Bengtskär

Från fyrwiki
Version från den 2 juli 2016 kl. 21.05 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bengtskär, finsk f.d. bemannad fyrplats, Nordens högsta fyrtorn, i inloppet till Finska viken. Bemannad 1906-1968

Klippön Bengtskär ligger i inloppet till Finska viken. Området är en ökänd skeppskyrkogård. 
Finska Utö.jpg
Bengtskär. Foto Esbjörn Hillberg

FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg

Bengtskär. Arkiv www.suomenluonto.fi
Bengtskär. Foto Kajus Hedenström, 1986
Bengtskär sedd från söder. Foto Kristian Bäckström
Bengtskär lanternin. Foto Kristian Bäckström
Laddar karta ...


Bemannad 1906-1968.

WGS-84 Lat 59° 43’,4. Long O 22° 30’,1.

Fyren

1906 i januari inleddes arbetet på fyrplatsen. För stenfoten till det kombinerade fyr- och boningshuset användes röd granit, som bröts på området. För byggnad och torn användes tegel. 448 000 tegelstenar transporterades ut till Bengtskär och gav arbete åt 124 man.

Bygget stod klart i oktober. Arkitekt Florentin Granholm.

Bengtskär är med 45,8 m höjd Nordens högsta fyrtorn. Fyren tändes första gången den 19 december 1906.

Markplanet inrymde maskinrum, verkstad och bagarstuga. Första våningen inrymde bostäder för fyrvaktare och maskinister. Andra våningen inrymde bostäder för fyrmästaren och fyrvaktare. Vinden innehöll mistluren och lagerutrymmen.

Den omgående linsapparaten drevs runt med urverk och lod. Som lysolja användes fotogen. Lysvidd 20 M.

1907 kompletterades fyren som planerat med en ångdriven mistlur. Se ångmaskin. Arbetena på fyren var klara i slutet av 1907.

Första världskriget

1914 avbemannades fyrplatsen då första världskriget inleddes. Fyren blev beskjuten av tyska krigsfartyg men undgick större skador.

På 1930-talet bodde 37 personer på fyren. Ett av rummen var då skola för barnen.

Andra världskriget

1939 under vinterkriget användes fyren av försvaret. Utsikten från det höga tornet gav god utkik och ledning till artilleriet på fastlandet. Under fortsättningskriget stationerades 32 soldater vid fyren för att skydda den mot ryssarna som tagit över det närbelägna Hangö.

1941 anföll ryssarna fyrplatsen med specialutbildade kustjägare. Striden blev våldsam. En bomb träffade fyren och förstörde de övre delarna med mistlur och linsapparat. Finnarna lyckades dock driva de anfallande på flykten.

1950 togs fyren åter i bruk efter omfattande reparationer.

Avbemanning

1968 försågs fyren med dalén-ljus och fyren blev därigenom automatiserad. Lagret med acetylengas var tillräckligt för ett års förbrukning.

Fyrplatsen avbemannades.

Fyren började att förfalla på grund av inverkan från fukt och vandaler.

Och sedan

1983 ersattes dalén-ljuset med elektriskt ljus från en vindgenerator. Lysvidd 10,4 M.

1985 hyrdes fyrplatsen av föreningen Pro Bengtskär men mäktade inte med behövligt underhåll.

1992 togs fyrplatsen omhand av Åbo Universitet. Den renoverades och återställdes. Arbetena var klara 1995.

Idag är fyrplatsen ett populärt resmål med hotell, möteslokaler, museum och kafé.


Jfr Finska viken, finskt fyrväsende, dalén-ljus