Stenkyrkehuk

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stenkyrkehuk, f.d. bemannad fyrplats på Gotlands nordvästra kust, 12 M NNO om Visby, Mellersta Östersjön. Bemannad 1885-1960.

Gotlands nordvästra kust. Fyren anlades för att leda fartyg som kom söderifrån via Hoburg. På den tiden fanns längs hela Gotlands västkust endast en liten fyr, och det var hamnfyren i Visby.
Stenkyrkehuk karta ritad.jpg
Oc(2) 12s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Stenkyrkehuk fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Stenkyrkehuk fyr 1927. Foto Lotsverket.
Stenkyrkehuk fyr 2016. Foto Raimonds Rats.
Stenkyrkehuk fyrplats från ovan. Foto Lotsverket.
Stenkyrkehuk fyr med trappa mot sjön 1927. Foto Lotsverket.
Stenkyrkehuks fyrplats. Vykort.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
429400 C 7246 N 57 49, O 18 28 Oc(2) WRG 12s 10,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1885 1885 1960 1960 15 41,9


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Stenkyrkehuks fyr. Belägen på Gotlands västkust, Stenkyrka socken, Visby län. Postadress: Stenkyrka. Teklegramadress: Visby.

Stenkyrkehuk är en särdeles vacker fyrplats, inbäddad i huvudsakligen fur- och granskog. På själva fyrtomten växer dessutom ett tjugotal olika trädslag. Fyren byggdes år 1885. Platsen ligger omkring 27 meter över havsytan (fyrlågans höjd över vattenytan är 41,9 meter) och kusten stupar brant i havet. Från stranden utgår berghällen omkring 200 meter, den s.k. pallen, som vid normalvattenstånd har endast 30 à 40 cm. vattendjup och utgör en naturlig vågbrytare i storm och pålandsvind.

Till kyrka, skola, poststation, telefon och handelsbod är det omkring 7 kilometer genom skogen. Postförbindelse finns tre gånger i veckan, kommunikationer är bilbuss till Visby. Fiske idkas till husbehov. Vanligast förekommande fisksorter är strömming och flundra. Då man har fiskedon i sjön måste man vara mycket påpasslig, då det till och med svag bris genast rör upp sjön på pallen och hindrar båt att gå ut. Större båtar kan ej användas på grund av det ringa djupet på pallen. Allt som oftast förekommer stark strömsättning även vid vindstilla.

Fyrmästarens bostad består av tre rum och kök, fyrvaktarens av 1 rum och kök. Uthusen, visthusbod, källare, vedbod, tvätt och bakstuga är gemensamma."

Fyrplatsen

1885 anlades fyrplatsen. Den ligger 27 m över havet. Kusten stupar här brant ner till stranden. Från stranden fortsätter berget strax över vattenytan cirka 200 m utåt.

  • Lyser från c:a 29 till 231 grad.

Dalén-ljus

1936 utbyttes fotogenlampa med veke mot dalén-ljus. Hjulen utbyttes mot kullager.

1960 automatiserades fyren. Planlinsen utbyttes mot en trumlins av 1:a ordningen.

Avbemanning och personal

1960 Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Stenkyrkehuk

Och sedan

1968 var tornet målat vitt. Lins av 1:a ordningen. Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv.

G 7 000 cd.

Fyrplatsen är såld till privatperson.

1991 utbyttes linsen av 1:a ordningen mot en akryllins av 6:e ordningen, Tideland ML-300.

Nuvarande optik: 6:e ordningen (300 mm Ø) akryllins (Tideland ML-300) med 60 W glödlampa, reservlampa 10 W 10,3V. Elklipp. Landkabel, batterier.

Nuvarande karaktär: Oc(2) WRG 12s 10 M. (6 + 2 + 2 + 2). Lyshöjd: 41,9 m.

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Stenkyrkehuks Fyr 1.jpg Stenkyrkehuks Fyr 2.jpg Stenkyrkehuks Fyr 3.jpg Stenkyrkehuks Fyr 4.jpg Stenkyrkehuks Fyr 5.jpg Stenkyrkehuks Fyr 6.jpg

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm.
Klass Fyrplats klass: III. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Dalén-ljus, lins 3:e ordningen. Vitt, 15 m. högt fyrtorn av järn. Fyren anlagd år 1885.
Läge och natur 12 dist.-min. NNO Visby, på Gotlands NO udde. Fyrplatsen inbäddad i barr- och lövskog. Vacker natur.
Bostäder Fm 3 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Ingen hamn. Stranden kal och oskyddad.
Kommunikationer Landsväg till fyrplatsen i förbindelse med huvudväg och bussförbindelse.
Postanstalt Stenkyrka. Väg dit: 7 km landsväg.
Handelsbod Stenkyrka. Väg dit: 5 km landsväg.
Skola A-skola och realskola i Stenkyrka, läroverk i Visby. Ej inackorderingsbidrag.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Sålda till privatpersoner. Inga övernattningsplatser
Ägare SjöV äger fyren
Kontaktperson Gun Nordin , Jan Ströberg 0708-949694. Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Visby - Stenkyrkehuk ca 27 km. Kör väg 149 norrut från Visby. Tag av t.v. precis söder om affären Tempo i Hälge, kör förbi Vale och vidare på en bitvis mycket dålig grusväg till fyren. Avstånd från väg 149 till fyren 4,1 km. Fyren är svår att finna då den är belägen innanför en grind på en privat skogbevuxen tomt.
Övrigt Fyrplatsen ligger inbäddad i gran- och tallskog längst ut på klintkanten som stupar brant ner i havet. Den är belägen ca 12 M norr om Visby och anlades 1885 för att täcka behovet för fartyg som kom söderifrån eftersom det då endast fanns en liten hamnfyr (Visby) längs hela västkusten av Gotland efter att Hoburg hade passerats.

Fyren visade två tätt på varandra följande vita blänkar varje halv minut (alltså 5 gruppblänkar per rotationsvarv på 2,5 minuter) och hade en lysvidd av 18,6 M. Den trevekiga fotogenlampan byttes ut mot Dalénljus år 1936. Samma år byttes hjulen som linsen roterade på ut mot kullagerrotation.

Den ursprungliga 3:e ordn. linsen ersattes år 1960 av en 1:a ordn.(1840 mm) dioptrisk trumlins med 8+8 inslipade ringar, 4 fack á 45° samt katadioptrisk krans med 8 ringar på dessa fack. Linsen var tillverkad av Henry Lepaute. Ljusets räckvidd ökade därmed ännu mer vilket man bedömde vara viktigt då sjötrafiken på Gotland ständigt ökade. Linsen av 1:a ordningen ersattes år 1991 av nuvarande "moderna" lins av akrylglas. Lysvidden minskade naturligtvis men man ansåg inte att Stenkyrkehuk var lika viktig längre då fartygen hade förbättrad navigationsutrustning.

Skydd enligt lag ej

Gotland norra delen

Klicka här för att se fyrarna på Gotland norra delen.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Gotland, järnfyr, fyroptik, dalén-ljus, akryllins, Häradskär