Stora Billingen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stora Billingen, svensk obemannad övre ensfyr till f.d. fyren Hunnebådan/ Göteborgsgrund (nedre ensfyr), Göteborgs skärgård, Kattegatt.

Södra inloppet till Göteborg, 3 400 m från fyren Hunnebådan/ Göteborgsgrund, på berget Stora Billingens västsluttning. Fyrarna är ens i 083,5 grad. 
(släckt).jpg


Göteborg karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Fyren Stora Billingen, övre ensfyr. Foto Lena Emanuelsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 1997-1998.
Fyren Stora Billingen, fundament med brandrester. Sockel 175x175 cm. Foto Anna Strid 2017.
Göteborgsgrund, nedre ensfyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 57 41. Long. E 11 53. Sv. Nr. 7684. Int. Nr. C0581

1963-1964 anlades fyrplatsen.

1964 togs fyren i drift, övre ensfyr till vad som då hette Hunnebådan/(Göteborgsgrund). Elektriskt ljus, AGA-ljus som reserv, lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär K W 4s 14,5M. Lyshöjd 24 m. Vit fyrkur.

Enligt ”Nya Varvet. Byggnader och miljöer. Kulturhistorisk inventering 1997-1998” av Lena Emanuelsson, utgiven av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Kulturmiljöenheten år 2000. "Fyren är en träbyggnad på gjuten sockel. Fasaden är klädd med vitmålad, stående panel och det kopparklädda taket har tältform. En reglad dörr finns på den södra sidan och mot hamninloppet i väster vetter en kvadratisk fönsterglugg." (För utseende: jämför fyren Fotö.)

1965 i detta års sjökort (och vidare) finns enslinjen markerad.

1966 flyttades fyren Stora Billingen pga ny sträckning av djupleden vid Bocken.

  • Fyren flyttades c:a 170 m NO. N 57 grad 41'3. E 11 grad 52'50
  • Enslinjen ändrades och angavs till 083,5 grad.

1992 den 1 januari läcktes fyren och enslinjen drogs in.

2006 fyren stod kvar på berget tills den år 2006 brändes ner av pyroman.

Nuvarande utseende: (nedbrunnen)

Nuvarande karaktär: (släckt)

Göteborgs skärgård

Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.


Jfr Kattegatt, svenskt fyrväsende, Lotsverket, Sjöfartsverket, ensfyr, Göteborg