Bönan

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Bönan, svensk lotsplats och f.d. bemannad fyrplats N om farleden till Gävle, NV om Limö, Bottenhavet. Bemannad 1840-1902

Gävlebukten. NV om Limö, N om farleden. Fyrplatsen anlades på privat initiativ
Eggegrund karta ritad.jpg
Iso 6s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Bönan gamla fyren. Foto Esbjörn Hillberg
Bönan nya fyren. Foto Esbjörn Hillberg
Fyrarna Storjungfrun, Bönan och Eggegrund. Ur 1852 års Underrättelser om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken
Bönan nya och gamla fyren. Foto Esbjörn Hillberg
Bönan gamla fyren interiör. Foto Esbjörn Hillberg 2013
Bönan gamla fyren interiör. Foto Esbjörn Hillberg 2013
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
198500 C 6184 N 60 44, O 17 19 Iso 6s 9,6 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1840 1947 - 1902 10 10


Fyren tändes

1840 anlades fyrplatsen av Handelssocieteten i Gävle stad med stöd från Gävle stad och Kronan. Tornet i trä är cirka 16 m högt med kvadratisk bas, sammanbyggt med boningshuset för fyrmästaren. Tornet har två vita och två röda sidor. Spegel för sideralsken. Oljelampa för rovolja.

1842 erhöll fyren ny lampa, inköpt från N Hammar i Köpenhamn.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Ledfyr med fast sken. Lat. N. 60° 44,4. Long. O. 17° 19’,6.

  • Fyrapparaten: fotogenlampa med sideralsken.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 62 fot (18,6 m).
  • Fyrtornet: av trä, vitmålat.
  • Lysvidd: 6 (distans)minuter.

Fyren är belägen vid det sk Gråberget invid norra farleden till Gävle, 1 ½ mil därifrån. Den tjänar till rättelse för fartyg, som nattetid vill söka ankarsättning under Gråberget. Fyrtornet är vitfärgat och invid detsamma står fyrbetjäningens rödfärgade boningshus. Fyren är bekostad av kronan, men underhålls av Gävle stad. Den hålles lysande nätterna från mitten av augusti till slutet av december.”

1873 övertogs fyren av Gävle stad.

1891 ersattes spegeln för sideralsken av en 6:e ordningen dioptrisk trumlins med von Otters klippapparat och fotogenlampa.

1902 byggdes ny fyr som ersatte den gamla. Den bestod av ett vitt fyrhus på en träställning. Fyrutrustningen flyttades över från den gamla.

Avbemanning och personal

1902 släcktes den gamla fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Bönan

Och sedan

1911 flyttades Limö lotsstuga till Bönans lotsplats.

1913 byggdes ny fyr, ett ca 4,5 m högt torn av järn och betong. Den gamla linsen återanvändes. AGA-ljus.

1945 elektrifierades fyren och fick AGA-ljus som reserv.

1947 byggdes nuvarande fyrtorn. 10 meter höga, som är belägen c:a 100 m öster om den ursprungliga fyren. Fortfarande används samma lins av 6:e ordningen (300 mm Ø). Elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv.

1957 hade fyren

  • Optisk karaktär: K WRG 6s 9 M. Ljusstyrka: W 1 200 cd, R 300 cd, G 140 cd.

Nuvarande karaktär Bönan: Iso WRG 6s 9 M. Lyshöjd: 10,0 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Finns ej
Ägare SjöV äger den gamla och den nya fyren samt alla byggnader
Kontaktperson Böna Hembygdsförening, Sven-Erik Ekdahl 026-99198. Info www.norrlandet.se Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Gävle - Bönan c:a 12 km. Följ lokalväg från Gävle via Fredrikskans till Bönans lotsplats (vägen följer norra stranden av Gävlebukten)
Övrigt Den första träfyren som byggdes 1840 klassificerades som stillastående hamnfyr och dess sken syntes 1½ mil. Den finns fortfarande kvar och är ihopbyggd med fyrmästarbostaden från samma år. Bostaden är rödmålad och det 15,7 m höga fyrkantiga avsmalnande fyrtornet som från början var gråvitt har numera två vita och två röda ytterväggar samt en vit lanternin. Ljusets höjd över havet var 18,4 m och lysvidden med rovoljelampan 6 nm. År 1891 byttes rovoljelampan mot en fotogenlampa och en 6:e ordn.(300 mm) dioptrisk trumlins med klippapparat installerades. Fyren från 1840 var i drift fram till 1902 då den släcktes och fyrutrustningen flyttades till en nybyggd fyr som bestod av ett vitt fyrhus på en träställning och med ljusets h.ö.h. 4,2 m. År 1913 ersattes 1902 års fyr av en nybyggd fyr som bestod av ett ca 4,5 m högt torn av järn och betong till vilken den gamla linsen flyttades samtidigt som man monterade AGA ljus och en klippapparat, ljusets h.ö.h. 4,3 m. År 1945 installerades elektricitet och gasreserv.

År 1947 byggdes nuvarande 10 meter höga fyrtorn som är belägen c:a 100 m öster om den ursprungliga fyren. Fortfarande används samma lins.

Den gamla fyrmästarbostaden med fyr är tidvis öppen som ett litet men sevärt museum, kontakta lotsstationen. Nederst i fyren förvaras den 3:e ordn.(1000 mm) dioptriska planlins med bulls-eye och 5 inslipade ringar samt 5 katadioptriska ringar under, 16 fack á 22,5° med katadioptrisk krona (11 ringar), 3 grupper á 120° med vardera 3 linsfack och 2 1/3 skärmfack och linspelare med urverk som var installerad i Eggegrunds fyr 1933 - 1977.

Bönan har varit lotsstation sedan 1911 då lotstationen på Limön drogs in och lotsstugan flyttades till Bönan.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1978, trätornet inkl huset

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Gävlebukten

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, ledfyr, sideralsken, AGA-ljus, Limö, Eggegrund, Skutskär, lots