Torshamnen

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Torshamnen , svensk storhamn i Göteborg med obemannade ensfyrar, Kattegatt.

Norra infartsleden till Göteborg. 
Torshamnen Röda nedre: vid inloppet till Torshamnen. Övre: 170 m från föregående. Fyrarna är ens i 023 grad. Hålls tända vid behov. 
Torshamnen Gröna nedre: vid inloppet till Torshamnen. Övre: 100 m från föregående. Fyrarna är ens i 023 grad. Hålls tända vid behov. 
Torshamnen Västra Gula nedre: - . Övre: 180 m från föregående. Fyrarna är ens i 356 grad. Hålls tända vid behov. 
Torshamnen Östra Gula nedre: - . Övre: 225 m från föregående. Fyrarna är ens i 061,1 grad. Hålls tända vid behov. 
F R.jpg
F G.jpg
F R.jpg
F G.jpg

F Y.jpg
F Y.jpg
F Y.jpg
F Y.jpg
Torshamnen Röda nedre och övre. Foto NN.
Göteborg karta ritad.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Torshamnen Gröna nedre och övre. Foto NN.
Torshamnen Västra Gula nedre och övre. Foto NN.
Torshamnen Östra Gula nedre och övre. Foto NN.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Laddar karta ...


Torshamnen Röda nedre och övre

Nedre: WGS-84 Lat. N 57 41,3. Long. E 11 47,5. Sv. Nr. 764000. Int. Nr. C0581-4.

Övre: WGS-84 Lat. N 57 41,4. Long. E 11 47,6. Sv. Nr. 764001. Int. Nr. C0581-41.

1966 anlades fyrplatsen.

Nuvarande utseende båda: Fyrlykta och orange dagmärke med svarta kanter.

Nuvarande fyrkaraktär båda: F R 7,2M. Lyshöjd: - resp - m. Hålls tända vid behov.

Torshamnen Gröna nedre och övre

Nedre: WGS-84 Lat. N 57 41,2. Long. E 11 47,7. Sv. Nr. 764002. Int. Nr. C0581-5.

Övre: WGS-84 Lat. N 57 41,2. Long. E 11 47,7. Sv. Nr. 764003. Int. Nr. C0581-51.

1966 anlades fyrplatsen.

Nuvarande utseende båda: Fyrlykta och orange dagmärke med svarta kanter.

Nuvarande fyrkaraktär båda: F G 6,6M. Lyshöjd: - resp - m. Hålls tända vid behov.

Torshamnen Västra Gula nedre och övre

Nedre: WGS-84 Lat. N 57 41,2. Long. E 11 47,5. Sv. Nr. 763800. Int. Nr. - .

Övre: WGS-84 Lat. N 57 41,3. Long. E 11 47,7. Sv. Nr. 763801. Int. Nr. - .

1976 anlades fyrplatsen.

Nuvarande utseende båda: Stolpe med fyrlykta och trekantigt gult dagmärke.

Nuvarande fyrkaraktär båda: F Y 5,0M. Lyshöjd: - resp - m. Hålls tända vid behov.

Torshamnen Östra Gula nedre och övre

Nedre: WGS-84 Lat. N 57 41,1. Long. E 11 47,7. Sv. Nr. 763802. Int. Nr. - .

Övre: WGS-84 Lat. N 57 41,2. Long. E 11 47,9. Sv. Nr. 763803. Int. Nr. - .

1976 anlades fyrplatsen.

Nuvarande utseende båda: Stolpe med fyrlykta och trekantigt gult dagmärke.

Nuvarande fyrkaraktär båda: F Y 5,0M. Lyshöjd: - resp - m. Hålls tända vid behov.

Utbyggd hamn och bättre leder

I januari 2003 startade arbetet med muddring i nya Torshamnsleden och Böttöleden. Arbetet med kantmarkering påbörjades sommaren 2003 och var klart hösten 2004. 33 lysbojar och 8 lysprickar har dragits in och ersatts av 33 kantmarkeringar, varav 12 babordsmärken, 19 styrbordsmärken och 2 lateralmärken. Buskärs Knöte är den enda kvarvarande fyren med sektorindelat ljus.

2020 framförs behov av djupare och bredare farleder.

Göteborgs skärgård

Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.


Jfr Kattegatt, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, Göteborg