Gedser

Från fyrwiki
Version från den 23 februari 2022 kl. 11.26 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gedser, f.d. bemannad fyrplats i Danmark, på S delen av Falster, närmare bestämt på Gedser Odde som är Danmarks sydligaste punkt, Södra Östersjön. Bemannad 1802-1962

Utanför land låg den danska fyrskeppsstationen Gedser Rev. Verksam 1878-1980. I området har också legat fyrskeppsstation Kadetrenden (1945-1949) och Mön SE (1980-1987) 
Gedser karta ritad.jpg
Fl(2) 15s.jpg
Gedser fyr. Foto Magnus Rietz 2016.

DKFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg

Gedser fyr. Vykort.
Täckt stenkolsfyr, dansk modell. Figur Leif Elsby.
Gedser fyr. Figur Leif Elsby.
Laddar karta ...


Färjetrafik och fyrar

Från Gedser utgår idag reguljär färjetrafik med kombinerade person-, bil- och järnvägsfärjor till Tyskland, både till Grossenbrode i dåvarande Västtyskland och till Warnemünde i dåvarande DDR. Berlinmuren revs 1989, varefter Tyskland återförenades.

1780 startades en reguljär rutt mellan Kiel och Köpenhamn. Fartygen rundade Gedser. I takt med den ökande trafiken blev utmärkningen av rutten allt viktigare.

1805 tändes Fakkebjerg fyr på Langeland.

1819 seglade Danmarks första ångfartyg på rutten mellan Kiel och Köpenhamn.

1832 tändes Marienleuchte på Femern.

1864 miste emellertid Danmark denna och flera andra fyrar i hertigdömena till Tyskland. Då blev Gedser Danmarks sydligaste fyr.

Gedser Rev

Gedser Rev märktes ut med fyrskepp perioden 1878-1975

Gedser fyr

WGS-84 Lat. N. 54° 34’. Long. O. 11° 58’. Dk. Nr. 5800. Int. Nr. C2186

1798 presenterade Poul Löwenörn sin plan på det danska fyrväsendet. Denna kom att förverkligas med fyr på Christiansö, Hammeren, och Gedser.

1802, den 1 augusti tändes fyren för första gången.

  • Fartyg tog ibland fel på Gedser fyr och Darsser fyr, vilket kunde leda till förlisning.

1834 gjordes Gedser om till spegelfyr.

1851 förhöjdes tornet till 13 m höjd och fick fyren fast linsapparat (trumlins).

1878 utlades ett fyrskepp vid Gedser Rev.

1905 förhöjdes tornet med 6 m till nuvarande 20 m höjd. Linsapparaten utbyttes till en omgående och försågs med glödnätsbrännare med petroleum, typ Lux-ljus.

1942 blev fyren elektrifierad.

1962 automatiserades fyren.

Nuvarande karaktär: Fl(2) W 15s 18 M. Lyshöjd: 26 m.


Jfr danskt fyrväsende, södra Östersjön, Gedser Rev, fyrskepp, Hammeren, Christiansö, Öresund.