Diana

Från fyrwiki
Version från den 26 november 2013 kl. 17.20 av Leif.elsby (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Diana''', namnet på fyrskepp Nr 9 Diana, Sveriges äldsta fyrskepp, dock ej det första. Ursprungligen var hon den kungliga jakten Esplendian. == Innan hon blev fyrskep...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Diana, namnet på fyrskepp Nr 9 Diana, Sveriges äldsta fyrskepp, dock ej det första. Ursprungligen var hon den kungliga jakten Esplendian.


Innan hon blev fyrskepp

 • 1782 byggdes hon på order av Gustav III primärt för att vara en kunglig jakt tillhörig hertig Carl, bror till Gustav III. Hennes namn var då Esplendian. Hon var tillsammans med systerfartyget Amadis ritad av af Chapman. Hon var 56 fot över stäv och försedd med en särdeles hög mast gaffelriggad med storsegel och topp samt bredfock och klyvare. På backen stod ett par mindre nickhakar (skeppskanoner av klenare kaliber). Hemmahamn för den kungliga jakten var Drottningholm i Mälaren.
 • 1788 deltog hon vid slaget vid Hogland i Finska Viken. Slaget mellan den svenska och den ryska flottan blev oavgjort men firades i Sverige som en seger.
 • 1832 deltog hon ombyggd i invigningen av Göta kanal med kung Carl XIV Johan ombord. Hon bogserades då längs kanalen förspänd med en draghäst på vardera strandbanken genom det hurrande och saluterande kungariket.
 • 1835 begav sig kungafamiljen ombord på Esplendian på en badsejour till Strömstad. De furstliga badgästerna var till antalet 8: kronprins Oscar, hans gemål Josephine och hennes 18-årige bror prins Maximilian av Leuchtenberg samt tronföljarparets 5 barn: Carl, Gustaf, Oscar, Eugenie samt August, det äldsta 9 och det yngsta 4 år gammalt. Från Stockholm gick resan via Göta kanal till Trollhättan bogserad av ångfartyget Sleipner, därifrån via Göteborg bogserad av ångaren Götha Elf. Resan fortsatte via Marstrand och Lysekil, varifrån kungafamiljen trötta på sjögång fortsatte med häst och vagn till Strömstad. Som en följd av resan blev fiskeläget Lysekil upphöjt till köping, Strömstad blev en känd badort samt stortjuven Lasse-Maja tre år senare frigiven från Carlstens fästning.
 • 1844 deltog hon i invigningen av Trollhätte kanal, 1844 års led, med kung Oscar I ombord. "Onsdagen den 5 juni 1844 gick kung Oscar I och uppvaktning ombord i den Kungl. Jakten 'Esplendian'. Övriga gäster embarkerade kanalångarna 'Thomas Telford' och 'Daniel Thunberg'. Ångaren 'T. Telford' bogserade 'Esplendian' ut till den nybyggda vågbrytaren mot Vänern, som byggts av Nya Trollhätte Kanalbolag till hamnens skyddande mot vågorna från Vänern. Därefter fortsatte färden … (till Trollhättan). Den Kungl. Jakten 'Esplendian' halades in i den översta av de elva slussarna. Därefter behagade konungen här begiva sig iland. … Med egen hand teckna namnet Oscar, vilket jämte namnet Carl, som HKH Kronprinsen behagade nedanför teckna. …"


Fyrskeppet Nr 9 Diana

 • 1782 byggdes hon efter ritningar av af Chapman i ek på Djurgårdsvarvet i Stockholm till en kostnad av 21 231 kr. Deplacement cirka 85 ton. Längd vl cirka 16,7 m. Bredd 5,7 m. Peke, en mast, ett mindre däckshus midskepps, akterspegel. För framdrivning saknade hon maskineri.
 • 1868 inköptes Esplendian i utrangerat skick från Kungl. Flottan av Kungl. Lotsverket och döptes om till Diana.
 • Hon försågs med utrustning för att tjänstgöra som fyrskepp. Fyrapparaterna bestod av två linslyktor som hissades upp i vardera rånocken. Mistsignaleringen kom från en klocka (77 kg) på fördäck. Hon saknade signalkanoner.
 • 1870-1871 tjänstgjorde hon som Reserv.
 • 1872-1874 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Grepen.
 • 1875 utbyttes linslyktorna mot "fransk lysningsapparat med fast rött sken".
 • 1875-1900 tjänstgjorde hon som Reserv i södra distriktet. Hon kom där att tjänstgöra vid Oskarsgrundet, Kalkgrundet och Sjollen.
 • 1880 erhöll hon från fyrskepp Nr 10A Odin en tornbyggnad med lanternin innehållandes fyrapparat med sideralspegel omgiven av von Otters persiennapparat, båda tillverkade av firma Lyth i Stockholm. Karaktär: vitt klipp 2 s.
 • 1900 såldes hon för 700 Kr.

Jfr af Chapman, Djurgårdsvarvet, fyrskepp, sideralspegel, Grepen, Göta kanal, Trollhätte kanal, Carlsten, Lyth, von Otter, Thunberg, Lasse-Maja.