Hållö

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Hållö, svensk ö och f.d. bemannad fyrplats i Bohuslän, Skagerack. Bemannad 1842-1969

Smögenleden, dvs farleden Lysekil - Smögen. Ön ligger knappt 1 M syd om Smögen, norra sidan av Brofjorden. Hållö bjuder på bad och spännande strövtåg. Ön är ganska flack, lagom stor och "lätt-gådd". Den består huvudsakligen av röd bohusgranit med hällar slipade av inlandsisen. Huset med radiopejlen är ombyggt till café och vandrarhem. Fyrplatsens maskinhus är ombyggt till kapell, populärt för vigslar. Fyren visas för allmänheten, se nedan. Floran bjuder på rariteter som engelsk fetknopp. 

HållöStripLEE.jpg

Hållö fyr och fyrplats. Foto L Elsby

Hållö karta ritad.jpg
Fl 12s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Hållö fyr. Foto Esbjörn Hillberg
Hållö fyr o kapell. Foto Esbjörn Hillberg
I nedre raden mitten ses båken på grannön Sälö. Ur Underrättelse ... och andra sjömärken. 1852
Linsen på Hållö ersattes av roterande strålkastare modell PRB-46. Foto Esbjörn Hillberg
Ljuset från Hållö sänds numera ut från en LED-armatur. Arkiv dn.se
LED-armatur NR 2. Den förra lyste inte tillräckligt långt. Foto E Hillberg
Fyrarna Hållö och Nordkoster. Ur 1852 års Underrättelser om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken
Hållö. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Hållö spegel och linsfyr. Figur Leif Elsby
Hållö fyrplats från sjön. Foto Leif Elsby
Hållö. Foto Lotsverket
Hållö 1936. Foto Lotsverket
Fyrbyn på Hållö 2012. I bakgrunden bron till Smögen. Foto Leif Elsby
Lux-ljus. Figur Leif Elsby
Hållö mistrelä 1928. Foto Lotsverket
Hållö mistmaskirum tavla 1929. Foto Lotsverket
Här pejlas riktningen till ett fartyg med radiosändare
Hållö radiomast 2012. Foto Leif Elsby
Hållö slipade hällar, omtyckta även av mås. Foto TK
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
835700 C 0375 N 58 20, O 11 13 Fl 12 s 21 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1842 1842 1969 1969 20 39,2


Båk

1812 uppfördes en båk på Hållö.

Fyren tändes

1841-1842 anlades fyrplatsen. Båken revs. Hållö fyrtorn konstruerades för att vara en täckt stenkolsfyr, men då det cirka 10 m höga, cylindriska tornet byggdes så hade ritningarna ändrats till omgående spegelfyr. Tornet murades med stenblock från platsen (granit). Lanterninen av järn byggdes av Owens faktori i Stockholm.

 • Fyrplatsens bebyggelse uppfördes i en samlad grupp några hundra meter från fyrtornet.

Original optik:

 • 9 paraboliska speglar (spegeldiameter 52 cm) och 9 envekiga rovoljelampor med oföränderlig oljeyta, allt monterat på en cirkelrund järnring, omloppstid 6 min

”Fyrtornet är uppfört på södra delen av Hållön, ungefär på mitten av öns längd närmast stora inloppet till Kungshamns hamn mellan Hamnskärs och Stenskärs stångmärken. Fyrbetjäningens bostadshus ligger öster om, men på något avstånd från tornet och är rödmålade. Öns jämna utseende gör, att torn och övriga byggnader är goda dagmärken; dock skyms i NV och N bostadshusen av berg.

1844 byggdes ny brygga.

Linsfyr

1868 byggdes fyren om från spegelfyr till linsfyr. Samtidigt ökades fyrens lyshöjd för att bättre synas. Lanterninen utbyttes och höjdes med en i järn 5 meter hög konformad överbyggnad konstruerad av Nils Gustaf von Heidenstam. Fyrljusets höjd över vattenytan ökades till cirka 40 m (132 fot). Trappan i tornet utbyttes mot en i järn. Påbyggnaden bär tydliga likheter med toppen på "klassiska Heidenstamare". Spegelfyren utbyttes mot en omgående 2:a ordningens lins med oljelampa för rovolja.

En ny brunn anlades.

Original optik:

 • 9 paraboliska speglar (spegeldiameter 52 cm) och 9 envekiga rovoljelampor med oföränderlig oljeyta, allt monterat på en cirkelrund järnring, omloppstid 6 min

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående linsfyr med tindrande sken. Lat. N. 58° 20’,2. Long. O. 11° 13’,4.

 • Fyrapparaten: 2:dra ordningens lins-.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 132 fot (39,6 m).
 • Fyrtornet: nedtill sten, vitt; upptill järnplåt, rött
 • Lysvidd: 16 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 77 fot (23,1 m).
 • Lysfält: runtom horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 67 fot (20,1 m).

Linsapparaten av 2:dra ordningen visar vid omgåendet inom var 5:te sekund en blänk av 2 sekunders varaktighet. Fyren lyser runt om horisonten, men skyms i vinkeln NV t ½ V till NV t V av den höga båken på Sälö. Stentornet är vitt och påbyggnaden av järn röd. Stentornet uppfördes 1841 och 1842 och den därpå anbringade omgående spegelfyren tändes sistnämnda år. Linsapparaten uppsattes 1868, sedan tornet erhållit den koniska påbyggnaden av järnplåt.”

Fotogen

1887 utbyttes [[oljelampa] ]med veke och för rovolja mot en fotogendriven Carcelbrännare med 6 vekar.

1892 byggdes en fotogenbod.

1894 uppsattes en knallsignalapparat på tornet för mistsignalering.

1901 uppfördes en byggnad för förvaring av knallpatroner.

Lux-ljus

1907 utbyttes Carcelbrännaren med 6 vekar mot Lux-ljus. Fyrens ljusstyrka: 72 000 Hefnerljus.

1922 uppförde Kungliga Telegrafverket cirka 200 m syd om tornet ett hus med radiopejlstation. Det tjänstgjorde även som boningshus för de två telegrafisterna. Fartyg kunde anropa och få sin bäring bestämd av stationen.

1924 levererades en cistern för fotogen till fyrplatsen.

1932 byggdes i betong och järn en brygga samt uppsattes en båtkran.

1935 förklarades fyrtornet som byggnadsminne.

1936-1937 anlades en ny brunn, en ny brygga vid båthamnen samt uppfördes av virke från det nedlagda fyrhuset i Klövskär ett nytt boningshus med källare.

1943, den 22:e oktober, nödlandade det beskjutna svenska kurir- och transportplanet Gripen på Hållö. Två av de femton ombord överlevde kraschen.

1947-1948 drogs elkabel till Hållö och fyrplatsen elektrifierades.

Elektriskt ljus

1948 utbyttes Lux-ljuset mot elektriskt ljus, glödlampa.

1951 installerades en dieseldriven anläggning för reservkraft för fyr och mistsignal.

1961 var tornet upptill rött, nedtill vitt.

1969 automatiserades fyren.

 • Linsen från 1869 togs ner.
 • Fyrapparaten utbyttes till PRB-46 Mk I (sealed-beam-lampor monterade två över varandra i en cirkel), cirka 0,5 m Ø, och under denna PRB-46 Mk II som är reserv, samtliga omgående.
 • Lysvidd 21 M.

Lotsbarnskola

1875-1899 hade Hållö lotsbarnskola. Lärare:

 • 1875-1875 Maria Mollberg
 • 1876-1879 Ida Andersson
 • 1880-1891 Elise Banck
 • 1892-1895 Mathilda Simonsson
 • 1896-1899 Elise Banck

Avbemanning och personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Hållö

Och sedan

19?? stängdes mistsignaleringen.

1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar, dvs 13 stycken behölls i drift, varav Hållö var en.

1993 Radiofyr Hållö, ID LL, frekvens 290,5 kHz

2000 var tornet fasadbelyst.

Nuvarande optik: LED-armatur.

Nuvarande karaktär: Fl W 12 s 10 M. Lyshöjd: 40,0 m.

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Hållö Fyr 1.jpg Hållö Fyr 2.jpg Hållö Fyr 3.jpg Hållö Fyr 4.jpg Hållö Fyr 5.jpg Hållö Fyr 6.jpg

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. fr.o.m. 1943 hela semestertiden.
Klass Fyrplats klass: II. Dyrortsgrupp: C.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 2:a ordningen. Nautofon. 2 st. 7 hkr. Bolinder råoljemotorer. Fyrtornet som är 20 m högt har upptill en c:a 5 m hög konisk järnmantel, är för övrigt av sten och vitkalkat. Fyren anlagd 1842.
Läge och natur Rätt stor delvis gräsbevuxen ö i havsbandet S Smögen, c:a 1,5 km lång och 1 km bred. Sommarföder flera kor samt får. Planteringsland c:a 200 kvm för varje befattningshavare.
Bostäder 3 st. bostadshus. Fm 3 rum och kök, tambur och förstuga. Fv 2 rum och kök, samt hall och förstuga. Fb 2 rum, kök, hall och förstuga. Värmeledning i Fv-bost. Ej vattenledning, avlopp eller el.ljus. Badrum beviljat för år 1943-44.
Hamn Någorlunda skyddad brygga finnes samt båtkran.
Kommunikationer Lotsverket håller motorbåt för resa till Smögen eller Gravarne. Inga bestämda resor fastställda.
Postanstalt Smögen, c:a 1 dist.-min. inomskärsled, som har ångbåtsförbindelse med Lysekil-Göteborg, och via båt till Gravarne, bussförbindelse till Dingle järnvägsstation.
Handelsbod Smögen.
Skola I Smögen A-skola. Realskola i Gravarne samt Uddevalla. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Inga besvärligheter med dricksvatten.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Tre hus med tre lägenheter disponeras av SjöV´s fritidsnämnd. Det gamla telegrafhuset är ombyggt till vandrarhem och rum kan bokas via föreningen Utpost Hållö, 0523-30317, www.utpost-hallo.nu Det finns även ett vackert kapell, ett nytt naturum/museum samt ett fyrmuseum i tornet.
Ägare SjöV äger fyren och alla fyrbostäder medan andra hus har olika ägare. Ön ägs av Sotenäs kommun.
Kontaktperson Föreningen Hållö Fyr visar fyren www.hallofyr.se, 0732-053035, info@hallofyr.se
Vägbeskrivning Närmaste större ort är Smögen/Kungshamn. Kör väg E6 norrut från Göteborg till Gläborg (c:a 87 km). Därefter väg 162 och 171 till Smögen (c:a 27 km). Sommartid finns det regelbundna båtturer från Smögens brygga till Hållö. Turen tar 10 min och kostar ca 100:- t.o.r. Kontakta Stig Andersson Smögen 0523-31267, 0706-913633. Det finns även en liten men bra båthamn på ön.
Övrigt En båk uppfördes på Hållö redan 1812 men den revs då man byggde den första ca 12 m. höga fyren 1842. Fyren tändes 1 november 1842, klassificerades då som omgående spegelfyr och dess sken syntes 4 mil. År 1868 byggdes tornet om, förlängdes och försågs med en konisk påbyggnad av järn och en ny lanternin (ritad av Heidenstam). Samtidigt installerades en trevekig moderatörlampa för rovolja, en 2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och inslipade ringar, 16 fack á 22,5° med katadioptrisk krona (18 ringar) och krans (7 ringar) på alla fack, Henry Lepaute 1868, roterande på 10 metallhjul, drygt 1 sek blänk var 5 sek, linshöjd: krona 843, trumma 810, krans 445 = 2098 mm, urverk med lod (vikt 143 kg, lodlina 14,8 m). Fyren har ännu idag samma utseende som efter 1868 års ombyggnad. År 1887 byttes näbben i moderatörlampan ut mot en fyrvekig näbb för fotogen, år 1907 installerades luxljus (gamla lampan i reserv) och år 1948 elektrifierades fyren.

Linsen från 1868 byttes år 1969 ut mot PRB-46 Mk I (sealed beam lampor placerade två uppe på varandra i en cirkel) och ca 0,5 m och under dessa lampor en reservbelysning av typ PRB-46 Mk II, alla lampor roterade. I början av 2000-talet installerades lysdioder.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1935, fyren. Förslag om ökat byggnadsminne, hela fyrplatsen. Ön är naturreservat.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Laddar karta ...

Smögenleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Skagerack, Fjällbackaleden, svenskt fyrväsende, täckt stenkolsfyr, spegelfyr, fyroptik, fyrkaraktär, Owens faktori, Heidenstam, radiofyr, radiopejl, mistsignal, Nautofon, sealed-beam, Brofjorden, PRB-46, LED, inlandsis