Klippventil

Från fyrwiki
Version från den 5 januari 2021 kl. 14.20 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

klippventil, en pulserande ventil för acetylengas, uppfunnen 1905 av Gustaf Dalén, tillverkad av AGA AB.

Apparaten var mekanisk och drevs av gastrycket. Den portionerade ut gasen i "paket". Mekaniken kunde ställas in så att fyrarna fick olika fyrkaraktär, olika periodlängd mellan "ljuspaketen", till exempel Fl 3s (en blixt var tredje sekund). Med anpassad (kombinerad) klippventil erhölls gruppblixt, till exempel Fl(2) 6s.

Fl(2) 6s.jpg


SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Vantskruv.jpg Maskaron.jpg Historik.jpg

AGALogga.jpg
Sektorindelat före detta AGA-ljus med klippventil. Foto Ellinor Gröndahl
Klippventil modell 1905 och 1943. Arkiv AGA AB
Klippventil. Figur Johan Stiernspetz
Brännare för acetylengas. Figur Leif Elsby
AGA-ljus med tvåstrålebrännare, klippventil och linslykta med solventil. Figur Leif Elsby
Skylt på en klippventil. Foto Leif Elsby
Skylt på en klippventil. Foto Leif Elsby
Trädgårdsgrund var den första lysbojen med klippventil. Arkiv AGA AB


Tryckregulator

Innan acetylengasen leds in i klippventilen passerar den genom en tryckregulator, sammanbyggd med och placerad undertill som "bottenvåning" till klippventilen.

Klippventilen

 • Gasen leds in i en kammare, vars utlopp till lågan normalt är stängt av en horisonelt rörlig klaff, s.k. ankare, vars andra ände är rörligt lagrad mellan två dubbar.
 • Kammarens botten utgörs av ett mjukt membran tillverkat av läder.
 • Av den inströmmande gasen trycks membranet utåt och drar i ett visst läge med sig ankaret, som då öppnar utloppet till lågan.
 • Det fjäderbelastade membranet pressar då ut gasen genom brännarmunstycket.
 • När membranet åter tryckts in tillräckligt påverkar det ankaret som åter tätar utloppet, dvs. stänger gasflödet, och cykeln upprepas.
 • För att åstadkomma den distinkta funktionen mellan öppen och stängd är ankaret tillverkat i mjukt järn och ventilsätet av magnetiserat stål.

Justeringar

 • Evighetslågan = pilotlågan brinner osynlig i dagsljus och alltid med samma intensitet. Den fick man ibland justera. Den fick inte brinna med gul låga, för då kunde den slagga igen. För att se i dagsljus, om den fungerade, brukade man hålla en tändsticka över den, och om tändstickan antändes, fungerade pilotlågan.
 • Man kan göra smärre justeringar av tiden mellan blixtarna genom att strypa eller öppna inloppsventilen. Inloppsventilen är en asbesttuss instucken i en liten fjäder. Då man genom att pressa ihop asbesttussen med en skruv, får gasen svårare att passera förbi, och det tar längre tid att fylla huset, och det tar längre tid innan nästa blixt.
 • För att ändra karaktär, måste man byta de s.k. fyllnadsbitarna. Det är aluminiumstycken av olika storlek, som bestämmer hur mycket gas, som ryms i huset. Mera gas ger längre lystid och tvärt om.
 • För att ändra från Fl(2) till (3) eller Fl(4) måste ett litet spärrhjul med olika antal hål bytas. Se fortsättning:

Adjustments to Fl(4)

Text och bild: Göran Sundtsröm.

"To get Fl(2), Fl(3) or Fl(4) the house has to be filled up faster between these light-times. That will be done by an auxiliary valve (314) that works at the same time as the ordinary valve. The auxiliary valve is situated on the lower part of the magnet valve assembly (294).


RatchetWheel5.JPG RatchetWheel6.JPG

Part list for flasher KM-130.


RatchetWheel1.jpg RatchetWheel2.jpg RatchetWheel-4.jpg

Ratchet wheel.


The auxiliary valve gets the gas from the same inlet in the house as the ordinary valve and is operated by a pin that is situated at the top of the auxiliary valve. As the pin is pressed down the auxiliary valve lets the gas into the house and as the pin is uninfluenced a spring will press the pin up and the auxiliary valve will be closed. The diameter of the pin is 0,5 mm. To let the auxiliary valve close and open at the right time there is a ratchet wheel (311) on an arm mounted on the armature (281) and follows that in its mowements when it changes its positions in the valves seats.

The ratchet wheel has 24 teeth and every time gas lets up to the burner a hook will step the ratchet wheel one tooth forward.

For Fl(2) there is one hole every second tooth, for Fl(3) one hole every third and for Fl(4) one hole every fourth tooth.


RatchetWheel3.jpg

The square cover outside the auxiliary diaphragm.


When the diaphragm (246) lifts the armature (281) (the movement ranges between 0,06 and 0,14 mm depending of size of the burner) the ratchet wheel also will be lifted and the pin of the auxiliary valve will be free. There is an auxiliary diaphragm (301) in a hole in the wall of the house like a cover and can be influenced from the inside as well as from the outside of the house. When the gas is filling up the house the the pressure will influence the auxiliary diaphragm and it will pull the hook backwards over one tooth. When the ordinary valve opens the gas flow threw a pipe up to the burner and will pass outside the auxiliary diaphragm and the pressure will be the same outside and inside. There is now no pressure on that diaphragm and a spring will push the hook and move the ratchet wheel one tooth forward. As the diaphragm (246) sinks and the armature (281) with the ratchet wheel will reatch its lower position gas now again will flow throw the valve seat (282). In the ratchet wheel there is a number of holes so situated that they can stay just above the pin of the auxiliary valve. If there now is a hole in that position the pin will not move and the auxiliary valve will be closed and it will take more time to fill up the house. You will see that like a pause between the light times. If there is no hole above the pin that will be pressed down and the auxiliary valve will open with shorter time to the next Fl."

Brännaren

Acetylen brinner i luft med en klar låga som sotar kraftigt. För att inte sota krävs speciella munstycken. För klippventilen är tvåstrålemunstycket det normalt använda. Det fungerar sålunda:

När den utportionerade gasen strömmar ut genom de två motriktade huvudmunstyckena, splittrades gasstrålarna mot varandra.

 • Kollisionen gjorde att de blandades med luft.
 • Blandningen antändes av den hela tiden brinnande (osynliga) evighetslågan.
 • Rätt inställd fick lågan formen av en fiskstjärt och brann med skarpt sken utan att sota.

Förbrukning

Med en varaktighet av blixten på 0,3s och en periodlängd på 3s är gasåtgången sålunda 10% av en hela tiden tänd låga.

En fyrlykta typ L-200 med karaktär Fl(2) W 6s 6M hade en acetylenförbrukning av 1,9 l/h varav evighetslågan förbrukade 0,2 l/h.

Solventil sänker gasförbrukningen 40%.

Utan felslag

Omkring 1916 installerades AGA:s klippventiler och solventiler i stort antal vid Trollhätte kanal och i Vänern.

 • Efter mer än 70 års drift kan man konstatera att de har fungerat perfekt hela tiden och nästan utan tillsyn.
 • Flera av Vänerns gasfyrar var försedda med solventil.
 • Under mycket mörka höstdagar, då dagsljuset är minimalt, kunde solventilen låta en gasfyr brinna hela dagen.
 • En AGA-fyr med en blixt var 3:e sekund har under 70 år klippt över 367.920.000 gånger utan felslag.

Instruktionsbilder

Följande bilder om klippventil från AGA AB har erhållits från Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne, Australien. Many thanks!

Om du tycker att bilderna syns för små - klicka en bild så visas den större

Klusterbrännare. Innehåller flera brännarmunstycken och ger därför ett kraftigare sken

Länkar


Jfr klippapparat, Dalén, acetylen, elklipp, von Otter, intermittenshylsa, Gåsfeten, AGA AB, acetylen, AGA-massa, gasackumulator, AGA-ljus, Dalén-ljus, AGA ljusväxlare, AGA-gasreserv, AGA fyrlyktor, AGA linser, AGA teckengivare, glödnätsbytare, AGA mistsignal, solventil, klippventil, Dalénmuseet, linspendel, acetylen, fyr- och handelshistoria, fyrljus, gasglödljus