Limhamn

Från fyrwiki
Version från den 6 november 2019 kl. 11.32 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Limhamn, stad med hamn, lotsplats och hamnfyr vid Öresund

Vid V brofästet Öresundsbron
Öresund karta ritad.jpg
Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Limhamns lotsplats. Limhamn, Öresund, Hyllie socken av Malmöhus län, numera inkorporerat med Malmö. Postadress och telegramadress: Limhamn.

Den udde, på vilken Limhamns samhälle ligger, är antagligen en av de äldsta boplatserna på Skånekusten. Och i det omfattande kalkstensbrotten, det nuvarande Limhamns ekonomiska grundval och upphovet till såväl den stora cementindustrin som hamnen och senare följande industrier, gör man alltjämt fynd, som styrka antagandet att här funnits en gammal boplats.

Limhamn är också alltjämt ett betydande fiskeläge med en viktig insats i sillfisket i Öresund, om också fabriksdriften numer tagit loven av fisket.

Hamnen, som utan någon naturens egna förutsättningar byggts ut från enkla bryggor eller kar för förtöjning av fiskebåtar till den den nuvarande hamnen, tillgänglig för de största fartyg som trafikera våra farvatten, har tillkommit för att betjäna utskeppningen av cement och införseln av kol m.m. till fabriksdriften. Den första etappen av hamnbyggnad var färdig år 1884, och samtidigt anställdes den första lotsen, Johan Adolf Falk, född år 1853, död genom olyckshändelse år 1903. År 1885 anställdes ännu en lots, M. P. Holmgren, pensionerad sedan år 1915, och år 1897 ännu en, nuvarande lotsförmannen C. J. Ström. Det nuvarande antalet lotsar är 5, varav emellertid 1 betjänar den något längre söderut belägna Klagshamn.

Den första skriftliga urkunden om Limhamn som en ort vid sjön förskriver sig till år 1590. Ett fartyg drev då iland vid 'Limhaufen'. Den 26 april 1658 förtäljer ett aktstycke om ett engelskt fartyg, som lossade 20 läster stenkol till kalkbränneriet och i samma veva sökte smuggla iland varor till ett värde av 119 riksdaler 17 skillingar. Smugglingsförsöket upptäcktes och varorna förklarades förbrutna.


OSV. (arbete pågår)

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Malmö lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lots: Johan Adolf Falck, f. 1853
  • Lotslärling: Nils Petter Holmgren, f. 1846

Lotsbarnskola

Här fanns ingen lotsbarnskola. Barnen gick i sockenskolan.

Öresund

Jfr Öresund, hamnfyr, ledfyr, angöringsfyr, Lotsverket, lots.