Sotekanalen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sotekanalen, grävd och sprängd farled på insidan av Ramsvikslandet, innanför Sotefjorden, norr om Smögen och Hållö i Bohuslän. Skagerack

Fjällbackaleden. Kanalen har kantmarkering med dykdalb men saknar fyrbelysning. Kanalen medger största djupgående 7,2 m och bredd 15 m. Över kanalen går en trafikreglerad svängbro för biltrafik. 
Hållö karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Laddar karta ...


Laddar karta ...


Området

I södra delen av kanalen, på Tryggö, ligger ett mäktigt bronsåldersröse, som enligt Snorre Sturlasson utgör kung Tryggves grav.

Sotefjorden

1901 fördes behovet av en kanal upp i Bohuslandstinget efter ett flertal förlisningar på den fruktade Sotefjorden.

  • Sotefjorden rymmer många vrak och har inget gott rykte hos de sjöfarande.

1913 lades en motion fram i riksdagen. Det beslöts då att frågan skulle utredas. Svårast var att komma fram till var vilket djup kanalen borde ha. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen föreslog 3,6 m men andra instanser som Kommerskollegium förordade 4,5 m med motiveringen att stentransporter ofta skedde med fartyg med större djupgående.

Bygget

1930 beslöt riksdagen att en kanal skulle byggas.

  • Arbetet utfördes som AK- arbete och sysselsatte 400 av de i Bohuslän totalt 8000 arbetslösa stenhuggarna.
  • En sträcka av 6500 m torrlades genom att slå ner stålspont och täta med brädor så att borrning och sprängning kunde ske torrlagt.
  • Kanalens bredd blev 15 m i de sprängda delarna och 25 m i de grävda.
  • 56 000 kubikmeter berg sprängdes bort. 1 miljon kubikmeter lera och sand muddrades och grävdes bort.
  • Platschef var Tore Bergulf. Under arbetet inträffade inga svårare olycksfall, endast ett benbrott och en käkskada utan bestående men.

1935 invigdes kanalen för trafik - ett år tidigare än planerat.

  • Byggkostnaden belöpte på 2,76 miljoner kronor, nästan 1 miljon lägre än kalkylerat. Se riksdaler.
  • Invigningen förrättades den 1 juli av kronprinsparet Gustav Adolf och kronprinsessan Louise på ångbåten Skagerack.
  • Framför gick lotsångaren S/S Göteborg.

Den enes bröd, den andres ...

Utanför kanalen låg den bemannade fyrplatsen Klövskär. 1936 färdigställdes på det på närbelägna Mjölskär en ledfyr med AGA-ljus. Fartygstrafiken kunde nu både gå i kanalen och via den automatiska fyren Mjölskär. Fyrplatsen Klövskär behövdes inte längre och avbemannades

Under andra världskriget kunde småtonnaget gå inomskärs och slapp drivminor och direkta krigshandlingar. Därefter ökade tonnaget och kanalen fick aldrig någon större betydelse för nyttotrafiken. Men för fritidsseglarna erbjuder den en skyddad och vacker led och trafikeras årligen av mer än 50 000 fritidsbåtar.

Fjällbackaleden

Klicka här för att se fyrarna i Fjällbackaleden.


Jfr Skagerack, kanal, Klövskär, Falsterbokanalen, Saltskärs käring, jutska strömmen, Hållö, Väderöbod