Fyr

Från fyrwiki
Version från den 17 oktober 2017 kl. 17.25 av Leif.elsby (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

fyr kallas aktiv anordning som ger vägledning för sjöfart och luftfart. (Sjömärken som båk och kummel ger passiv vägledning)

- Signal (ljus, ljud, radio) anordnat för att vara till varning och ledning.

- Byggnad, eller en konstruktion eller liknande, för att bära upp fyrljuset (fyrbyggnad, fyrtorn, dubbelfyr, fyrbåk, radiofyr).

Signalerna kan vara

- optiska, se fyrinrättningar nedan,

- akustiska, se mistsignal, eller

- radiovågor, se radiofyr. I modern form finns de som racon (transponder för radar) och GPS. Radiofyrar kan användas för pejling av enskild fyr, eller flygfyr, eller ingå i speciella system för positionsbestämning, se radiopejl, eller nätverk, se Decca Navigator.

Symbol fyr.jpg Symbol fyr.jpg SweFlag.jpg DKFlag.jpg NorFlag.jpg FiFlag.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Vantskruv.jpg Kompassros ritad.jpg KanalSymbol.jpg Symbol Person.jpg Maskaron.jpg Livet.jpg

LFl(3) 20s.jpg
Rataskärs fyr, båk och lotsutkik 2010. Foto Leif Elsby
När fyrar inte går att rädda rivs de. Här rivningen av Garpen 1933. Foto Gellerstad
Fyrar flyttas och byggs nya då farleder byggs om. Grynet Nedre i inseglingen till Gävle. Foto Mikael Andersson SjöV
Nybyggd kantmarkeringsfyr i det nya inloppet till Göteborg. Foto Sjöfartsverket
I osiktigt väder gavs mistsignal. Här en Nautofon med dimdetektor, Kullen. Foto Leif Elsby


Klick i bild länkar vidare:

Fyrinrättningar

För sjöfart anordnade optiska fyrinrättningar utgörs av

Ett flertal av dessa var även utrustade med akustisk signal (mistsignal) och/eller radiofyr eller racon.


Fyrar är fasta sjömärken och finns av olika slag. De indelas i

  • kustfyr- eller angöringsfyr, vilka står i havsbandet och har större ljusstyrka än andra fyrar.
  • Ledfyr som tjänar till att leda navigatören i skärgårdsinlopp, farleder och hamnar.
  • Ensfyr som är en form av ledfyr bestående av två (separata) fyrar, vilka bildar en enslinje.
  • Hamnfyr som markerar farled till eller i hamn.
  • Kantmarkering som anger gräns för farled.
  • Varningsfyr som markerar farligt område.
  • Det finns/fanns även fiskefyrar och militärledsfyrar.
  • Postfyr som drevs av Generalpoststyrelsen, se Grislehamns postfyr.
  • Samma fyr kan samtidigt tillhöra flera av dessa kategorier.

Fyrarnas lysvidd anges i sjökortet i nautiska mil med ett tal invid fyren.

I vissa fall för att undvika risk för förväxling anlades de som dubbelfyr på den tiden man inte kunde alstra annat fyrljus än fast sken.

Fyrskepp eller kassunfyrar underlättar angöringen vid infartsleder till viktiga skärgårdsområden eller hamnar.

Lysbojar och lysprickar är flytande sjömärken.

Ledfyrar lyser som regel i sektorer, lysvinklar, varvid regeln är att vitt sken leder klart i farleden, och att man vid gång mot fyren har grön sektor om styrbord och röd om babord. Fyrsektorerna och deras färg är angivna i sjökortet.

Dessutom fanns ljusstarka flygfyrar samt finns för luftfarten anordnade hindervarningsljus på höga byggnader, master och liknande.

Länkar


Jfr fyrljus, fyroptik, fyrkaraktär, fyrskepp, kassunfyr, sjökort, ensfyr, mistsignal, radiofyr, Decca Navigator, GPS, D-GPS, LORAN, Consol, flygfyr, hamnfyr