Emigration

Från fyrwiki
Version från den 11 augusti 2016 kl. 19.30 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

emigration, folkvandring, utvandring, invandring, eller som det idag heter migration.

I många fall föranledd av ekonomiska orsaker såsom överbefolkning och dåliga försörjningsmöjligheter i hemlandet men även politiskt och religiöst missnöje samt krig.

Under historiens gång har flera massförflyttningar ägt rum. Exempel är de germanska folkvandringarna i början av medeltiden.

Total utvandring.jpg

Livet.jpg Historik.jpg Symbol Person.jpg Maskaron.jpg Kompassros ritad.jpg

Emigrationen

Med emigration avser man vanligen den massutvandring som skedde från Europa till koloniseringen av främmande världsdelar.

 • De främsta mottagarländerna var USA, Kanada, Argentina, Brasilien, Australien och Nya Zeeland.
 • Under 1600- och 1700- talen var utvandringen ganska liten. På 1600-talet utvandrade Hugenotter från Frankrike. 1620 emigrerade av religiösa skäl pilgrimer från England med skeppet Mayflower.
 • Efter Napoleonkrigen sköt utvandringen fart. (jämför kontinentalsystemet, Saumarez)
  • Franska aristokrater emigrerade till Rhenlandet i Tyskland.
  • Huvudströmmen av vanligt folk gick till USA.
  • Det industrialiserade Europa hade svårt att försörja sin befolkning.
  • Jordbruket rationaliserades.
  • Missväxt ledde till nöd och svält.
 • Från 1850-talet reste allt fler människor, som haft sin utkomst i jordbruket, till USA, "möjligheternas land" med "bördiga ändlösa arealer". Det var främst tyskar, engelsmän, irländare och skandinaver. Flertalet fortsatte sin syssla med jordbruk.
 • Enligt lagen om ”Homestead” kunde varje myndig immigrant och som avsåg att bli amerikansk medborgare utan kostnad göra anspråk på 160 acres jord (cirka 65 hektar). Det var en svår lockelse för en fattig torpare eller bonddräng.
 • Första generationens invandrare hade dåliga kunskaper i det främmande språket, den andra generationen talade det främmande språket flytande men även sitt forna hemspråk, den tredje generationen hade dåliga kunskaper i sitt forna hemspråk.
 • Rika guldfynd gjordes i Kalifornien och gav en guldrusch 1848-1854.
 • 1861-1865 ägde det nordamerikanska inbördeskriget rum. Orsak var frågan om unionens vara eller inte vara samt avskaffandet av negerslaveriet.
 • 1870-1871 ägde det fransk-tyska kriget rum.
 • 1886 och 1893 förvägrades Irland självstyre. Missnöjet på ön växte och ledde till kraftig utvandring.
 • 1897-1900 skedde en guldrusch då rika guldfynd gjordes i Klondyke.
 • Från början av 1900-talet kom flertalet emigranter till USA från Syd- och Osteuropa. Flertalet fick sysselsättning i industrin.
 • 1924 införde USA kvotlagar som en reaktion på den stora invandringen. Endast ett visst antal personer från ett visst land tilläts immigrera. Detta bromsade invandringen.
 • Efter 1945 blev Kanada och Australien de största invandringsländerna.

Sverige

1865-1914 skedde den stora emigrationen från Sverige till Nordamerika.

 • Över 1 miljon av en befolkning på cirka 4 miljoner valde att flytta ut ur Sverige.
 • De flesta var i åldern 15-35 år, det vill säga i arbetsför ålder .
 • De flesta bosatte sig i området på södra sidan av De Stora Sjöarna, dvs i staterna Minnesota, Iowa, Illinois, Wisconsin och Michigan, de så kallade svenskbygderna.
 • Under 1860-talet skedde svår missväxt i Sverige och satte fart på utvandringen från främst Småland och Värmland. (Jfr lilla istiden). Att statskyrkan trakasserade väckelserörelserna bidrog till utflyttningen.
 • Flertalet emigranter från Sverige, 80 %, reste ut via Göteborg. Därifrån gick resan till England, där man steg ombord på fartyg som korsade Atlanten. Vid 1800-talets mitt tog resan över Atlanten 5-6 veckor.
 • 1882 var ett rekordår. Då emigrerade 65 000 personer från Sverige.
 • 1901 började en ny våg med utvandring. Då infördes allmän värnplikt i Sverige.

Efter 1930 har Sverige blivit ett invandringsland. På 1950-talet kom många italienare och som blev eftertraktad arbetskraft i industrin. Många från Finland har tid efter annan fått sin försörjning genom att arbeta i Sverige.

Nutid

Under 1950-talet invandrade främst italienare. Den svenska industrin behövde skicklig arbetskraft.

Ett antal år senare kom en ström från Finland. Skälen var de samma. Dessutom var det då svåra tider i Finland.

Under Balkan-krigen kom en ström av flyktingar till Sverige.

I nutid sker en folkvandring till Europa och Sverige från främst Irak, Syrien, Afganistan och Afrika. Pådrivande är krig i hemländerna och en förhoppning om en bättre framtid i de nya länderna.


Jfr Göteborg, Gotland, inlandsis, landhöjning, jordbävning, vulkan, klimat, missvisning, emigration, navigering, SMHI, livet