Ölands Södra Grund

Från fyrwiki
Version från den 13 januari 2014 kl. 13.55 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Ölands Södra Grund, kassunfyr, byggd för att ständigt vara bemannad, placerad 12 M SO Ölands södra udde. WGS-84 Lat. N 56° 4',2. Long O 16° 40',8.

Bemannad 1951-1970, se bemanning.

(Här ska karta och ev bild in)

Detta var Sveriges första bemannade kassunfyr. Ett banbrytande pionjärarbete ligger bakom detta byggande.

Bygget

1946 påbörjades konstruktionsarbetet på Lotsstyrelsens fyringenjörskontor.

1947-1948 tillverkades kassundelen i en torrdocka i Karlskrona. Den var indelad i åtta fack med radiella skott.

 • När den var 14 m hög sjösattes den och bogserades till kaj varifrån gjutningarna fortsatte till 17 m höjd.
 • Sedan bogserades den ut på Karlskrona redd där man fortsatte att gjuta till 20 m höjd.

1949, den 12 maj, sattes kassunen ut på sin fyrposition och förankrades.

 • Övriga byggnadsarbeten utfördes på plats och pågick hela 1950 och fram till dess att fyren tändes.

1950, i slutet av året, gick den första fyrbesättningen ombord på sin nya fyr.

Fyren tändes

1951, den 1 augusti, tändes fyren. Total höjd 47 m, höjd 35 m över vattenytan, ståendes på 12 m djup. Den var ursprungligen utrustad med elektriskt ljus, Nautofon och radiofyr. Strömförsörjningen var likström via lokala dieseldrivna generatorer.

 • Linsapparaten drevs med elmotor. Linsen var en omgående planlins av 3:e ordningen (1000 mm diam)
 • För fyrljuset användes 250 W elektrisk glödlampa i siktigt väder, eller 1000 W glödlampa vid nedsatt sikt.
 • Lampväxlaren var manuell.
 • Mistsignaleringen utgjordes av 2 st tvågruppers Nautofon, vikt vardera ca 900 kg. Den strömförsörjdes av en omformare som omvandlade likström till 150 Hz växelström. Ljudkaraktär: ett kort och ett långt ljud var 30:e sekund.
 • Total kostnad för fyren cirka 1 MKr.
 • Fyrskeppsstationen Ölandsrev drogs in. Den hade varit i bruk sedan 1919.

1962 utbyttes likström mot växelström 380/220 V. Den framställdes lokat från tre dieseldrivna aggregat på vardera 33,5 kVA utrustade för automatisk drift. För fyrljuset användes 1000 W glödlampa även i siktigt väder.

1968 var tornet 35,2 m högt, målat uppifrån räknat vit, röd, gul och grå. Omgående lins av 3:e ordningen liten (750 mm Ø).

 • Optisk karaktär: Bx(1+2) W 20 s 16 M. Lyshöjd: 33,2 m. Ljusstyrka: klar luft W 640 000 cd, dis och tjocka 1 400 000 cd.
 • Akustisk karaktär: Nautofon 1 kort, 1 långt, 1 kort ljud var 30 s. (1,5 + 2 + 5 + 2 + 1,5 + 18). Signaleringen startas och stoppas automatiskt av en dimdetektor med strålkastare, placerad 30 m över medelvatten, som i NNV visar vitt snabblixtsken (Sx W 60/m).
 • Cirkulär radiofyr: RC 266. Räckvidd: 70 M. ID-signal: ÖG. Frekvens: 298,8 kHz. Ingick i kedjan Utklippan, Ölands Norra Udde, Hammerodde (dansk), Hoburg, Sandhammaren, Ölands Södra Grund.
 • Trafikmaning: För undvikande av kollisionsrisker, speciellt vid nedsatt sikt och tjocka, bör nordgående fartyg passera O om fyren och sydgående V om fyren.

1969-1970 anslöts fyren till en 6 kV kraftkabel med ström från land.

 • Den gamla fyrkuren ersattes av en ny översta våning.
 • Fyren försågs med helikopterplatta, som bars upp av den nybyggda översta våningen.
 • Fyrlinsen utbyttes mot spaltsektorljus erhållet från 96 sealed-beam-lampor. Lysvidd 21 M. Effektförbrukning 5,5 kW i medelvärde.
 • Mistsignal oförändrad, så när som på drivningen.
 • Den rörbestyckade, cirkulära radiofyren utbyttes mot transistoriserad dito.
 • Moderniseringen kostade cirka 1 MKr, se riksdaler.

1970 automatiserades fyren.

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Ölands Södra Grund

Och sedan

1993 byggdes fyren om till solpaneldrift. Ombyggnaden blev akut på grund av brott på kabeln.

 • Sealed-beam-ljuset ersattes av två Tidelandlyktor, monterade en på vardera sidan av fyren, under helikopterplattan. Vardera fyrlyktan var försedd med 20 W glödlampa (dubbelfilament 2x20 W, den ena glödtråden användes som reserv). Lysvidd 9 M. Varje fyrlykta drevs över 4 solpaneler. Effektförbrukning 5 W i medelvärde.
 • Fyren försågs med två raconer Mk2 drivna över solpanel.
 • Fasadbelysningen utbyttes mot 4 bojlyktor med elklipp drivna över solpanel.
 • Ventilation av fyren och innerbelysningen drevs också över solpaneler.
 • Moderniseringen kostade cirka 1 MKr, se riksdaler.

2000 var tornet 35,2 m högt, målat svart med två röda bälten på grå sockel i vattnet.

 • Fyren består av två synkrona fyrljus, belysande vardera drygt 180, monterade NO resp SV om byggnaden.
 • Närskyddsljus 4 st lyktor (Q W 2,8 M) är lågt monterade på fyrbyggnaden. Racon.
 • Fyren ligger i skiljezonen för trafikseparerat område, varför N- gående fartyg skall passera O om fyren och S- gående fartyg V om fyren.

Nuvarande karaktär (2000): LFl W 8 s 9,2 M. (2 + 6). Lyshöjd: 33,2 m. Racon: ( _ _ _ . ) 30 s 17 M.


Jfr fyrskepp, kassunfyr, utsjöfyr, Jävre-Sandholmen, fångdamm, teleskopfyr, mistsignal, radiofyr, spaltsektorfyr, racon, solpaneldrift, Ölandsrev.