Västra Banken

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Västra Banken, västra delen av grundområdet Finngrunden i södra Bottenhavet, NO om Eggegrund, NO Gävlebukten, har gett namn åt en svensk fyrskeppsstation, ett fyrskepp (fyrskepp Nr 22 Västra Banken) samt den kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen. Västra Banken var verksam som fyrskeppsstation 1881-1970.

SV om västra Finngrundsbanken. 
Grundområdet består av två rullstensbankar, Västra och Östra Banken, belägna cirka 30-40 M från land. Avståndet mellan bankarna är cirka 4 M. ”Det på Finngrundsbankarna och däromkring ojämna djupet gör, att av lodningarna i trakten ingen säker rättelse kan för besticket erhållas. Ehuru fartyg kan passera mellan västra och östra bankarna, bör sådant dock undvikas.” 
Förutom fyrskeppsstationen Västra Banken utlades fyrskeppsstationen Finngrunden för att varna för området i Bottenhavet. 
Finngrunden karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg

Fyrskepp Nr 22 Västra Banken. Arkiv Jan Molander
Fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna på station Västra Banken. Foto Helmer Alm.
Fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna, tidigare på station Västra Banken, här som museefartyg i Öregrund. Foto E Hillberg
Lanterninen på Fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna tidigare på station Västra Banken, här som museefartyg i Öregrund. Foto E Hillberg
Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Västra Banken låg cirka 1 M SV om den västra av Finngrundsbankarna, på cirka 40 m djup och botten bestående av lera och sand på position Lat. N. 60° 53’ 48". Long. O. 17° 55’ 10".

”Omkring 1 distansminut SV om den västra av Finngrundsbankarna utlades 1881 stationens första fyrfartyg (reservfyrskepp nr 7 Vulkan). Dess skrov är rödmålat och försett med stationens namn VESTRA BANKEN i stora vita bokstäver på vardera långsidan och fartygets nummer akterut samt å ömse sidor av bogen. Fartyget som har 2:ne master för på den främre toppen en ballong (hissad endast då fartyget ligger på sin fyrskeppsstation). På däckshusets tak finns ett mindre torn med lanternin.

Genom placeringen äro de vidsträckta Finngrundsbankarna numera utmärkta av tvenne fyrskepp; ett NO om den östra banken, det egentliga Finngrundet samt det nya SV om den västra Finngrundsbanken alltså Vestra Banken.”


1881-1970 var Västra Banken fyrskeppsstation.

1881 Mistsirén för ånga giver under tjocka var 15:e sek 1 ljudstöt av c:a 4 sek varaktighet.

  • Om mistapparaten ej arbetar, signaleras med ringklocka.
  • Då från fyrskeppet observeras, att fartyg stävar mot grund, avfyras varningsskott.
  • Fyrskeppet lämnar sin station den 31 December på morgonen.

Signaler rörande fyrskeppets utläggning och intagning eller om det tillfälligt lämnat stationen givas med en svart kon med spetsen nedåt, hissad

vid Bremö fyrplats å sodra delen av en signalaställning,
vid Örskärs fyrplats å SV delen av en signalställning,
vid Söderarms fyrplats å SSO delen av en signalställning.

1900 SV om västra Finngrundsbanken.

  • Fyrkaraktär: B(4) W 20s 10M. Ljus c:a 1 sek, mörker c:a 1,5 sek, ljus c:a 1 sek, mörker c:a 1,5 sek, ljus c:a 1 sek, mörker c:a 1,5 sek, ljus c:a 1 sek, mörker c:a 1,5 sek, ljus c:a 1 sek, mörker c:a 11,5 sek.


Tre fartyg har tjänstgjort på stationen:

1968 var fyrskeppsstationens position Lat. N. 60° 54’. Long. O. 17° 56’. 1 300 m SV om ett 3,2 m grund på Västra Finngrundsbanken.

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Västra Banken

Fyrskepp Nr 22 Västra Banken

Fsk Västra Banken gammal.JPG

Fyrskepp Nr 22 Västra Banken. Arkiv Jan Molander

Västra Banken kassunfyr

Länkar

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Gävlebukten

Klicka här för att se fyrarna i Gävlebukten.


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, fyrskepp, fyrljusreflektor, mistsignal, bestickföring, lod, kassunfyr, utsjöfyr, racon, Jävre-Sandholmen, Finngrunden.