Karlsö ___________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1909-1943 ___ Storjungfrun ____________________ intermittensapparat __________ Dalén-ljus
 • 1909-1964 ___ Tylö ___________________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1909-1935 ___ Valö (Varö) _____________________ von Otters klippapparat _______ AGA-ljus i nya betongfyren
 • 1909-1913 ___ Varberg (Skrivareklippan) ______________________________________ AGA-ljus
 • 1910-1949 ___ Bjuröklubb ______________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1911-1940 ___ Lakholmen _______________________ von Otters klippapparat _______ AGA-ljus
 • 1915-1951 ___ Hoburg __________________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1916-1933 ___ Understen _______________________ omgående lins 3:e ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1921-1955 ___ Stora Fjäderägg _________________ omgående lins 3:e ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1922-1939 ___ Haken ___________________________ von Otters klippapparat ______ Elektriskt ljus i nya betongfyren
 • 1923-???? ___ Fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd
 • 1925-1936 ___ Rödkallen ______________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1925-1939 ___ Holmögadd _______________________ omgående lins 3:e ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1927-1945 ___ Djursten _______________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1933-1970 ___ Agö _____________________________ omgående lins 4:e ordn. ______ Elektriskt ljus


På 1930-talet utvecklade firma Primus sin variant på Lux-ljus, Primusglödljus.

Externa länkar


Jfr Firma Lux, Dalén-ljus, gasglödljus, fyrljus, fotogen, intermittenshylsa, von Otter, Primusglödljus, alkohol, PVB-brännare, Suez-kanalen