Suez-kanalen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Suez-kanalen, sjötrafikled mellan Medelhavet och Röda havet. Invigd 1869.

Kanalen utrustades med lysbojar från tyska firma Pintsch och fyrar från svenska firma Lux
Suez-kanalen går mellan Port Said vid Medelhavet och Suez vid Rödahavet

KanalSymbol.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol racon.jpg

Kanalen görs större och större
Trafiken går ömsom med nordgående kolonner, ömsom med sydgående
Över kanalen går en bro
Fyrlykta av tillverkning Pintsch
Det 400 m långa containerfartyget M/S Given strandade i Suez-kanalen 2021.

Data

Kanalen går från Port Said vid Medelhavet, genom Suez-näsets lägsta parti, via Bittersjöarna till Suez vid Suezviken.

Längd 173 km, djup 16 m. Bredd 150 m vid ytan. Inga slussar.

Höjdskillnaden mellan Röda havet och Medelhavet är cirka 1,5 meter. Utslaget på kanalens längd gör att det inte behövs några slussar.

Sjövägen från Västeuropa till Östasien förkortas med 6 000 km.

Nord- och sydgående konvojer kan mötas vid Ballah och Bittersjöarna.

Kanalkontoret ligger i Ismailia.

Bygget

1859-1869 byggdes kanalen under ledning av fransmannen Lesseps, samme man som 1881 påbörjade arbetet med Panama-kanalen.

 • Bredd vid ytan 54 m.

1868 bildades ett internationell bolag med koncession på kanalen.

 • Bolaget hade 400 000 aktier med fransk aktiemajoritet.

1869 försågs kanalen med belysning med 105 lysbojar av tillverkning Pintsch.

Britterna

1875 köpte den brittiska regeringen genom Disraeli den egypiske khedivens 176 000 aktier i kanalbolaget för 4 miljoner pund och fick därigenom majoritetsinflytande.

 • Kanalen var länge av stor strategisk betydelse som en huvudled för det brittiska imperiet.

1899 erhöll britterna via ett avtal rätt att skydda kanalen genom att hålla trupp i området.

Lux-ljus

1905 cirka fick Firma Lux en större order för fyrljusen för Suez-kanalen som försågs med Lux-ljus.

Egypten vaknar

1922 blev Egypten självständigt.

 • Britterna behöll och skärpte den militära kontrollen över kanalzonen.

1939 hade kanalen breddats till 115 m vid ytan.

1945 försökte Egypten att få avtalet upphävt.

Suez-kriget

1956 nationaliserade Nasser kanalen med tillhörande anläggningar.

 • Den internationella kris, som då bröt ut, ledde till Suez-kriget, som bröt ut 29 oktober med ett israeliskt angrepp av Sinaihalvön.
 • Detta var i samförstånd med England och Frankrike, vilka kort därpå ingrep militärt.
 • Påtryckningar från USA och Sovjet via FN ledde till eld upphör 7 november.
 • Egypten återtog kontrollen över kanalen.
 • FN-styrkor sattes in för övervakning.

1959 hade kanalen breddats till 150 m vid ytan.

Sexdagarskriget

1967 upphörde all trafik på kanalen under sexdagarskriget.

 • Israel ockuperade den östra kanalstranden fram till oktoberkriget.

Oktoberkriget

1973 utbröt oktoberkriget.

Åter öppen

1975 öppnades kanalen åter efter att med internationellt bistånd ha röjts från minor.

 • Man har därefter breddat kanalen så att supertankers kan passera.

1980 öppnades en vägtunnel under kanalen i närheten av staden Suez.

2001 öppnade en bro över kanalen. Längd 3,9 km. Fri segelhöjd 70 m. Konstruerad 1995 av japaner och byggd av ett japanskt företag

2003 passerade 17 224 fartyg motsvarande 8% av världens fartygstrafik.

 • En passage tar mellan 11 och 16 timmar. Hastigheten är max 8 knop för att hålla erosionen på kanalbankarna nere

Mars 2021 råkade det 400 m långa containerfartyget M/S Given ur kurs och fastnade med fören i sandbanken på östra kanalsidan. Fartyget tillhörde rederiet Evergreen med säte i Taiwan. Fartyget ställde sig snett kanalen och blockerade all trafik. Hundratals sydgående respektive nordgående fartyg samlades då 220,000-tonnaren blockerade 10% av världens trafik.


Jfr kanal, Panama-kanalen, Kielkanalen