Östhammar

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Östhammar nedre och övre, svenska obemannade ensfyrar och hamnfyrar syd om Öregrundsgrepen, Ålands hav.

Farleden Singölederna. Östhammar nedre: på brygga i hamnen. Östhammar övre: 145 m från föregående. Fyrarna är i ens i 289 grad
F R.jpg


Grundkallen karta ritad.jpg
F R.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Östhammar övre. Foto Per Norlin 2021.
Östhammar nedre. Foto Per Norlin 2021.
Laddar karta ...


Fyrplatsen

Nedre: WGS-84 Lat. N 60 15,6. Long. E 18 22,8. Sv. Nr. 232900. Int. Nr. C6300.

Övre: WGS-84 Lat. N 60 15,7. Long. E 18 22,6. Sv. Nr. 232901. Int. Nr. C6300-31.

1901 anlades fyrplatserna. Veklampa med parabolisk spegel. Fyrkaraktär F R. Lyshöjd 4,5 resp 7,5 m.

1963 byggdes fyrarna

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Fyrlykta på stolpe med vitt fyrkantigt dagmärke med svarta kanter.
  • Övre: Fyrlykta på stolpe med vitt fyrkantigt dagmärke med svarta kanter.

Nuvarande karaktär:

Singölederna

Klicka här för att se fyrarna i Singölederna.


Jfr Ålands hav, Öregrundsgrepen, Stockholms skärgård, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, ensfyr