Tid

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

tid, en av de fysikaliska grundstorheterna. Se metersystemet. Jordens rotationstid är utgångspunkt för mätningen. Dygnets indelning i 24 timmar härstammar från sumererna, dvs är från 5 000 år sedan. Tiden mäts med något som har ett periodiskt förlopp. Tidigt använde man timglas. För navigation över öppna vatten krävdes noggrannare tidmätare. I slutet av 1700-talet utvecklades kronometern. Se H4. Då fick bestämning av latituden en realistisk innebörd

Vid nollmeridianen genom Greenwich, här markerad med ett streck i marken, fotograferar många sina nära och kära. Foto Leif Elsby

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg

För att kontrollera visningen av fartygens kronometer användes tidkula. Här är den på Greenwich halvvägs upp. Klockan är då 1255. Foto Leif Elsby


Normaltid

Normaltid är en enhetstid för ett land eller större geografiskt område, i motsats till lokala tider.

  • Lokal tid utgår från att klockan är 12 när solen står som högst på himlen (= i söder) på just den ort där man befinner sig.
  • För beräkning av normaltiden utgår man från en meridian som går genom områdets mitt.

GMT

Vid 1880-talet krävde internationell handel och samfärdsel ett globalt täckande tidssystem.

Vid en internationell konferens 1884 fastställdes principen att jordklotet skulle delas i 24 tidszoner med meridianen genom Greenwich som referens.

Det fanns nu en överenskommen metod att jämföra tid och klockslag.

Tiden vid nollmeridianen genom observatoriet i Greenwich vid London blev basen för den internationella tiden GMT (Greenwich Mean Time).

  • Denna kom bland annat att ligga till grund för tabeller använda för astronomisk navigation.
  • Skeppsuret (= kronometern) som användes ombord visade tiden i GMT. (Tabellerna var ju gjorda i GMT)

1879 införde Sverige normaltid, en gemensam tid över hela riket.

  • Tidigare hade varje ort sin egen tid = lokal tid.
  • Ett av skälen till införandet av normaltid i Sverige var att de nybyggda järnvägarnas tidtabeller gjorde det väldigt opraktisk med tidsangivelser i lokala tider.
  • Ett annat var att koppla till GMT.

Tidssignal via radio

Radion gjorde det möjligt att sända tidssignaler över hela världen.

1924 började BBC att sända sin tidssignal, den välkända "sex-pip-sekvensen", som hjälp för allmänheten.

GMT blev UTC

1979 anpassades svensk normaltid till universaltiden, UTC (Universal Time Coordinated), som ungefär är detsamma som GMT.

  • Svensk normaltid är UTC + 1 timme, vilken är gemensam med den medeleuropeiska tiden, samma i Danmark och Norge men
  • Finland har UTC + 2 timmar.


Jfr astronomisk navigation, glas, kronometer, H4, tidkula, metersystemet, kalender, navigation.