Von Platen

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

von Platen, Baltzar Bogislaus von (1766-1829), kanalbyggare, samhällsbyggare mm.

Baltzar Bogislaus von Platen

SweFlag.jpg Maskaron.jpg KanalSymbol.jpg VSS logo .jpg

Tidiga år

  • 1779 blev han vid 13 års ålder inskriven i Karlskrona kadettskola för flottans blivande officerare.
  • 1782-1785 seglade han som fänrik i kofferditjänst (handelsflottan).
  • 1788 blev han sårad under slaget vid Hogland och satt i rysk fångenskap till fredsslutet.
  • 1795 blev han överstelöjtnant.

1799-1812 var Baltzar von Platen ordförande för Venerns Seglationsstyrelse.

  • 1800 begärde han avsked ur flottan och bosatte sig på sitt gods Frugården vid Vänersnäs i Västergötland.

Kanaler

1801 invaldes han i direktionen för Trollhätte Kanal- och Slussverksbolag genom att efterträda den nyss avlidne Johan Henrik Damm.

I kanalverkets arkiv fann han skisser gjorda av Daniel af Thunberg över en kanal mellan Vänern, Vättern och Östersjön.

På egen bekostnad gjorde han åtskilliga resor för att undersöka och planera en sådan kanal.

Ett av skälen till att bygga kanalen var att kringgå öresundstullen

1808 vann hans planer stöd hos kung Gustaf IV Adolf, som beslutade att dessa planer skulle genomföras till fullo och med von Platen som ledare.

Han fick hjälp av bland annat den engelske experten och kanalbyggaren Thomas Telford (1757-1834) att projektera och staka ut kanalen.

Telford hade 1804 byggt Kaledonienkanalen och därefter många berömda kanaler i Storbritannien och 1200 broar.

1808-1809 års krig mot Ryssland och 1809 års statskupp kom emellan.

1810 beslutade riksdagen att ge von Platen uppdraget att bygga Göta kanal.

Ett kanalaktiebolag bildades för ändamålet.

  • Han blev ordförande för kanalbolaget och ledde dess verksamhet från starten.
  • Kostnaderna för bygget skenade och bygget drog ut på tiden.
  • Trots detta lyckades han att få projektet fullföljt.

1811 fick von Platen av Kungl. Maj:t uppdrag att undersöka Byälven och vattendragen in mot Norge.

Beslutet om att anlägga Säffle kanal kom dock att dröja. Se Nils Ericson.

von Platen gav Hjälmare kanal sin nuvarande sträckning.

1822 blev västgötadelen av Göta kanal klar, från Sjötorp i Vänern till Vättern.

1832 blev östgötadelen av Göta kanal klar, 3 år efter von Platens död.

Hedersuppdrag

1809 blev han statsråd.

Han överlämnade budskapet till amiral Saumarez om att denne av den svenske kung Carl XIII tilldelats storkorset av svärdsorden.

1827 utsågs han till riksståthållare i Norge och lyckades där väcka ovilja genom sin negativa inställning till krav och synpunkter framförda från norrmän.

Stadsplaner m.m.

1823 ritade han en stadsplan för Motala.

1822 grundade han en mekanisk verkstad som senare blev Motala verkstad.

Han byggde också en torrdocka i Motala.

Hans minne

1829 dog han den 6 december i Norge.

Han hade önskat sig en enkel begravning men fick en hjältes begravning i Motala vid stranden av kanalen under salut av 800 soldater den 7 februari 1830.


Jfr Trollhätte kanal, Göta kanal, Hjälmare kanal, kanalbyggare, sluss, Daniel af Thunberg, John Ericsson, Nils Ericson, Motala verkstad, Venerns Seglationsstyrelse, Saumarez.