Hallen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hallen nedre och övre, svenska obemannade ensfyrar vid Malö Strömmar i norra delen av Skagerack.

Uddevallalederna, norra leden. Hallen nedre: 80 m SV om farleden. Hallen övre: 210 m från föregående. Fyrarna är i ens i 194 grad. 
Iso G 4s.jpg


Hållö karta ritad.jpg
Iso G 4s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Hallen övre. Foto HN.
Hallen nedre. Foto Tore Olsson 2001.
Hallen nedre. Foto HN.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyrplatsen

Nedre: WGS-84 Lat. N 58 11,7. Long. E 11 29,3. Sv. Nr. 804400. Int. Nr. C0409-5.

Övre: WGS-84 Lat. N 58 11,6. Long. E 11 29,2. Sv. Nr. 804401. Int. Nr. C0409-6.

1943 anlades fyrplatsen. AGA-ljus.

1975 fick fyrarna nuvarande utformning med elektriskt ljus.

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Fyrlykta på vit förrådskur.
  • Övre: Fyrlykta på vit förrådskur.

Nuvarande karaktär:

Uddevallalederna

Klicka här för att se fyrarna i Uddevallalederna


Jfr Skagerack, Uddevallalederna, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, ensfyr