Thunberg

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Maskaron.jpg SweFlag.jpg KanalSymbol.jpg

Thunberg, Daniel af (1712-1788), kanalbyggare.

Född på Tunsjö i Dals socken i Ångermanland. Studerade i Uppsala i avsikt att bli präst men visade fallenhet för teknik och mekanik.

1745 fick han anställning på det av Christoffer Polhem initierade "laboratorium mechanicum", (Modellkammaren).

1747 blev han byggmästare vid fästningsarbeten i Finland.

1749 började han emellertid att övervägande arbeta med uppförandet av dockor för Örlogsvarvet i Karlskrona men arbetade också med utredningar om byggande av kanaler i flera av de finska länen.

1757 blev han ledamot av Ständernas kommission för Trollhätte kanal. Det förslag som denna framlade baserades mest på Thunbergs uppslag även om det förbättrades av S Sohlberg.

1773-1779 ledde Thunberg arbetena med Trollhätte kanal. Erik Nordewall fortsatte att leda arbetena fram till dess att kanalen öppnades 1800.

Han upprättade även ett förslag till byggandet av Göta kanal, ett förslag som Baltzar von Platen i stora delar följde när denne förverkligade denna kanal.


Jfr kanalbyggare, Trollhätte kanal, Göta kanal, kanal, sluss, Christoffer Polhem, Erik Nordewall, Baltzar von Platen.