Bredskär

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Bredskär, svensk lotsplats, stångmärken och obemannade ensfyrar i Norra Kvarken.

Västra Kvarken. Ume älv. Nedre: På Bredskär, V om farleden. Övre: 145 m från föregående. Fyrarna Nedre och Övre är synkrona och i ens i 318 grad. 

BredskärLotsplatsStrip.jpg

Utsikt från Bredskär lotsplats åt NNO. Fyrtornet på ön till höger är Fjärdgrund. Fyrkuren snett nedanför, vit med mörkt band, är ensfyren Bredskär Övre. Skorstenen till vänster är Obbola massabruk. Bilden tagen innan hamnen expanderade och fyllde igen mellanrummen på öarna.

Iso 4s.jpg


Holmögadd karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Bredskär övre år 1956. Arkiv Riksarkivet
Bredskär övre. Foto Tomas Berglund 2018
Bredskär nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Enligt Underrättelser 1852

BREDSKÄR . Lotsplats. 2:ne stångmärken , hvaraf det westra, som är 62 fot högt, är försedt med tunna på toppen samt en dylik derunder, då deremot det östra har endast en tunna på toppen och är 60 fot högt. Dessa båda märken, belägna 195 alnar från hvarandra, stå på omkring 30 fots höjd öfver vattenytan och äro, jemte den å högsta höjden af skäret belägna, hvitfärgade lotsuppassningsstugan, hvilken synes längre till sjös än märkena, ypperliga känningar så väl för fartyg, gående till Umeå, som för angörande af westra Qvarken. Märkena, hållna öfverens, leda fritt från grunden i den smala farleden till Bredskärs-sundet. Lat. N. 63°39'. Pl. VIII.


Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Anders Jonsson, f. 1830
 • Mästerlots: Johan Peter Bäckström, f. 1827
 • Mästerlots: Carl Jonas (Jonsson) Bygdén, f. 1848
 • Lots: Johan Petter (Jonsson) Strömgren, f. 1853
 • Lots: Adolf Fredrik Burström, f. 1864
 • Lotslärling: Viktor Albin Bäckström, f. 1875
 • Lotslärling: Karl Ludvig Wallin, f. 1858


Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.


Fyrplatsen

Nedre: WGS-84 Lat. N 63 39,7. Long. E 20 19,7. Sv. Nr. 086500. Int. Nr. C5886

Övre: WGS-84 Lat. N 63 39,8. Long. E 20 19,5. Sv. Nr. 086501. Int. Nr. C58861-1

1907 anlades fyrplatsen.

1922 hade fyrarna AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrarna är i ens i 317,5 grad.

 • Övre: 175 m från föregående. Fyrkaraktär: Sx R 60/m 12M. Lyshöjd: 12,4 m. Vit fyrkur med svart bälte på ställning med vit, fyrkantig tavla.

1955 fick fyrarna elektriskt ljus med AGA-gasreserv. Radarreflektor 60 m NNO om den nedre fyren. Dagerfyring 1/11 - 31/3.

Nuvarande utseende:

 • Nedre: Vit fyrkur
 • Övre: Fackverksmast med vit fyrkantig tavla

Nuvarande karaktär, synkrona :

 • Nedre: Iso WRG 4s 19,5 M. Lyshöjd: 5,5 m.
 • Övre: Iso W 4s 19,5 M. Lyshöjd: 13,0 m.


Västra Kvarken

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, franska mössan