Landskrona

Från fyrwiki
Version från den 17 februari 2019 kl. 17.10 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Landskrona, stad, hamn och hamnfyr med lotsstation vid Öresund

Oc 4s.jpg
Öresund karta ritad.jpg
Fyrarna Malmö, Landskrona och Kullen. Ur 1852 års Underrättelser om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Laddar karta ...


Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Landskrona. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N 55° 51'55". Long. O. om Ferrö 30° 59'45". Long O. om Greenwichs meridian 12° 50'

Denna fyr, som underhålles af staden Landskrona, hållas lysande på lika tider, som Kronans fyrar.

Fyrtornet uppfördes år 1844 på norra hamnpiren. Höjden från vattenytan till fyrljuset är 38 fot. Lysningen sker förmedelst siderallampa.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen : ”Hamnfyr, 2:ne lyktor med fast sken, den yttre med vitt, den inre med rött ljus. Lat. N. 55° 52’,0. Long. O. 12° 49’,8. Fyrlyktorna är på norra sidan av hamnen anbringade på 2:ne i N 70° V och syd 70° O från varandra stående lyktstolpar. Den yttre, med starkare vitt sken, lyser omkring 8 minuter och den inre, med rött sken, omkring 2 1/2 minuter. Hållna överens leder fyrarna mindre fartyg norr om Pilhaksgrundet in uti hamnen. Fyrlyktorna hålls lysande på tider, som för Kronans fyrar är bestämda. Fyrlyktorna underhålls av staden. Lotsar passar upp på norra hamnarmen.”


Jfr Öresund, hamnfyr, ledfyr, angöringsfyr, Lotsverket, lots.