Esbjörn Hillberg

Från fyrwiki
Version från den 5 maj 2023 kl. 08.38 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapets grundare och förste ordförande.

Till hans minne har stiftats Till Esbjörn Hillbergs minne, se nedan.


SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Maskaron.jpg

Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapets grundare och förste ordförande.

Esbjörn Hillberg

Saxat ur Blänket Nr 2020:4

Esbjörn Hillberg in memorian av Ulf Schloss och Dan Thunman

"... Vi hade förmånen att få lära känna Esbjörn i samband med att han startade Fyrsällskapet 1996 och under den efterföljande tiden.

Han hade då arbetat många år utomlands, men valt att tillsammans med sin kära fru Ulla flytta hem till Sverige och bosätta sig på Donsö i Göteborgs skärgård. Esbjörn blev tidigt intresserad av fyrar. Under sina år i London blev han medlem i ”Association of Lighthouse Keepers”, som senare blev förebild till Svenska Fyrsällskapet. Det var inte många som trodde på idén men som den envisa och energiska person Esbjörn var gav han inte upp och resultatet känner vi ju alla till.

Esbjörn har sedan starten 1996 varit Fyrsällskapets självklara ordförande. Han har med stort intresse och kompetens lett dess utveckling fram till nu. Han ogillade starkt ord som att misslyckas eller att något var omöjligt. Sådant existerade inte i hans huvud. Detta i kombination med hans stora engagemang och drivkraft har legat bakom Fyrsällskapets framgångssaga - en saga som vi tror till och med överträffade hans egna högt ställda förväntningar. ..."

Han avled 2020.

Till Esbjörn Hillbergs minne

Svenska Fyrsällskapet har beslutat att inrätta en fond till minne av dess grundare Esbjörn Hillberg. Syftet med fonden skall vara att främja bevarande, tillgänglighet och kunskap kring svenska fyrar och fyrväsende. Två typer av penningbidrag kommer att delas ut,

  • anslag eller
  • stipendier.

Anslagen kommer att delas ut till ideella fyrvårdare och avser t.ex.

  • bildandet av fyrvårdande föreningar,
  • reparationsarbeten på fyrar, sjömärken och fyrutrustning,
  • göra fyrar tillgängliga och
  • andra ändamål som styrelsen finner lämpliga för att stödja Fyrsällskapets syfte.

Stipendier utdelas till enskilda personer som avser att göra forsknings- och faktainsamling kring fyrar och fyrliv. I samtliga fall gäller att fyrarna skall vara tillgängliga för besök av fyrintresse­rade och/eller vara till nytta för sjöfarande. Resultat från forskningsarbeten skall göras allmänt tillgängliga.

Ansökan skall innehålla redovisning av det planerade arbetet, dess ekonomi och eventuella bidrag från annat håll.

  • Ansökan bör också innehålla en redovisning av den sökande organisa­tionens eller individens tidigare verksamhet.
  • För att erhålla penningbidrag krävs medlemskap i Svenska Fyrsällskapet.

Har du några frågor? Kontakta:

  • Ulf Schloss, tel: 0704 - 67 24 73, e‑post: ulf.schloss@telia.com eller
  • Chrisitian Lagerwall, tel: 0723 - 15 16 76, e‑post: christianlagerwall@gmail.com

Ansökan skickas till:

Svenska Fyrsällskapet, Box 1158, 131 27 Nacka Strand, e‑post: info@fyr.org.


Jfr Svenska Fyrsällskapet