TRANSIT

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

TRANSIT, ett satellitnavigeringssystem skapat för US Navy. Det var föregångaren till GPS.

Det gav med global täckning noggrann positionering i två dimensioner.

Frekvensbanden var 150 och 400 MHz.

Noggrannheten var ± 25 m, då båda frekvenserna kunde utnyttjas, resp ± 500 m, då bara en frekvens kunde utnyttjas.


Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Kompassros ritad.jpg


Uppdateringsfrekvensen berodde på användarens latitud.

  • Teoretiskt var den i genomsnitt 110 minuter vid ekvatorn och 30 minuter vid 80 °N.
  • Beroende på satellitbanornas fördelning i rymden kunde det ibland dröja 6 timmar mellan uppdateringar av positionsangivelsen. Detta inträffade dock mindre än 5% av tiden.

Principen för positionsbestämningen var att satelliterna sände signaler, som angav satellitens position.

  • Signalerna togs emot av navigatören.
  • Dopplerförskjutningen i signalernas frekvens, på grund av att satelliten närmade sig eller fjärmades sig navigatören, mättes i navigatörens mottagare.
  • Ur dessa två informationer beräknades navigatörens position och presenterades på en display.
  • 1962 började TRANSIT att tas i drift.
  • 1987 fanns 80 000 mottagare i hela världen för TRANSIT.
  • 1988 sköts den sista satelliten för TRANSIT upp.
  • 1997, den 1:e januari, stängdes systemet för gott, då ersatt av GPS.


Jfr satellitnavigering, GPS, Glonass, Galileo, radiofyr.