Lågskär

Från fyrwiki
Version från den 5 april 2023 kl. 14.39 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lågskär, finsk f.d. bemannad fyrplats i Ålands hav. Bemannad 1840-1961.


Skäret Lågskär ligger cirka 15 M syd om Mariehamn på Åland.
BogskärKarta.jpg
Lågskär. Foto Esbjörn Hillberg

FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Lågskärs fyrtorn 1856-1914. Detalj av plansch Finlands Sjöfartsverk.
Lågskärs fyrar. Figur Leif Elsby.
Lågskär. Foto Hans Sundberg.
GlödnätsbytarenLågskär. Den har plats för flera glödnät. Foto Hans Sundberg.
Dalén-blandarenLågskär. Foto Hans Sundberg.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Området

Skäret Lågskär ligger cirka 15 M syd om Mariehamn på Åland. Det var på 1600-talet markerat med ett stenkummel. 1794 hade det kompletterats med en 23 m hög båk i trä. 1835 sände den svenska Lotsstyrelsen en propå till den finska om att förse båken med fyrljus. Och det blev fallet.

Spegelfyr

WGS-84 Lat 59° 50’,5. Long O 19° 55’,0.

1840 (cirka) påbörjades arbetet med att bygga om båken.

Den försågs med en 12-kantig lanternin i trä med glasrutor. Lanterninen innehöll en fyrapparat bestående av runt en stillastående cirkel placerade 11 stycken paraboliska reflektorer med var sin oljelampa. Detta gav ett likformigt, fast sken horisonten runt. Som lysolja användes hampolja.

1840 tändes fyren för första gången.

Det visade sig dock att lysvidden inte var tillräcklig.

Linsfyr

1856 började man planeringen för nästa fyrtorn på platsen. Tornet byggdes av gråsten för den undre delen och murat tegel i den övre.

1859 tändes Den andra fyren på Lågskär för första gången. Karaktär: fast sken. Lysvidd 11 M.

1882 ersattes fyrapparaten av en linsapparat tillverkad av Henry Lepaute i Paris.

1903 ersattes fotogenlampan med en glödnätsbrännare av typen "af Forselles".

Krig och sprängning

1914 då första världskriget brutit ut beslöt ryssarna att spränga fyren och tornet förvandlades till en stenhög.

1918 då tyska trupptransportfartyg skulle inleda transport till Finland byggde tyska pionjärer en 12 m hög fackverkskonstruktion som försågs med två lyktor. Fyrvaktarna fick hålla till i dess nedre del. Freden slöts samma år.

Nuvarande fyr

Efter freden var Lågskär prioriterad av den finska sjöfartsstyrelsen för att återuppföras. Fyren beslöts att byggas i armerad betong och i form av en stympad pyramid. Höjd 33 m.

Mellan dubbla väggar löper en trappa med 175 steg upp till lanterninen.

Denna utrustades med en dalén-ljus med linsrotator som drev runt linstrumman med hjälp av gastrycket. Linsrotatorn var en av de första som tillverkats av AGA AB.

1920 tändes den tredje fyren på Lågskär för första gången. Lysvidd 18 M.

Avbemanning

1961 avbemannades fyrplatsen .

Och sedan

1986 byggdes fyren om för drift med vindgenerator. Den gamla fyrapparaten flyttades till museilokaler i Helsingfors.

Länkar


Jfr Ålands hav, Södra Kvarken, finskt fyrväsende