Svensholmen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svensholmen, svensk obemannad ledfyr N Lysekil. Skagerack

Inloppet till Brofjorden. 250 m SV om farleden in till Brofjorden, nordväst om Lilla Kornö i farleden norr om Lysekil. Fyren markerar också Smögenleden, dvs farleden Lysekil - Smögen. V om leden.
Hållö karta ritad.jpg
Fl(3) 9s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Svensholmen, nuvarande fyr i glasfiberarmerad plast och aluminium. Arkiv Göteborgs-Posten 2020.
Den första fyren på Svensholmen var en träfyr lik denna fyr på Ösö. Foto 1926 Lotsverket.
Ritning till träfyr typ den första fyren på Svensholmen. Källa Lotsverket.
Lindbergs rotator med bränsletank för 8 dagar, s.k. åtta-dagarslykta. Arkiv Finska Sjöfartsverket.
Sida ur lotsen Wlliam Strannes Anteckningar från början 1900-talet. Arkiv Magdalena Skalegård.
Den andra fyren på Svensholmen var i järn och har här fått nytt liv som fyren Snurran. Arkiv Snurrans Fyrförening.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyrens syfte

Samtidigt med fyren Stångehuvud anlades år 1890 obemannad ledfyrBläckhall och på Svensholmen.

Fyrarna gav ledning från Lysekil nordvart via inomskärsleden och vidare över Malmö Drag med fortsättning till Smögen och Gravarne.

Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 58 18,7. Long. E 11 29,9. Sv. Nr. 831400. Int. Nr. C0379.

1890 placerades en ledfyrSvensholmen (egentligen strax utanför, på en holme kallad "Fölet").

  • Fyren utgjordes av typ "fyrkur i trä". Träkuren var tillverkad hos snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg och anlände monteringsfärdig.
  • Fyrkaraktär: Vitt fast sken. "Visar fast vitt i loppet, röd norr om loppet samt mörk syd om loppet."
  • Lyser från 89 - 199 grad och från 298 - över 0 - till 5 grad.

1915 ersattes träfyren med en åttakantig fyrkur i järn. Samtidigt ersattes fotogenljuset av den tidens modernitet, AGA-ljus. Lins av 6:e ordningen.

  • "Det västra, vita skenet leder S om Dragskärsbådan och det norra vita V om det S om Kåvra belägna 2,7 m grundet.

1940 fick fyren sin nuvarande sektorindelning. Detta skedde i samband med 1930-talets översyn av inomskärslederna (som var klart före andra världskrigets utbrott).

1973 elektrifierades fyren med energi från solpanel och batteri.

2002 ersattes järnkuren med en nytillverkad i glasfiberarmerad plast och aluminium. Det nya fyrljuset ansågs vara "underhållsfritt".

Och sedan

Tidens tärande tand, i samarbete med korrosion påskyndad av Västerhavets saltvatten, gjorde att Sjöfartsverket var nödsakat att byta ut den rostiga fyrkuren.

Den gamla fyrkuren skulle ha blivit skrot men räddades, blästrades och målades till nyskick och fick ett fortsatt liv som fyren Snurran i hamnen till Bohus Malmön.


Nuvarande utseende: Vitt 6,6 m högt fyrtorn

Nuvarande karaktär: Fl(3) WRG 9s 13,5M. Lyshöjd: 14,5 m

Teknik

Den första fyren var utrustad med en så kallad åtta-dagarslykta. Det var en sorts fotogenlampa. Den var tänd dygnet runt. Den hade en bränslebehållare stor nog att räcka i åtta dagar. Bränslet bestod av så kallad gasolja, den tidens fotogen.

Huset var av den tidens standardmodell. Det var tillverkat i trä på snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg. Det kom som "prefab" till fyrplatsen och monterades på kort tid. De tillverkades i ett större antal. Under perioden 1882-1886 anlade Lotsverket inte mindre än 88 sådana ledfyrar.

Sektorerna bildades med hjälp av skivor av färgat glas monterade på ställningar som satt fast i berget utanför fyrhuset. Den ledande sektorn med vitt ljus bildades av glipan mellan de färgade glasen. På gamla fotografier ser de ut som mörka skärmar.

När AGA-ljuset ersatte veklampan innebar det att driften blev automatiserad. En solventil tände fyren när det blev mörkt och släckte den när det åter blev ljust. Bränsle behövde bara fyllas på en eller två gånger per år. Det sköttes av Lotsverkets personal från Erholmens gasstation vid Marstrand. De bytte gasackumulatorerna som innehöll acetylen som var fyrens bränsle.

Personal

Fyren var obemannad men krävde ändå tillsyn. På fotogentiden bestod arbetet av att fylla på bränsle, trimma veken, göra rent lampglas, glasrutor och skivorna som bildade sektorer.

Med fyren automatiserad med AGA-ljus behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Svensholmen

Smögenleden

Klicka här för att se fyrarna i Smögenleden


Jfr Skagerack, Brofjorden, Smögenleden, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr