Svenska Björn kassunfyr

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svenska Björn kassunfyr, svensk teleskopfyr O om norra delen av Stockholms skärgård. Ålands hav. Bemannad 1968-1969. Ersatte fyrskeppsstation Svenska Björn.

Rödlögaleden. Vid grundet S Klätten
SvHögarna karta ritad.jpg
LFl 8s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol Person.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Symbol fsk.jpg

Svenska Björn kassunfyr görs klar på sin plats. Arkiv G Kjellgren
Svenska Björn kassunfyr görs klar. Foto Johan Jonsson 1968
Svenska Björn kassunfyr. Foto Rickard Westerberg
Svenska Björn kassunfyr. Foto Rickard Westerberg
Spaltsektorljus med en rad med ordinarie samt en rad med reservlampor. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
279600 C 6459 N 59° 33, O 20° 01 LFl 8 s 9,2 Se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd över havet m
1968 1968 1968 1969 32 32,5


SvenskaBjörnFasad1968.jpg SvenskaBjörnVertproj.jpg

Skala 1:200. Arkiv G Kjellgren 1968


Bygget

Den sista i Sverige byggda teleskopfyren. Fyren byggdes för att vara bemannad den första tiden och sedan fjärrmanövreras från Söderarms fyrplats.

1964-1966 byggdes fyren på Jävre-Sandholmen. Diameter kassun 23 m, bostadsdel 12 m. Tornet innehöll 10 våningar. Den sjösattes 1 juli 1966. Efter bogsering till Stockholm skedde de slutliga arbetena.

Fyren tändes

1968, 9 juni 1968 sattes den på plats och tändes samma år, total höjd 45,5 m, höjd 32 m över vattenytan, ståendes på 13 m djup. Totalvikt färdig fyr 14 960 ton. Ursprunglig utrustning: spaltsektorfyr med sealed-beam, Supertyfon, radiofyr och helikopterplatta.

Fyren saknade kraftkabel och strömförsörjdes från 3 lokala elverk. Dessa var dieseldrivna, vardera på 3x380/220 V, 50 Hz, 35 kVA. Med automatik turades de om att vara i drift för att slitas jämnare. Dieseltankarna hade 35 m3 volym, vilket räckte för 1,5 års drift.

Spaltsektorfyrljuset alstrades av 144 sealed-beam-lampor. Ljusstyrkan i vit sektor var 250 000 cd. Fyrkarktären var klipp (4+4), dvs Iso WRG 8 s 21,5 M.

Mistsignaleringen skedde via signal av endera av två dimdetektorer. Dessa startade två supertyfoner tillverkade av Kockums. Ljudkaraktär: 1 ljud var 30:e sekund.

Den cirkulära radiofyren var typ SATT RFS 3 med 200 W effekt, räckvidd 50 M. Sändare, kristallklocka samt teckengivare var dubblerade.

Fyren var fasadbelyst med hjälp av sealed-beam-lampor styrda över fotocell.

Helikopterplattan hade landningsljus styrda över fotocell.

Fjärrmanövreringen skedde via radiolänk på 160 MHz. Denna gav signal från fyren om fyrljus och mist samt större larm för övrig utrustning. Från Söderarm kunde manövreras fyrljus, mist och radiofyr samt inkoppling av reservenhet för dessa.

Fyren var dessutom utrustad med racon Mk1 med tecken B på morse samt utrustning för SMHI.

Total kostnad 4,7 MKr varav 670 kKr för fyrteknik inklusive montage. Se riksdaler.

Fyrskeppet på station Svenska Björn drogs in då Svenska Björn kassunfyr var färdig.

1968 enligt Svensk Fyrlista:

Optisk karaktär: K WRG 8 s 16 M. (4 + 4). Lyshöjd 30 m.

Akustisk karaktär: Tyfon 1 ljud var 30 s (3 + 27). Mistsignalen tretonig (cirka 210 Hz, cirka 260 Hz, cirka 310 Hz).

Cirkulär radiofyr: RC 181. Räckvidd: 50 M. ID-signal: BN. Frekvens: 301,1 kHz. Ingick i kedjan Understen, Finngrunden, Svenska Björn, Eggegrund, Örskär.

1969 avbemannades fyren, se avbemanning.

Den hade då varit bemannad i 8 månader.

Den fjärrmanövrerades från Söderarms fyrplats.

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: (saknas just nu)

Och sedan

1993 byggdes fyren om till solpaneldrift.

Sealed-beam-ljuset utbyttes mot en fast fyrlykta med akryllins (trumlins ML 300) försedd med 20 W halogenlampa, karaktär LFl 8 s (2,0 + 6,0). Fyrlyktan monterades på 3 m hög mast placerad i kanten på helikopterplattan. Lyktan drevs med 4 solpaneler som laddade ett ackumulatorbatteri på 522 Ah. Gångtidsreserv 61 dygn. Lampbyte en gång per år.

Raconen Mk1 utbyttes till lågenergityp Mk2. Denna drevs av 1 solpanel som laddade ett ackumulatorbatteri typ SUN 10.

Fasadbelysningen med sealed-beam-lampor utbyttes mot 4 bojlyktor med 2 W halogenlampa. Karaktär Q 60 (0,4 + 0,6). Fasadbelysningen drevs med 2 solpaneler som laddade ett ackumulatorbatteri på 348 Ah. Gångtidsreserv 58 dygn. Lampbyte två gånger per år.

Utrustningen för SMHI försörjdes med energi över 1 solpanel.

Ventilationen i fyren drevs med 2 solpaneler som laddade ett ackumulatorbatteri på 348 Ah.

Inre belysning i fyren tog energi från batteriet för ventilationen.

Mistsignaleringen togs bort.

Fjärrmanövreringen byttes till strömsnål NMT-baserad sådan.

Total ombyggnadskostnad 0,6 MKr.

2000 var tornet 32 m högt, målat uppifrån räknat orange, svart, orange, svart med grått fundament i vattnet. Helikopterplatta. Fyrlyktan placerad på en 0,5 m hög stång på plattformens SV del. Fyrskenet skymt i nordostlig riktning, inom cirka 700 m avstånd från fyren. Närskyddsljus, 4 st fyrlyktor (Q W 2,8 M), placerade på fyrtornets mellersta del (höjd 16,5 m) åt N, O, S och V.

Nuvarande karaktär: LFl 8 s 9,2 M. (2 + 6). Lyshöjd: 32,5 m. Racon: (_ . . . ) 30 s 16 M.

Bilder från servicebesök. Foto Rickard Westerberg

SvBjoern71006.jpg SvBjoern71009.jpg SvBjoern71013.jpg SvBjoern71014.jpg SvBjoern71016.jpg SvBjoern71020.jpg

SvBjoern71012.jpg SvBjoern71018.jpg

Länkar

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Finns i tornet men används ej
Ägare SjöV
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Fyren är belägen ca 5 nm ost om Svenska Stenarna som i sin tur är belägen ca 8 nm nord om Svenska Högarna.
Övrigt Fyren var den sista teleskopfyren som byggdes i Sverige och även den största och den som var belägen längst ut till havs. Fyren byggdes vid Jävre-Sandholmen 1964 -1966 varefter den bogserades till Stockholm för slutliga arbeten. Den kom slutligen på plats 9 juni 1968 hela 4 år efter det att byggnationen startades. Teleskopfyren har en totalvikt på 14.960 ton, totalhöjd från havsbotten 45,5 m och 10 våningar varav våningarna 3-5 innehåller bostadsutrymmen med sovrum, dagrum, kök, etc. År 1993 byttes sealed beam lamporna ut mot nuvarande fyrlykta varvid lysvidden minskades från 21,5 nm till 9,2 nm. Fyren var ursprungligen fasadbelyst och hade en mistanläggning bestående av 2 supertyfoner som togs bort 1993.

Teleskopfyren ersatte fyrskeppsstationen med samma namn. Platsen hade varit bemannad med sju fyrskepp sedan 1868 nämligen: nr 6 mellan 1868-1875, nr 3 mellan 1876-1883, nr 5 mellan 1884-1897, nr 3 mellan 1898-1900, nr 5 mellan 1901-1959, nr 24 under 1960 och nr 30 mellan 1961-1968.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.


Klickbar tabell svenska kassunfyrar

Bottenviken: Larsgrundet, Björnklack, Vitfågelrännan, Norströmsgrund kassunfyr, Nygrån, Farstugrunden, Borussiagrund, Renöragrund

Norra Kvarken: Sydostbrotten kassunfyr, Vallinsgrundet, Väktaren, Nordvalen, Gunvorsgrund, Revet

Bottenhavet: Vänta Litets Grund, Hällgrund, Finngrunden kassunfyr, Västra Banken kassunfyr, Grundkallen kassunfyr

Ålands hav: Märketskallen, Södra Kvarken, Engelska Grundet, Remmargrund, Lerskärsgrund, Svenska Björn kassunfyr, Almagrundet kassunfyr, Revengegrundet, Svängen

Norra Östersjön: Landsorts Bredgrund, Gustav Dalén kassunfyr

Mellersta Östersjön: Kungsgrundet, Stötbotten, Dämman kassunfyr, Sillåsen, Krongrundet, Osvallsgrundet, Huvudet, Skansgrundet, Omböjningen, Utgrunden kassunfyr, Ölands Södra Grund

Södra Östersjön: Kullagrund, Trelleborg kassunfyr, Blenheim, Falsterborev kassunfyr

Öresund: Flinten, Oskarsgrundet NO resp SV, Kalkgrundet kassunfyr, Pinhättan, Svinbådan kassunfyr

Kattegatt: Tylögrund, Fladen kassunfyr, Lilleland, Trubaduren

Skagerack: Hätteberget, Brandskärsflak, Dynabrott

Vänern: Megrundet kassunfyr, Pålgrunden, Normansgrundet, Åsnegrundet

Rödlögaleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Ålands hav, fyrskepp, fyrljusreflektor, AGA-ljus, linspendel, kassunfyr, utsjöfyr, spaltsektorfyr, teleskopfyr, mistsignal, solpanel, racon, Svenska Björn, Sydostbrotten.