Bottenholmen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Bottenholmen, svensk obemannad ledfyr i södra delen av Stockholms södra skärgård. Norra Östersjön.

Landsortsleden. Farleden Landsort - Kanholmsfjärden. 300m V om farleden.  
Landsort karta ritad.jpg
Fl 4s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Bottenholmen. Foto Johan Fredriksson 2014.
Bottenholmen. Foto DE.
Laddar karta ...


Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 58 47,4. Long. E 17 50,1. Sv. Nr. 331600. Int. Nr. C6587-4.

1944 anlades fyrplatsen.

1979 fick fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.

Nuvarande utseende: Fyrlykta på ställning.

Nuvarande karaktär: Fl WRG 4s 6,4M. Lyshöjd: 4,6 m.

Landsortsleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Norra Östersjön, Stockholms skärgård, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr