Stora Klubben

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stora Klubben, svensk ledfyr och f.d. bemannad fyrplats i Lurö skärgård, Vänern. Bemannad 1853-1907.

Angöringsfyr till Aspholmsleden genom Lurö skärgård. Fyren står på holmen Stora Klubben i Aspholmens skärgård. 
Östra delen av Vänern mellan nordöstra och sydöstra grenen av leden. 
Vänern karta ritad.jpg
Fl 5s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Båk.jpg Symbol fyr.jpg

Stora Klubben, nuvarande fyr. Foto LH.
Nuvarande fyr på Stora Klubben, tornet flyttat hit från Bastungen vid Vänersborg 1935. Arkiv Vänermuseet.
Den första fyren på Stora Klubben var troligen snarlik denna på Sätersholmen. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Området

Fyrplatsen ligger mellan två farledsgrenar i Aspholmsleden, som är den nordliga farleden genom Lurö skärgård från Dalbosjön till Vänersjön, eller vice versa. Kommande västerifrån utgör Gunnarsholmen angöringsfyr till Aspholmsleden som går åt nordost mellan prickar och lämnar Luröskärgården vid Stora Klubben, där man antingen fortsätter åt nordost (till Kristinehamn eller Karlstad) eller girar åt sydost (för att komma till Lidköping, Hällekis eller Mariestad).

Se Lurö skärgård.

Båk

1828 byggdes här en båk på den bergiga holmen.

1840 kompletterades båken med en fyrlykta

Fyrplats

WGS-84 Lat. N 58° 52,2. Long. E 13° 15,8. Sv. Nr. 939200. Int. Nr. -

1853 uppfördes fyrplatsen med ett rött boningshus med vitt fyrtorn på östra gaveln.

  • Holmen hade ingen bra tilläggsplats och var därför svår att angöra och komma till.

1882 byggdes huset om. Fyrvaktarbostället bestod då av ett boningshus med fyrtorn på det skifferklädda taket, en uthuslänga med fähus, lada, visthusbod, och vedbod samt en murad stenkällare under skiffertak.

1907 ersattes veklampa med AGA-ljus och lins av 4:e ordningen.

  • Fyrkaraktär: Bx W 5s 13M. Lyshöjd: 18,4 m. Grått torn på gaveln av rött boningshus med norra gaveln vit.

Avbemanning och personal

1907 avbemannades fyrplatsen.

Fyrvaktare

  • 1853-1863 Sven Andersson, bodde på holmen
  • 1863-1878 Jan Andersson, bodde på holmen
  • 1878-1894 Anders Jansson, bodde sannolikt på holmen
  • 1894-1897 Olaus Svensson, som bodde på den närbelägna ön Aspholmen
  • 1897-1917 Sven Jansson
  • 1918-1947 Karl Emanuel Karlsson Wallstedt

För mer info om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Stora Klubben

Och sedan

1935 ersattes fyren av en ny, med lanternin tagen från Bastungens nedlagda fyr. AGA-ljus och lins av 6:e ordningen.

  • Det gamla fyrbostadshuset såldes och flyttades till Ekenäs på Värmlandsnäs.

1993 ersattes acetylen-ljuset med energi från solpanel och batteri. Vit fyrkur.

Nuvarande karaktär: Fl WRG 5s 5,8M. Lyshöjd 15,6 m.

Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern

Klick i kartan länkar vidare

SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Klick i bilden länkar vidare

Aspholmsleden och Södra Lurölederna

Klicka här för att se fyrarna i Aspholmsleden och Södra Lurölederna.


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots, Lurö