Vindstyrka

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sir Francis Beaufort

Kompassros ritad.jpg Maskaron.jpg

vindstyrka, hastighet hos vinden uttryckt i meter/sekund eller enheten Beaufort.

Skalan är uppställd av den engelske amiralen sir Francis Beaufort (1774-1857).

  • Den bygger ursprungligen på observationer av vindens inverkan på öppet hav.
  • Skalan har sedermera blivit internationell.

Den ursprungliga Beaufortskalan hade 13 grader men har från och med 1949 fått ytterligare graderna 13-17, men dessa förekommer endast i tropiska orkaner och tromber.

Vindhastigheten mäts i våra trakter vanligen i m/s, eller för flyget i knop.

  • Vindhastigheten i tabellen nedan är uppmätt 10 m över slät mark, fri från hinder.

På öppet hav

Vindstyrka _ Vindhastighet ____ Namn till sjöss __ Vindens verkningar på öppet hav

Beaufort ___ m/s ____ knop

0 _________ 0-0,2 ___ 0-1 ____ stiltje ___________ spegelblank sjö

1 _______ 0,3-1,5 ___ 1-3 ____ nästan stiltje ____ små krusningar utan skum

2 _______ 1,6-3,3 ___ 4-6 ____ lätt bris _________ korta småvågor som ej bryts

3 _______ 3,4-5,4 ___ 7-10 ___ god bris __________ vågkammarna börjar bryta

4 _______ 5,5-7,9 __ 11-16 ___ frisk bris ________ vita skumkammar

5 _______ 8,0-10,7 _ 17-21 ___ styv bris _________ överallt vita skumkammar, sjön bryter

6 ______ 10,8-13,8 _ 22-27 ___ hård bris _________ större vågberg, utbredda skumkammar, dovt brus

7 ______ 13,9-17,1 _ 28-33 ___ styv kuling _______ brytande sjö, skumstrimmor, brottsjöar hörs långt

8 ______ 17,2-20,7 _ 34-40 ___ hård kuling _______ vågbergens längd och höjd betydlig, sjön börjar dåna

9 ______ 20,8-24,4 _ 41-47 ___ halv storm ________ som (8) ovan

10 _____ 24,5-28,4 _ 48-55 ___ storm _____________ sjöns dån starkt

11 _____ 28,5-32,6 _ 56-63 ___ svår storm ________ havet täckt av vitt skum

12 _____ > 32,6 ____ > 63 ____ orkan _____________ som (11) ovan

På land

Vindstyrka _ Vindhastighet ____ Namn till lands __ Vindens verkningar på land

Beaufort ___ m/s ____ knop

0 _________ 0-0,2 ___ 0-1 ____ lugnt/stiltje _____ inga

1 _______ 0,3-1,5 ___ 1-3 ____ svag vind _________ märkbar för känseln

2 _______ 1,6-3,3 ___ 4-6 ____ svag vind _________ lyfter en vimpel

3 _______ 3,4-5,4 ___ 7-10 ___ måttlig vind ______ sträcker en vimpel

4 _______ 5,5-7,9 __ 11-16 ___ måttlig vinds _____ kvistar i rörelse

5 _______ 8,0-10,7 _ 17-21 ___ frisk vinds _______ mindre lövträd börjar svaja

6 ______ 10,8-13,8 _ 22-27 ___ frisk vinds _______ stora grenar i rörelse

7 ______ 13,9-17,1 _ 28-33 ___ hård vind _________ hela träd svajar

8 ______ 17,2-20,7 _ 34-40 ___ hård vind _________ besvärligt att gå ute

9 ______ 20,8-24,4 _ 41-47 ___ halv storm ________ mindre skador på hus

10 _____ 24,5-28,4 _ 48-55 ___ storm _____________ betydande skador på hus

11 _____ 28,5-32,6 _ 56-63 ___ svår storm ________ mycket sällsynt i inlandet

12 _____ > 32,6 ____ > 63 ____ orkan _____________ mycket sällsynt i inlandet


Jfr stormvarning, SMHI, vindriktning, optiska signalanordningar