Tyborön

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tyborön, dansk tätort, mätstation för SMHI och angörings- och ensfyrar vid Limfjordens västra inlopp, Nordsjön

TyborönKartaRitad.jpg
Oc(2) 12s.jpg

DKFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Tyborön övre. Foto danska Lotsverket
F.d. Tyborön övre idag på Kongsdal Marina. Arkiv www.unc.edu
Laddar karta ...


WGS-84 Lat 56° 43’. Long N 8° 14’

Området och Tyborön Kanal

Tyborön Kanal utgör det västra inloppet till Limfjorden

1856-1897 markerades inloppet med ett obemannat ”fyrskepp” med lykta

1897 uppfördes de första fyrarna bestående av en övre och en nedre ensfyr

På grund av vågornas korrosion av stranden var det flera gånger tvunget att flytta den nedre fyren för att den inte skulle störta i vattnet.

1915-1918 anlades här en av Danmarks största fiskehamnar.

Under den tyska ockupationen under andra världskriget byggdes i området Festung Tyborön, en omfattande anläggning med bunkrar och långskjutande kanoner

Tyborön övre

Fyrarna Tyborön övre och Tyborön nedre bildade en enslinjetill Tyborön Kanal

1908 uppfördes nuvarande fyr. Tornet i gjutjärn var runt, 17 m högt och försett med lanternin. Det målades med röda och vita horisontella fält. Linsen var av 3:e ordningen. Ljuskällan var en Blaugasbrännare med glödnät.

1908 byggdes fyren om

1947 var fyrljuset sektorindelat

1965 var fyrkaraktären Iso WRG 2s

1988 släcktes fyren och förpassades senare till ett skrotupplag

2000 räddades fyren från skrot, renoverades och flyttades till en parkeringsplats på Kongsdal Marina, södra sidan av Mariager Fjord

Tyborön nedre, idag kallad Tyborön Kanal fyr

1911 byggdes nuvarande fyr på hamnens pirarm. Rund fyrkur i gjutjärn. Höjd 3 m. Försedd med lins, Blaugasbrännare med glödnät. Sektorindelad. Lyshöjd 6 m. Ljusstyrka 211 cd

1965 var fyrkaraktären Fl WRG 3s

2001 var fyrkaraktären Oc(2) WRG 12s

2001 (inklusive tidigare och senare) ingick vinduppgifter (vindstyrka och vindriktning) från fyrplatsen i sjörapport från SMHI


Jfr danskt fyrväsende, Nordsjön, ensfyr, SMHI