Von Platen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

von Platen, Baltzar Bogislaus von (1766-1829), kanalbyggare, samhällsbyggare mm.


Baltzar Bogislaus von Platen

SweFlag.jpg Maskaron.jpg KanalSymbol.jpg VSS logo .jpg


Tidiga år

 • 1766 den 29 maj föddes Baltzar von Platen i Dornhoff på Rügen. Fadern uppmuntrade honom att välja sjömansyrket.
 • 1779 vid 13 års ålder skrev han in sig i Karlskrona kadettskola för flottans blivande officerare.
 • 1782 vid 16 års ålder erhöll han fullmakt för fänrik. Han tillägnade sig också goda kunskaper i språk.
 • 1782-1785 under tre hårda år gick han som styrman på svenska skepp i handelsflottan. Ett ansvarsfullt arbete tränade honom i att lära känna sig själv och sin egen förmåga.
 • 1788 blev han som 22-årig fänrik den 17 juni 1788 sårad och tillfångatagen vid slaget vid Hogland och satt i rysk fångenskap till fredsslutet.
 • 1790 då han kom hem efter två års rysk fångenskap kunde han hämta ut fullmakt som löjtnant och kapten.
 • 1795 blev han överstelöjtnant. Han innehade flera ansvarsfulla tjänster vid flottan och blev år 1795 ”generaladjutant vid flygeln och överstelöjtnant vid amiralitetet”. På grund av sin frispråkighet och uppriktighet kom han ofta på kant med sina överordnade.
 • 1800 Efter tjänstledighet för vård av hälsa och egna affärer erhöll han begärt avsked från Kungl. Maj:ts och rikets tjänst den 12 juni 1800. Han bosatte sig då på Frugården vid Vänersnäs i Västergötland, öster om Vänersborg, ett skogs- och lantbruk som han skötte på ett framsynt sätt.

Kanaler

1801 invaldes han i direktionen för Trollhätte Kanal- och Slussverksbolag genom att efterträda den nyss avlidne Johan Henrik Damm.

 • I kanalverkets arkiv fann han skisser gjorda av Daniel af Thunberg över en kanal mellan Vänern, Vättern och Östersjön. På egen bekostnad gjorde han åtskilliga resor för att undersöka och planera en sådan kanal. Ett av skälen till att bygga kanalen var att kringgå öresundstullen

1808 vann hans planer stöd hos kung Gustaf IV Adolf, som beslutade att dessa planer skulle genomföras till fullo och med von Platen som ledare.

 • Han fick hjälp av bland annat den engelske experten och kanalbyggaren Thomas Telford (1757-1834) att projektera och staka ut kanalen. Telford hade 1804 byggt Kaledonienkanalen och därefter många berömda kanaler i Storbritannien och 1200 broar.

1808-1809 års krig mot Ryssland och 1809 års statskupp kom emellan.

1810 beslutade riksdagen att ge von Platen uppdraget att bygga Göta kanal.

 • Ett kanalaktiebolag bildades för ändamålet.
 • Han blev ordförande för kanalbolaget och ledde dess verksamhet från starten.
 • Kostnaderna för bygget skenade p.g.a. inflation och oväntade svårigheter. Bygget drog ut på tiden.
 • Trots detta lyckades han att få projektet fullföljt.

1811 fick von Platen av Kungl. Maj:t uppdrag att undersöka Byälven och vattendragen in mot Norge.

1822 blev västgötadelen av Göta kanal klar, från Sjötorp i Vänern till Vättern.

1832 blev östgötadelen av Göta kanal klar, 3 år efter von Platens död.

Hedersuppdrag

1809 blev han statsråd.

 • Han överlämnade budskapet till amiral Saumarez om att denne av den svenske kung Carl XIII tilldelats storkorset av svärdsorden.

1827 utsågs han till riksståthållare i Norge och lyckades där väcka ovilja genom sin negativa inställning till krav och synpunkter framförda från norrmän.

Stadsplaner m.m.

1823 ritade han en stadsplan för Motala.

1822 grundade han en mekanisk verkstad som senare blev Motala verkstad.

 • Han byggde också en torrdocka i Motala.

Hans minne

Von Platen hade ett synnerligen stort inflytande på Sveriges inrikes- och utrikespolitik. Han var initiativtagare till Sveriges då största byggprojekt, Göta kanal, och dess ledare fram till sin död. Han var medlem av statsrådet, blev viceamiral och upphöjdes i grevligt stånd.

1829 dog han i Norge. Vid sin bortgång var han även riksståthållare i Norge.

Han hade önskat sig en enkel begravning men fick en hjältes begravning i Motala vid stranden av kanalen under salut av 800 soldater den 7 februari 1830.


Jfr Trollhätte kanal, Göta kanal, Hjälmare kanal, kanalbyggare, Daniel af Thunberg, John Ericsson, Nils Ericson, Motala verkstad, Venerns Seglationsstyrelse, Saumarez.