Kompass

Från fyrwiki
Version från den 9 mars 2019 kl. 19.20 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

kompass, anordning för orientering efter väderstrecken. Vanligast är magnetkompassen följd av gyrokompassen, se nedan


Vätskekompass tillverkad av AB Lyth Sweden, tillv.nr. 40263. Foto Leif Elsby

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg

Nakterhus. Rorgängaren kunde här se kompassen som skyddades mot regn och sjö. Belysningen bestod av fotogenlampor. Kompassen devierades med hjälp av järnkloten. Foto Leif Elsby


Magnetkompass

Genom handel med Kina, via Venedig och arabvärlden, fick man på 1200-talet kännedom i Europa om magnetkompassen.

 • Kineserna använde redan på 1000-talet E Kr en enkel kompass med magnetisk nål som flöt i en vattenskål.

I medelhavsområdet använde man till att börja med en kompassnål upphängd på ett stift, som var fastsatt på en skiva med uppdelning i väderstreck, kompassrosen.

 • Mot slutet av 1200-talet infördes kardansk upphängning, vilket ökade sjödugligheten.

Jordens magnetfält

Magnetkompassen visar magnetisk kurs eller bäring.

Jordklotet omges av ett magnetfält. Det orsakas av att klotets innandöme innehåller flytande järn, och som när det strömmar ger upphov till ett magnetfält. Magnetfältets nordpol ligger i närheten av den geografiska. En kompassnål visar därför (ungefär) riktningen mot norr.

Men så har det inte alltid varit. Under jordklotets 4500 miljoner år långa existens har magnetfältets styrka och polernas läge varierat. Dessutom har magnetfältet då och då ändrat riktning, det har "flippat" fram och tillbaka många gånger. I vår tid undergår fältet en försvagning som sannolikt om något tusen år kommer att ge ett byte av polariteten.

På planeten jorden är magnetfältet en av förutsättningarna för livets existens. Det skyddar cellernas arvsanlag från den mördande solvinden. De laddade partiklarna som far fram med hög energi avlänkas av magnetfältet. Annars träffar de jordytan och orsakar mutationer. Flertalet mutationer leder till fatal katastrof för organismen. Undantagsvis kan den genetiska förändringen leda till en fördel för den organismen.

Missvisning

Den magnetiska och den geografiska nordpolens läge är inte lika.

 • Skillnaden kallas missvisning.
 • Missvisningens riktning och storlek varierar över tiden och är olika på olika platser.
 • Under 1800-talet var i vår del av världen missvisningen så stor som väst 15-20 grader.
 • Den tidens kartor och sjökort var ritade efter kompassens visning, dvs magnetisk norr var uppåt och geografisk norr låg snett åt vänster.
 • I nutid är missvisningen nära noll i våra trakter.
 • För att omvandla till (geografiskt) rättvisande kurs eller bäring måste man veta värdet på missvisningen där man befinner sig.

Deviation

Då man på 1800-talet började bygga fartyg i järn upptäckte man att skrovet påverkade kompassnålen.

 • Denna så kallade deviation påverkas till storlek och riktning av fartygets kurs.
 • Deviationen kan i ett järnskrov lätt vara så stor som 20 grader eller mer.
 • Den kan nära nog tas bort genom avmagnetisering.

Dämpade kompasser

För att dämpa rörelsen hos kompassnålen utvecklades den ”moderna” så kallade luftkompassen med en kompasskiva bestående av en aluminiumskiva, under vilken magneterna var upphängda i tunna trådar.

Nu vanligaste form av magnetkompass är den så kallade vätskekompassen med en kompasskål fylld med en vätska som dämpar rörelserna på kompasskivan.

 • Kompasskivan består av rosen, flottören och det magnetiska nålsystemet.
 • Kompassrosen och nålsystemet är fästade vid flottören, vars flytkraft i vätskan minskar skivans friktion mot stiftet och därigenom ökar skivans inställningsförmåga.
 • Samtidigt dämpar vätskan rörelsen så att kompassen blir lugn även i sjögång.
 • Nålsystemet kan bestå av ett par stavmagneter eller av en ringformad magnet.

Gyrokompass

Gyrokompassen visar (geografiskt) rättvisande kurs eller bäring.

 • Gyrokompassen fungerar enligt principen att axeln till ett roterande hjul vill behålla sin riktning i rummet.
 • Gyrot drivs av en elektrisk motor med högt varvtal, upp till cirka 20 000 varv per minut.
 • Gyrokompassen är helt oberoende av magnetism och gyrot kan därför placeras på valfri plats ombord.

Repeterkompass

Gyrot finns alltså i huvudkompassen.

 • På olika platser ombord kan repeterkompasser vara placerade.
 • Dessa saknar gyro men får sin signal från huvudkompassen.


Jfr kompassros, gradindelning, sjökort, fyr- och handelshistoria, missvisning, deviation, kurs, rättvisande, bäring, död räkning, navigation