Källor

Från fyrwiki
Version från den 13 april 2022 kl. 08.25 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Källor, (här) ursprung till uppgifter till detta uppslagsverk.


SweFlag.jpg DKFlag.jpg NorFlag.jpg FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Historik.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Vantskruv.jpg Kompassros ritad.jpg KanalSymbol.jpg Symbol Person.jpg Maskaron.jpg Livet.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Källmaterial i text

KällorOchBild.jpg Källmaterial i skrift och kontakt

Böcker andra än uppslagsböcker

 • Almqvist, Ebbe, Technological changes in a company, AGA - the first 80 years, Daedalus, 1992.
 • Almqvist, Ebbe, Kenneth Sutton-Jones, Milestones in Lighthouse engineering, , Pharos Marine Ltd / Automatic Power Inc. 1993.
 • Ask, Victoria och Sigge, Erik, Ursholmens fyrplats, Göteborg 1998.
 • Ask, Victoria, Sidén, Maria, Fyrguide, Från Kattholmen till Smygehuk, Byggförlaget, Stockholm, 2000.
 • Bonsdorff, Leo, Göteborgs hamn genom tiderna. Elanders boktryckeri AB, Göteborg 1931.
 • Bugge, Lars, Kort och godt om Danske Fyrtårne, Aschehoug Dansk Forlag A/S, 2001.
 • Carlsson, Hilmer, Nidingen - Sveriges första fyrplats, AB Nautics Förlag / Nidingens Förlag, 1993.
 • Ejendal, Barbro och Hollström, Håhan, Fyrar och fyrliv på Gotland, bokförlaget Arena, 2000.
 • Elsby, Leif E, Edde och Oscar – två spännande levnadsöden, Fiskebäckskil 2011
 • Fagrell, Gunnar, Amiralen Sir James Saumarez - Sveriges vänskapligaste fiende, sid 145- 188, Unda Maris 1973-1974, Sjöfartsmuseet i Göteborg, 1975.
 • Forshäger, Kurt, Amatörradio, Bokförlaget Spektra AB, 1974.
 • Gadd, Arne, Bohuslän i ord och bild, Bonniers, 1969.
 • Garellic, Robert, Bilden av Göteborg, Göteborgstryckeriet, Göteborg 2003.
 • Hahn-Pedersen, Morten Fyrskibe ved Danmarks Port mod vest, Fiskeri- og Söfartsmuiseet, Saltvandsakvariet i Esbjeg 1991
 • Hansen Ersland, Björn Arild, Fyrene rundt Norges sydspiss, HöyskoleForlaget AS 1999
 • Halláng, Bror & Nyman, Bo, Vasaorden - En historik om den svenska kungliga slupen - en riksklenod, C B Marinlitteratur AB, Falkenberg, 1986 & 1996.
 • Hallberg, Stig, Lots och leder, Trollhättan 1986.
 • Hallberg, Stig, Slussverken i Göta älv och kring Vänern, Trollhättan 1990.
 • Hartelius/ Rydholm, Tistlarna till Strömstad, 1982.
 • Hillberg, Esbjörn och Sellmann, Harry, Fyrbesökshandboken., Svenska fyrsällskapet, 1999.
 • Historia kring Göteborg, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1967.
 • Holmstöm, Erik, Vänerns fyrar - lysande kulturhistoria, Vänermuseet Lidköping, 2000.
 • Hägg, Gunnar, Allmän och oorganisk kemi, Almqvist & Wiksell, 1964.
 • Jagger, Cederic, The worlds great clocks and watches, Galley Press, 1986.
 • Karlberg, Gustaf, Bidrag till Skanörs och Falsterbos historia under 17- och 1800-talen, Almqvist och Wiksells boktryckeri-A.-B., Uppsala 1906.
 • Kjellberg, Sven T, Svenska Ostindiska Kompanierna 1731-1813, Allhems Förlag, Malmö 1974.
 • Krantz, Claes, Hemmavatten och vrakstränder, Wahlström & Widstrand, 1961.
 • Krantz, Claes, Marstrand, Wahlström & Widstrand, (inget årtal finns angivet).
 • Krantz, Claes, Under järnkronan, ett kapitel svensk kriminalhistoria, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1963.
 • Krantz, Claes, Storförbrytare och statsfångar, Förlags-AB Västra Sverige, Göteborg 1930.
 • Krantz, Claes, Människor i sommarstad, Natur och Kultur, Stockholm 1945.
 • Lars "Lasse-Maja" Molin, Lasse-Majas besynnerliga äventyr, J A Lindblads förlag, Uppsala 1958.
 • Laurell, Seppo, Suomen majakat, Gummeros Oy, Jyväskylä 1999.
 • Lidholm, Benjamin, Venerns Seglationsstyrelse - en historik, 1956.
 • Lindkvist, Sven, Våra Fyrar, Uppgifter över fyr- och mistsignalanläggningar, hamnar, kommunikationer, bostäder m. m. vid lotsverket tillhöriga bemannade fyrar. Utgiven av Fyrpersonalens Förening vid lotsverkets personalföreningars 40-årsjubileum 1944.
 • Lindström, Bengt, Trollhätte kanal 200 år, Sjöfartsverket, Norrköping, 2000.
 • Löfgren, Erik O, Från forntid till nutid, Eifels, Eksjö 1961.
 • Malmquist, Lars, Fyrar och fyrfolk - 50 år svensk fyrhistoria, Sjöfartsverket 1994.
 • Malmquist, Lars, Deccatiden i Sverige 1947-2000, Sjöfartsverket 2000.
 • Nilsson, Bengt V, Ernst Fredrik Werner Alexanderson - En personkoncentrerad skildring av elektroteknikens utveckling under 1900-talets första hälft, Telemuseum 1987.
 • Rode, C F, Norges Fyrvesen, Fyr-, merke- och ringevesendet gjennom 250 år, Steenske Forlag - Oslo, 1941.
 • Sandelin, Stig, Färdleder på sjöar & kanaler, Specialtidningsförlaget, Stockholm 1982.
 • Sandell, Anna, broschyr Hoburgens fyrplats, Sjöfartsverket, 1993.
 • Severin, Erik, Lotsbarnskolorna i Sverige 1845-1925, kompendium, Stockholm i mars 1977
 • Slaget vid Femern 1644-1944, minnesskrift utarbetad av Försvarsstaben krigshistoriska avdelning, Sjöfartsmuseets i Göteborg förlag, 1944.
 • Stevenson, D Alan, The World's Lighthouses before 1820
 • Svenska Turistföreningens årsbok 2007, ”Brott och trakt – en kriminell resa genom Sverige”.
 • Söderlund, Jonny, Vinga - ön mitt i världen, Warne Förlag, 2001.
 • Thunman, Dan, Sveriges fyrplatser. En bebyggelsehistorisk dokumentation av f d bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid, Sjöfartsverket, 2000.
 • Thyberg, Johan, Strandhugg i Östergötlands Skärgård, En resa i tid och rum
 • Tjänsten i båt, handledning i båttjänst för marinen (Båt M), Marinen, 1957.
 • Ullberg Ornell, Vänerns Seglationsstyrelse 1799-1999
 • Vi och vårt verk, Bilder från sjöfartsverket - då och nu, Sjöfartsverket, Norrköping, november 1990.
 • Werner, Björn, Fyrskepp i Sverige - historien om fyrskeppsepoken 1831 - 1972, C B Marinlitteratur, 1999.
 • Wästberg, Erik, Gustaf Dalén - en stor svensk, Lars Hökbergs Bokförlag, Stockholm, andra upplagan, 1954.

Några uppslagsböcker och liknande

 • Boken om uppfinningar, När? Var? Hur? Serien, Forum, 1984.
 • Bonniers 3-bands lexikon, Albert Bonniers Förlag AB, 1977
 • Bonniers stora lexikon, Bonnier Fakta Bokförlag, Stockholm, 1985
 • Dansk Havnelods, 1927.
 • Dansk Lots
 • ELFA- katalog nr 47, ELFA AB, Järfälla, 1998.
 • IALA, Aids to navigation guide (Navguide), 1990.
 • Kungligt brev daterat 19 juni 1845 om lotsbarnskolor. Citat i texten är hämtade ur detta
 • Kungl. Lotsstyrelsen, Beskrifning öfver svenska fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling, P A Norstedt & söner, 1872.
 • Lange, Handbook of Chemistry, McGraw-Hill, 1973.
 • Lots-styrelsens underdåniga berättelse, årtalen 1874 till och med 1909
 • Nationalencyklopedien, Bokförlaget Bra Böcker, 1989
 • Nordisk Familjebok, 1904, 1925
 • Nordisk uppslagsbok, AB Nordiska Uppslagsböcker, Stockholm, 1952
 • När hände vad. Världshistorisk uppslagsbok 1500-1977, Forum, 1978.
 • Rulla öfver personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket, flera årtal
 • Svensk fyrlista, ett flertal årgångar
 • Svensk Lots 1968,
 • Svensk Uppslagsbok, Förlagshuset Norden, Malmö 1965
 • wikipedia

Broschyrer, tidningar, tidskrifter, årsberättelser

 • Betong nr 4, 1952: Hans Fagerström, Fyren Ölands Södra Grund
 • Blänket, Svenska Fyrsällskapets medlemsskrift, flertalet/alla nummer.
 • Bohuslänningen, diverse artiklar.
 • Dagens Nyheter, diverse artiklar.
 • Göteborgsposten, diverse artiklar om fyrar.
 • Hanö, Svenska Turistföreningen 1991.
 • Länsstyrelsen i Skåne län, broschyr Falsterbo fyrplats (inget tryckår finns angivet, cirka 2001).
 • Meddelanden från Postmuseum, nr 15, 1932.
 • Ny Teknik Teknisk tidskrift, diverse nummer, 1998-
 • Sjökort, diverse områden och utgåvor
 • Sjörapporten, En tidning från Sjöfartsverket, diverse nummer, 1999-
 • Vattenfall presenterar Trollhätte kanal, broschyr utgiven 1975(?).
 • Välkommen till Måseskär!, broschyr utgiven av Stiftelsen "Bevara Måseskär", 2002.
 • Väg- och vattenbyggaren nr 6, 1957: Baltzar von Platen och Göta kanal
 • Vänerns Seglationsstyrelse, årsberättelse 2001, Åmål.

Några besök

 • Besök på Marinmuséet Karlskrona, 2000
 • Besök på fyrmuséet på Ursholmens fyrplats, 2001
 • Besök på Kanalmuséet i Trollhättan, 2001
 • Besök på Vänermuséet i Lidköping, 2001
 • Besök på Olidan kraftstation i Trollhättan, 2001
 • Besök på Marstrands fästning, 2002
 • Besök på ett flertal fyrplatser
 • Diverse föredrag och utflykter med Svenska Fyrsällskapet

Några hemsidor

 • www.sjofartsverket.se
 • www.scb.se (Statistiska Centralbyrån)
 • www.sgu.se
 • www.dn.se
 • www.danbbs.dk
 • www.horns-rev.dk
 • www.fyrtaarne.dk
 • www.sns.dk
 • www.fyr.no
 • www.snl.no (Store norske leksikon)
 • www.kystverket.no
 • www.unc.edu (University of North Carolina)

Några organisationer

 • Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne, Australien
 • Sjöfartsverket (före detta Lotsverket)
 • Trinity House
 • Wenerns Seglationsstyrelse
 • World Lighthouse Society

Några personliga kontakter

 • Hanö, 2000,
 • Sandhammaren, 2001
 • Hoburg, 2002.
 • Kontakter och intervjuer med ett flertal personer gällande fyrar och livet på fyrplatser, en del sedan publicerade i Blänket eller i detta Fyrlexikon och andra opublicerade

Ej publicerat material

Bland annat

 • Landsarkiven i Göteborg, Lund, Stockholm, Visby
 • Stadsarkivet i Göteborg
 • Sjöfartsverkets arkiv (här ofta omnämnt som Lotsverkets arkiv)
 • Riksarkivet
 • Krigsarkivet

Källmaterial i bild

MåseskärFörlängd.jpg

KällorOchBild.jpg Bildmaterial till Fyrlexikon

Bildmaterial och text i Fyrlexikon får "användas av alla". Dock hör det till gott uppförande att ange att de hämtats från Svenska Fyrsällskapets Fyrlexikon och att ange namn på fotografen. Bilderna ligger på servern med måttligt hög upplösning, detta för att inte "spränga" utrymmet. Högre upplösning kan kanske finnas om du kontaktar den som bilden kommer ifrån.

I flertalet fall anges för varje bild fotografens namn

Om inget annat anges kommer bildmaterialet från:

Foton

 • svart-vita bilder utan nämnd fotograf: i flertalet fall Lotsverket (nuvarande Sjöfartsverket). Källa Sjöfartsverkets arkiv.
 • vykort: av olika härkomst
 • signatur UV = Ulrich Völzs. Svenska fyrar fotograferade hösten 2002-2004
 • färgbilder
från "gamla" hemsidan, utan känd fotograf markerad NN
utan nämnd fotograf: i flera fall Leif Elsby

Illustrationer, teckningar och kartor

Om inget annat anges har illustrationer och teckningar utförts av: Leif Elsby

Om inget annat anges har kartmaterialet framställts av: Leif Elsby

UnionJack.jpg In English

Many thanks to Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne, Australia who has provided images on equipment from AGA AB !

Many thanks to World Lighthouse Society letting us proudly present Glossary of Lighthouse Optics Terminology


Jfr: huvudsida